Ticaret Hukuku

Hukuki Yardım Al

Danışmak istediğiniz her konuda bize ulaşın!

BİZE ULAŞIN

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku Kapital Hukuk Bürosu’nun uzmanlık alanlarının başında gelmektedir. İzmir ve çevre illerde bulunan küçük ve orta ölçekli şirketler ile uluslararası alanda faaliyet gösteren büyük şirketlere Ticaret Hukuku kapsamında avukatlık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir. Kurulma sürecindeki şirketlere hukuki destek verilerek ileride yaşanabilecek ticari uyuşmazlıkların en aza indirgenmesi sağlanır. Faaliyetteki şirketlerin gerçekleştirmeyi planladığı yurtiçi ve yurtdışı yatırımları için gerekli hukuki danışmanlık hizmeti verilerek yatırımların sağlam bir temel üzerine bina edilmesine olanak tanınır. Türkiye’de yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcıların yatırım öncesi risk analizinde aktif rol oynayan büromuz, şirket kuruluşunda hukuki destek vermekte ve kurulan şirketin ileride yaşayabileceği ticari uyuşmazlıklarda hızlı ve etkin bir şekilde müdahil olarak yatırımcının hak kayıplarının önüne geçmektedir. Yerli yatırımcının ülke dışındaki yatırımlarında da aktif bir rol üstlenen Kapital Hukuk, yatırımcılarımızın ilgili ülkedeki yatırımları ile ilgili her türlü hukuki konuda danışmanlık vermektedir.

Ticaret Hukukunda sunduğunuz hizmetler nelerdir?

 • Ulusal ve yabancı sermayeli şirketlerin kuruluşu,
 • Şirket Birleşmeleri ve Devralmaları,
 • Şirket alım ve satımları,
 • Sermaye Artırımları ve İndirimleri,
 • Menkul Kıymetlerin Yönetimi ve Edinimi,
 • Taşınmaz kiralanması, satın alınması ve ilgili sözleşmelerin düzenlenmesi,
 • İpotek ve Rehin Sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Telif, lisans, franchise, management, distribütörlük sözleşmelerinin müzakere edilmesi ve hazırlanması,
 • Genel kurul toplantıları yapılması,
 • Alacak-borç yapılandırmalarında tanzim olunan sözleşmeler,
 • Ortak girişim, girişim sermayesi ve yatırım sözleşmeleri,
 • Şirket kuruluş ve ana sözleşmeleri de dahil olmak üzere her türlü sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi, risklerinin analizi ve izahı, taraflar arasında müzakere edilmesi, teminatlandırılması, imza ve kapanış işlemlerinin yapılması, yürürlüğe konulması, uygulanmasının takibi, değiştirilmesi, yenilenmesi, uzatılması, taraflar arası ihbar ve ihtarların yönetimi, sona ermesi, feshi ve sözleşmeye bağlı uyuşmazlıkların çözümü gibi konularda hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Sizlerde İzmir en iyi avukat kadrosuyla tanışmak isterseniz bir telefon uzağınızdayız. Sizlerin de seçkin İzmir Ticaret Hukuku Avukatı kadromuz ile görüşmeye ve danışmanlık almaya her zaman bekleriz. Daha fazla bilgi almak için ayrıca tıklayabilirsiniz.