Maaş Haczi

Maaş Haczi Nedir?

Maaş haczi, bir borçlu kişinin ücretinden veya maaşından alacaklı bir kişinin talebi üzerine yargı kararı ile kesinti yapılmasıdır. Bu uygulama, borçlu kişinin ödeme yapmadığı durumlarda alacaklının haklarını korumak amacıyla uygulanır. Maaş haczi işlemi, alacaklının takip yoluna başvurması ve borçlu kişinin ücretinin haczedilmesiyle başlar. Bu süreç, borçlunun maaşından alacaklı kişinin talebi üzerine belirli bir yüzde kesinti yapılmasını içerir. Maaş haczi uygulandığında, borçlu kişinin maaşı üzerindeki kesintiler, borcun ödenene kadar devam eder. Haciz işlemleri ile detaylı bilgi için İzmir icra avukatı ile iletişime geçebilirsiniz.

Maaş haczi sorgulaması yapıldıktan sonra gerçekten de bu haciz konmuş ise borçlunun maddi durumunu daha da kötüleştirecek bir durum ortaya çıkabilir. Bu nedenle, bazı ülkelerde maaş haczi sınırlamaları ve koruyucu tedbirler bulunur. Bu uygulama yolu, borçlunun maddi durumunu düzeltmek için çeşitli alternatifler sunar. Borçlunun alacaklılarla anlaşarak ödeme planı yapması veya borcu ödeme konusunda yardım alması gibi çözümler maaş haczi uygulamasından kaçınmak için tercih edilebilir.

Maaş Haczi Nasıl Yapılır?

Maaş haczi talebi, borcun tahsil edilmesinde önemli bir yöntemdir. Bu yöntem, alacaklı kişinin talebi üzerine borçlunun maaşından kesinti yapılması yoluyla borcun ödenmesini sağlar. Borcunu ödemeyen borçlu kişilerle ilgili olarak, alacaklının icra takibi başlatması sonucunda borçlu kişiye ödeme emri gönderilir. Bu ödeme emri, borçlu kişiye İcra İflas Kanunu uyarınca 7 gün içerisinde ödeme yapma veya itiraz etme seçenekleri sunar.

Borçlu kişi, 7 gün içerisinde ödeme emrine itiraz edebilir, borcunu ödeyebilir veya borcunu karşılayacak miktarda mal beyanında bulunabilir. Borçlu kişi, itiraz etmez veya itirazı kaldırılmazsa, borcu kesinleşir. Bu nedenle, borçlu kişilerin maaş haczi talebine karşı alternatif ödeme seçeneklerini araştırması ve borcunu ödemeye çalışması önerilir.

Bir icra takibinin kesinleşmesi sonucunda, alacaklı borçlu kişinin mallarına, banka hesaplarına veya üçüncü kişilerdeki borçlarına ve taşınmazlarına haciz koydurabilir. Bu taleplerden biri de maaş haczi talebidir. İcra İflas Kanunu’na göre, borçlu bir işçi ise maaşının en fazla dörtte birine, bir memur ise maaşının en az dörtte birine maaş haczi uygulanabilir.

İcra hukukunda, borçlunun da korunması amacıyla bazı taşınır ve taşınmazların haczedilemeyeceği kabul edilmiştir. Burada belirtilen taşınmaz huşularından biri de borçlunun maaş ve ücretinin bir bölümüdür. Bu ücret, maaşın dörtte biri ile sınırlıdır. Borçlu kişinin memur veya işçi olmasına bağlı olarak şekillenen bu sınırın ayrıntıları aşağıda verilmiştir. Bu ücretten alacağını tahsil etmek isteyen alacaklı taraf, icra daireleri vasıtasıyla maaş haczi talebiyle ilgili bir müzekkere yazılması için bir talep öne sürmelidir. Maaş haczi talebi şirkete ulaştıktan sonra, şirket yetkilisi kişinin maaşından dörtte bir oranında kesinti yaparak icra müdürlüğü hesabına yatırır. Bu kesinti, borcu tamamen ödenene kadar veya kişi işten çıkarılana kadar devam eder. Bu tarz teknik ve mühim konular için icra avukatı İzmir ve çevresi illerde arıyorsanız büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

Emekli Maaşına Haciz Gelir mi?

Emekli olan kişilerin maaşlarına haciz işlemleri uygulanması istisnai bir durumdur ve genellikle SGK alacakları ve nafaka borçları gibi özel durumlara bağlıdır. Emekli olan borçluların gelir, aylık ve ödenekleri SGK alacakları ile nafaka borçları dışında haczedilemez. Ancak emekli olan borçluların SGK’ya olan borçlarından dolayı maaşlarının dörtte biri haczedilebilir. Nafaka ise özel bir durum olduğundan aylık nafaka miktarı dikkate alınarak nafaka miktarı kadar kesinti yapılır. Eğer nafaka miktarı maaşın dörtte birini aşıyorsa, yine de nafakanın tamamı için kesinti yapılır. Bununla birlikte, emekli olan borçlu kendi rızasıyla muvafakatname verirse maaşlarına haciz işlemi uygulanabilir. Ancak bu dışında, emekli olan borçlunun maaşından kesinti yapılamaz. Maaş haczi ve icra hukuku süreci ile ilgili sorunlar yaşarsanız, herhangi bir hak kaybına uğramamanız için büromuzda bulunan bir İzmir icra avukatı ile görüşmeniz tavsiye ederiz. İzmir avukat olarak, hukuki konularda size rehberlik etmek ve sorularınıza cevap vermek için buradayız.

Son Yazılar

Hukuki Yardım Al

Danışmak istediğiniz her konuda bize ulaşın!

BİZE ULAŞIN