İcra İnkar Tazminatı

Türk hukuk sistemi, borçlunun icra takibine direnmesi veya icra işlemlerini engellemesi durumunda alacaklıya belirli bir koruma sağlamaktadır. Bu koruma İcra İnkar Tazminatı adı altında gelir. Bu makalede, İcra İnkar Tazminatının ne olduğunu, ne kadar olabileceğini ve nasıl ödendiğini inceleyeceğiz. Ayrıca, icra takibi sırasında bir avukatın rolünü ve İzmir’deki icra avukatlarının nasıl yardımcı olabileceğini de ele […]

İcra Affı

İcra affı, birçok kişinin ödemekte zorlandığı borçları silmeyi ya da çeşitli indirimleri gerçekleştirmeyi sağlayan bir af şeklidir. Türkiye’de de sık sık gündeme gelen bu af şekli, birçok kişinin finansal olarak sorunlarını çözmektedir. İcra takibi avukatı, yapacağınız işlemler kapsamında bilgi sahibi olmanızı ve her işlemi doğru bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlar. İcra affı kapsamında kendilerine ait borçları […]

Cebri İcra

Cebri icra, birçok kişinin karşılaştığı fakat ne olduğunu bilmediği bir husustur. İnsanlar, bu konu kapsamında ne yapmaları gerektiğini ve bunu da ne zaman dilimde gerçekleştirileceğini bilmek istemektedir. Cebri icra, sözlük anlamı bakımından bir şeyi zorla yapmak anlamına gelmektedir. Eğer çok daha fazla detay öğrenmek istiyorsanız, yazının devamını okuyarak konu hakkında detaylı bilgiye erişebilirsiniz. Cebri İcra […]

İcra Takibi Aşamaları

İcra takibi aşamaları, alacaklı olan kişi ya da kurumun icra müdürlüğüne vereceği takip talebi ile başlamaktadır. Alacaklının vermiş olduğu takip talebi icra dairesine verildikten sonra icra müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan ödeme emri mevcut borç sahibine tebliğ edilir. Borç sahibine ödeme emri tebliğ edildikten sonra belli bir süre itiraz olmaksızın takip kesinleşir ve haciz aşamaları başlar. […]

İflasın Hukuki Sonuçları

İflasın açıldığı andan itibaren borçlu olan kişiye müflis adı verilir. İflasın hukuki sonuçları; özel hukuk açısından ve kamu hukuku açısından iki ayrılarak farklı sonuçları bulunur. İflas, borçlu olan bir tacirin haczedilen tüm mallarının paraya çevrilmesi yoluyla bilinen tüm alacaklılarına karşı borçlarının ödenmesini sağlayan toplu tasviye yöntemdir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 18. Maddesine göre tacir, […]

İcra Takibine İtiraz Nasıl Yapılır?

Bir kişi kendisine tebliğ edilen icra takibine itiraz etmek için icra dairesine dilekçeyle müracaatı gereklidir. Tebligatta itiraz süresi belirtilmiş ise bu süreler içerisinde itiraz edilmelidir. Tebliğde süre belirtilmemesi halinde ise icra takibine itiraz süresi 7 gün olarak uygulanır. Bu süreler içerisinde itiraz edilmediği takdirde borçlu, ödemeyi kabul ve taahhüt etmiş olarak kabul edilir. Bu durumda […]

İcra Takibi Süresinde Nelere Dikkat Edilmelidir?

İcra takibi, alacaklıların borçlulardan alacaklarını tahsil etmek amacıyla başvurdukları bir hukuki süreçtir. İcra takibi sürecinde alacaklıların dikkat etmeleri gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken hususlar ise: Belge ve Evrakların Doğruluğunu Kontrol Edin: İcra takibi sürecinde başvurduğunuz belge veya evrakların doğru, geçerli ve tam olduğundan emin olun. Borçlunun size olan borcunu kanıtlamak […]

İlamsız İcra Takibi Nedir?

İcra takibi, alacaklının haklarını korumak ve borçlunun ödememe durumunda hukuki yollarla alacağını tahsil etmek için başvurulan bir yöntemdir. İlamsız icra takibi ise, alacaklının alacağını tahsil etmek için mahkemeden kesinleşmiş bir ilam veya karar almaksızın başvurduğu bir icra yolu olarak tanımlanabilir. Normal icra takibi sürecinde alacaklı, borçlunun kendisine olan borcunu ispatlamak amacıyla mahkemeden ilam veya karar […]

Banka Hesabına Haciz Konulabilir Mi?

Bilindiği üzere icra takibinin kesinleşmesiyle birlikte, borcun tahsil edilmesi için borçlu kişinin mal varlığına, banka hesaplarına ve taşınmazlarına haciz koyma aşamasına geçilir. Bu sayede, dosya borcunun kapatılması amaçlanır. Ancak bazı alacak türleri, haciz işlemine konu edilemez. Örneğin, ölünceye kadar bakma alacağı, herhangi bir sebepten dolayı manevi tazminat alacağı, devredilmesi mümkün olmayan intifa hakları, aile konutu, […]

Maaş Haczi

Maaş Haczi Nedir? Maaş haczi, bir borçlu kişinin ücretinden veya maaşından alacaklı bir kişinin talebi üzerine yargı kararı ile kesinti yapılmasıdır. Bu uygulama, borçlu kişinin ödeme yapmadığı durumlarda alacaklının haklarını korumak amacıyla uygulanır. Maaş haczi işlemi, alacaklının takip yoluna başvurması ve borçlu kişinin ücretinin haczedilmesiyle başlar. Bu süreç, borçlunun maaşından alacaklı kişinin talebi üzerine belirli […]