Ağırlaştırılmış Müebbet ve Müebbet Hapis Cezası Kaç Yıl?

Hukuk sisteminde en ağır cezalar arasında yer alan müebbet hapis cezası ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, suçun niteliğine ve işlenen fiilin ağırlığına göre belirlenir. Bu cezalar, yalnızca suçlu bulunan kişinin ömrünü cezaevinde geçirmesini değil, aynı zamanda topluma karşı işlenen ağır suçların caydırıcılığını da amaçlar. Peki, müebbet hapis kaç yıl sürer? Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ne kadar süreyle uygulanır? Bu yazımızda, müebbet hapis ne demek ve ağırlaştırılmış müebbet nedir sorularının yanıtlarını detaylı olarak ele alacağız.

Müebbet Nedir?

Müebbet hapis cezası, suçlu bulunan kişinin ömrünün geri kalanını cezaevinde geçirmesini öngören bir ceza türüdür. Bu ceza türü, en ağır suçlar için uygulanır ve suçlunun toplumdan uzun süreli olarak izole edilmesini sağlar. Türkiye’de müebbet hapis cezası, Türk Ceza Kanunu‘nda (TCK) düzenlenmiştir ve genellikle kasten öldürme, terör suçları ve devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar gibi ağır suçlar için verilir.

Müebbet Hapis Cezasının Hukuki Çerçevesi

Müebbet hapis cezası, Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerinde tanımlanmıştır. Bu ceza, kasten adam öldürme gibi suçlar için temel ceza olarak öngörülür. TCK’nın 81. maddesi, kasten adam öldürme suçunun müebbet hapis cezası ile cezalandırılacağını belirtir. Ayrıca, terörle mücadele kanunlarında ve diğer özel kanunlarda da müebbet hapis cezası öngörülen suçlar bulunmaktadır.

Müebbet Hapis Cezasının Amaçları ve Toplum Üzerindeki Etkileri

Müebbet hapis cezasının temel amacı, toplumu ağır suçlar işleyen kişilerden korumaktır. Bu ceza türü, suçlunun uzun süreli olarak toplumdan izole edilmesini sağlar ve tekrar suç işleme riskini azaltır. Aynı zamanda, caydırıcılık işlevi görerek, potansiyel suçluları suç işlemekten caydırmayı amaçlar.

Toplum üzerinde müebbet hapis cezasının etkileri ise karmaşıktır. Bir yandan, bu ceza türü, mağdurların ve kamuoyunun adalet duygusunu tatmin eder ve toplumsal güvenliği artırır. Diğer yandan, uzun süreli hapis cezalarının rehabilitasyon ve yeniden topluma kazandırma konusunda yetersiz kalabileceği eleştirileri de bulunmaktadır. Bu nedenle, müebbet hapis cezasının uygulanmasında denge gözetilmesi ve suçluların rehabilitasyon süreçlerinin desteklenmesi önemlidir.

Müebbet Hapis Cezası Gerektiren Suçlar Nelerdir?

Kasten Öldürme

 • Yasal Dayanak: Türk Ceza Kanunu, Madde 81
 • Bir kişiyi kasten öldürme fiilini ifade eder ve kasıtlı olarak bir kişinin yaşamına son verme niyetini içerir.

Ağırlaştırılmış İşkence

 • Yasal Dayanak: Türk Ceza Kanunu, Madde 95
 • Bir kişiye sistematik olarak fiziksel veya psikolojik zarar verme eylemi olup, işkence fiilinin ölümle sonuçlanması veya mağdurun kalıcı zarar görmesi durumunda müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

Devlete Karşı Suçlar

 • Yasal Dayanak: Türk Ceza Kanunu, Madde 309, 310, 311
 • Devletin egemenliğini, anayasal düzenini veya güvenliğini tehdit eden fiilleri kapsar. Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak gibi eylemler bu kapsamda değerlendirilir.

Nitelikli Yağma

 • Yasal Dayanak: Türk Ceza Kanunu, Madde 148-149
 • Bir kişinin malvarlığına yönelik tehdit veya cebir kullanarak yapılan hırsızlık eylemidir. Bu eylem ölümle sonuçlanırsa veya ağır yaralama içerirse müebbet hapis cezası uygulanabilir.

Silahlı Örgüt Kurma ve Yönetme

 • Yasal Dayanak: Türk Ceza Kanunu, Madde 314
 • Devlete veya anayasal düzene karşı silahlı bir örgüt kurma, yönetme veya bu tür bir örgüte üye olma eylemlerini kapsar ve müebbet hapis cezası gerektirebilir.

Çocuklara Karşı İşlenen Ağır Suçlar

 • Yasal Dayanak: Türk Ceza Kanunu, Madde 103
 • Çocukların cinsel istismarı veya öldürülmesi gibi ağır suçları içerir ve bu tür eylemler müebbet hapis cezası ile cezalandırılabilir.

Ağırlaştırılmış Müebbet Nedir?

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, ömür boyu hapis cezasının daha ağır ve sıkı koşullar altında infaz edilmesini içeren bir ceza türüdür. Bu ceza, özellikle devlete karşı işlenen suçlar, terör eylemleri ve kasten öldürme gibi çok ciddi suçlar için verilir. Normal müebbet hapis cezasına göre daha katı infaz koşulları içerir ve suçlunun cezaevindeki yaşamı daha kısıtlayıcı olur.

Ağırlaştırılmış Müebbet ile Normal Müebbet Arasındaki Farklar

 • İnfaz Koşulları: Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, hücre hapsi ve daha kısıtlayıcı koşulları içerir. Suçlu, daha izole bir şekilde cezalandırılır ve cezaevindeki günlük yaşamı normal müebbet hapis cezasına göre daha zorludur.
 • Şartlı Tahliye: Normal müebbet hapis cezasında şartlı tahliye imkânı belirli bir süre sonra mümkün olabilirken, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında bu süre daha uzundur ve şartlı tahliye imkânı daha sınırlıdır.
 • Ziyaret ve Sosyal Haklar: Ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılan mahkûmlar, ziyaret ve sosyal haklar açısından daha kısıtlıdır. Aile ziyareti gibi haklardan daha az yararlanabilirler.

Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasının Verilme Nedenleri

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, toplumun güvenliğini ciddi şekilde tehdit eden ve devletin egemenliğine karşı işlenen suçlar için verilir. Bu suçlar arasında kasten öldürme, terör eylemleri, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs gibi eylemler bulunmaktadır. Bu cezaların amacı, toplumun ve devletin güvenliğini sağlamak, suçlunun tekrar suç işleme riskini ortadan kaldırmak ve caydırıcılık sağlamaktır.

Hukuki Dayanaklar

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının hukuki dayanakları, Türk Ceza Kanunu’nda açıkça belirtilmiştir. İşte bu cezanın uygulanmasını düzenleyen başlıca kanun maddeleri:

 • Türk Ceza Kanunu, Madde 82: Kasten öldürmenin nitelikli halleri, örneğin tasarlayarak veya canavarca hislerle öldürme durumunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası öngörülmüştür.
 • Türk Ceza Kanunu, Madde 309: Anayasayı ihlal, anayasal düzeni ortadan kaldırma veya bu düzenin işleyişini engelleme fiilleri ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.
 • Türk Ceza Kanunu, Madde 314: Silahlı örgüt kurma ve yönetme suçları da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektirebilir.
 • Türk Ceza Kanunu, Madde 81 ve 82: Kasten öldürmenin nitelikli halleri, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

 Ağırlaştırılmış Müebbet Şartları Nelerdir?

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, suçun ciddiyeti ve niteliğine bağlı olarak verilen en ağır ceza türlerinden biridir. Bu cezanın verilmesi için suçun özellikle ağırlaştırıcı sebeplerle işlenmiş olması gereklidir. Örneğin, kasten öldürme fiili tasarlayarak veya canavarca hislerle işlenmişse ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir. Hukuki dayanaklar, Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerinde yer alır. Özellikle TCK Madde 82, 309 ve 314 bu suçların cezalarını düzenler.

Mahkemeler bu cezayı vermeden önce suçun tüm unsurlarını detaylı bir şekilde değerlendirirler. Suçun işleniş şekli, ağırlaştırıcı sebepler ve deliller dikkate alınarak karar verilir. Mahkeme sürecinde kapsamlı delil ve tanık incelemesi yapılır, suçun işlendiğine dair kesin kanıtlar sunulmalıdır. Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerine göre hareket eden mahkeme, cezanın infaz süresini ve şartlarını belirler.

Ağırlaştırılmış Müebbet ve Müebbet Hapis Cezası Kaç Yıl?

Müebbet hapis cezası ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, suçun niteliğine ve işlenen fiilin ağırlığına göre verilen en ağır ceza türleridir. Türkiye’de müebbet hapis cezası alan bir kişi, genellikle en az 24 yıl cezaevinde kalır. Müebbet hapis cezası ne kadar sorusunun yanıtı, şartlı tahliye imkânlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, daha sıkı ve kısıtlayıcı koşullarda infaz edilir. Bu ceza, genellikle 30 yıl veya daha fazla sürebilir. Ağırlaştırılmış müebbet kaç yıl sorusunun cevabı, infaz koşullarına ve yasal düzenlemelere bağlıdır. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında şartlı tahliye süresi daha uzundur ve genellikle 36 yıl olarak uygulanır.

Türkiye’deki Uygulama

Türkiye’de, müebbet hapis cezası alan mahkûmlar en az 24 yıl cezaevinde kalır. Şartlı tahliye imkânı, mahkûmun cezaevi içindeki davranışlarına ve mahkemenin kararına bağlı olarak değerlendirilebilir. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan mahkûmlar ise daha sıkı koşullarda infaz edilir ve genellikle 30-36 yıl cezaevinde kalırlar. Bu süre sonunda şartlı tahliye imkânı sınırlı olup, mahkûmun cezaevi içindeki davranışlarına göre değerlendirilir.

Diğer Ülkelerdeki Uygulama

Farklı ülkelerde müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarının uygulama süreleri ve şartları farklılık gösterebilir.

 • Amerika Birleşik Devletleri: Müebbet hapis cezası genellikle 25 yıl sonra şartlı tahliye imkânı tanır. Ağır suçlar için ömür boyu hapis cezası şartlı tahliye olmaksızın uygulanabilir.
 • Birleşik Krallık: Müebbet hapis cezası alan mahkûmlar, en az 15 yıl cezaevinde kalır. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında ise şartlı tahliye imkânı olmadan ömür boyu hapis cezası uygulanabilir.
 • Almanya: Müebbet hapis cezası alan mahkûmlar, genellikle 15 yıl sonra şartlı tahliye imkânına sahiptir. Ancak, ağır suçlar için bu süre uzatılabilir.
 • Fransa: Müebbet hapis cezası genellikle 18-22 yıl arasında cezaevinde kalmayı gerektirir. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, şartlı tahliye imkânı olmadan ömür boyu hapis cezası anlamına gelebilir.

Bu farklılıklar, her ülkenin yasal düzenlemelerine ve ceza infaz sistemine göre değişiklik göstermektedir. Müebbet hapis kaç yıl sorusunun yanıtı, her ülkedeki uygulama şekillerine bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Müebbet Hapis Cezası Kaç Yıl?

Müebbet hapis cezası, bir kişinin ömür boyu cezaevinde kalmasını öngören bir ceza türüdür. Ancak, bu cezanın süresi her zaman ömür boyu hapis anlamına gelmez. Türkiye’de müebbet hapis cezası almış bir kişi, genellikle en az 24 yıl cezaevinde kalmak zorundadır. Bu süre, mahkemenin kararına ve mahkûmun cezaevi içindeki davranışlarına göre belirlenir.

Müebbet Hapis Cezasının Belirlenmesi

Müebbet hapis cezası, suçun niteliğine ve ağırlığına göre verilir. Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri, hangi suçların müebbet hapis cezası gerektirdiğini açıkça belirtir. Özellikle kasten öldürme, devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar ve terör eylemleri gibi ağır suçlar için müebbet hapis cezası öngörülmüştür. Mahkeme, suçun işleniş şekli ve failin durumu gibi faktörleri göz önünde bulundurarak cezanın süresini belirler.

Müebbet Hapis Cezasının İnfaz Süreci

Müebbet hapis cezasının infaz süreci, cezanın süresine ve infaz koşullarına bağlı olarak değişir. Türkiye’de müebbet hapis cezası alan bir mahkûm, cezaevinde en az 24 yıl kalmak zorundadır. Bu süre boyunca, mahkûmun cezaevi kurallarına uyumu, davranışları ve rehabilitasyon süreci değerlendirilir.

Şartlı Tahliye Durumları

Müebbet hapis cezasında, belirli bir süre sonra şartlı tahliye imkânı bulunmaktadır. Türkiye’de, müebbet hapis cezası almış bir mahkûm, iyi hâl durumuna göre 24 yılın ardından şartlı tahliye için başvuruda bulunabilir. Şartlı tahliye, mahkûmun cezaevi içindeki davranışlarına, rehabilitasyon sürecine ve toplum güvenliği açısından oluşturduğu risklere göre değerlendirilir.

Mahkeme, şartlı tahliye kararı verirken şu kriterleri göz önünde bulundurur:

 • Mahkûmun cezaevindeki davranışları ve disiplin durumu
 • Rehabilitasyon programlarına katılımı ve bu programlardaki performansı
 • Suçun niteliği ve ağırlığı
 • Toplum güvenliği açısından oluşturduğu risk

Ömür Boyu Hapis Cezası Kaç Yıl Yatar?

Ömür boyu hapis cezası, işlenen ağır suçlar sonucunda failin ömrü boyunca cezaevinde kalmasını öngören bir cezadır. Sıkça sorulan “Müebbet hapis cezası kaç yıl?” sorusu, aslında cezanın yaşam boyu sürdüğünü ifade eder. Ancak, koşullu salıverilme hükümlerinden yararlanılması durumunda bu süre değişebilir. Bu durumda, mahkûm cezaevinde 24 yıl geçirdikten sonra şartlı tahliye için başvuruda bulunabilir. Şartlı tahliye için belirli bir süre iyi hâlli olmak ve gerekli koşulları sağlamak gereklidir.

Koşullu salıverilme hükümlerinden yararlanabilmek için cezaevinde geçirilmesi gereken süreler ise şu şekildedir:

 • Müebbet hapis cezası durumunda 24 yıl.
 • Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası durumunda 30 yıl.
 • Birden fazla müebbet hapis cezası durumunda 36 yıl.
 • Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve süreli hapis cezası kombinasyonunda en fazla 36 yıl.
 • Müebbet hapis cezası ve süreli hapis cezası kombinasyonunda en fazla 30 yıl.
 • Tekerrür nedeniyle müebbet hapis cezası durumunda 33 yıl.

Bu süreler, mahkûmun cezaevi içindeki davranışlarına ve iyi hâl durumuna bağlı olarak belirlenir. İyi hâlli mahkûmlar, belirtilen sürelerin sonunda şartlı tahliye imkânından yararlanabilirler. Ancak, şartlı tahliye kararı verilirken mahkûmun toplum güvenliği açısından oluşturduğu riskler de göz önünde bulundurulur.

Müebbet Hapis Cezasının İnfaz Şekli

Müebbet hapis cezasına mahkûm edilen kişiler, infaz sürecinin başlangıcında, haklarında uygulanacak rejimi ve gönderilecekleri infaz kurumunu belirlemek amacıyla gözlem altına alınırlar. Bu süreçte mahkûmun kişisel ve sosyal özellikleri değerlendirilir. Gözlem süresi, kanunda belirtilen esaslara göre uygulanır ve altmış günü geçemez. Ancak, mahkûmun kişiliğine, suçun işleniş şekline ve diğer durumlarına bağlı olarak gözlem yapılmayabilir.

Gözlem sürecinin sonunda, gözlem merkezi mahkûmun dosyasını görüşleri ile birlikte Adalet Bakanlığı’na gönderir. Bu dosya, mahkûmun gönderileceği infaz kurumunun belirlenmesi için temel alınır ve karar Bakanlıkça verilir. Böylece, mahkûmun hangi ceza infaz kurumunda cezayı çekeceği belirlenmiş olur.

İnfaz Rejimi

Müebbet hapis cezasının infazında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının uygulandığı katı rejim uygulanmaz. Müebbet hapis cezası alan mahkûmlar, koşullu salıverilme süresinin üçte ikisini yüksek güvenlikli cezaevlerinde geçirirler. Bu süre boyunca mahkûmun iyi hâl göstermesi, tutum ve kişilik değerlendirmelerine uygun davranışlar sergilemesi gereklidir.

Bu süreçte, yüksek güvenlikli ceza infaz kurumlarında geçirilen sürenin ardından, mahkûmun tutum ve kişilik özelliklerine uygun diğer ceza infaz kurumlarına gönderilmesine karar verilebilir. Bu karar, mahkûmun rehabilitasyonu ve topluma yeniden kazandırılması amacıyla alınır.

İnfaz Sürecinde Karşılaşılan Zorluklar

Müebbet hapis cezasının infaz sürecinde mahkûmlar çeşitli zorluklarla karşılaşırlar. Bu zorluklar, hem psikolojik hem de sosyal boyutlarda olabilir.

 • Uzun süreli hapis cezası, mahkûmlarda depresyon, anksiyete ve diğer ruhsal sorunlara yol açabilir. İzolasyon ve sosyal etkileşimlerin sınırlı olması, mahkûmların ruh sağlığını olumsuz etkileyebilir.
 • Mahkûmlar, aileleriyle ve sosyal çevreleriyle iletişim kurmakta zorluk yaşayabilirler. Ziyaret haklarının sınırlı olması, aile bağlarının zayıflamasına neden olabilir. Bu durum, mahkûmların ceza infaz sürecinde daha fazla psikolojik zorluk yaşamalarına yol açabilir.
 • Müebbet hapis cezası alan mahkûmlar, uzun süreli hapis cezası nedeniyle topluma yeniden kazandırılmakta zorluk çekebilirler. Rehabilitasyon programları ve mesleki eğitim olanakları, mahkûmların topluma uyum sağlamalarını kolaylaştırmak amacıyla sunulsa da, bu süreç her zaman beklenen başarıyı göstermeyebilir.

Ağırlaştırılmış Müebbet Cezasının İnfaz Şekli ve Yeri

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının infaz şekli ve yeri, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’da ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Kanunun 23. maddesi bu cezaların infazında uygulanacak esasları belirler.

İnfaz Şekilleri

 • Tek Kişilik Odalar

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan mahkûmlar, genellikle tek kişilik odalarda barındırılır. Bu odalar, mahkûmun diğer mahkûmlarla temasını en aza indirerek, güvenlik ve kontrolün sağlanmasına yardımcı olur.

 • Günlük Açık Hava ve Spor Hakkı

Mahkûmlara, günde bir saat açık havaya çıkma ve spor yapma hakkı tanınır. Ancak, risk ve güvenlik gereklilikleri ile mahkûmun iyileştirme ve eğitim çalışmalarında gösterdiği gayret ve iyi hâline göre, bu süre uzatılabilir ve aynı ünitede bulunan diğer mahkûmlarla sınırlı temasına izin verilebilir.

 • Sanat ve Meslek Etkinlikleri

Mahkûmlar, yaşadıkları yerin olanakları ve idare kurulunun onayı doğrultusunda bir sanat veya meslek etkinliğinde bulunabilirler. Bu etkinlikler, mahkûmun cezaevi hayatına uyum sağlaması ve rehabilitasyonu için önemlidir.

 • Telefon Görüşmeleri

İdare kurulunun uygun gördüğü hallerde, mahkûmlar onbeş günde bir kez, en fazla on dakika süreyle aileleri ve yakınları ile telefon görüşmesi yapabilirler.

 • Ziyaretler

Mahkûmların eşi, çocukları, anne-babası, kardeşleri ve vasisi, belirlenen gün, saat ve koşullar çerçevesinde onbeş günlük aralıklarla ve günde bir saati geçmemek üzere ziyaret edebilirler.

 • Cezaevi Dışında Çalışma Yasağı

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan mahkûmlar, hiçbir şekilde cezaevi dışında çalıştırılamazlar ve kendilerine izin verilmez. Bu mahkûmlar, ceza infaz kurumunun iç yönetmeliğinde belirtilenlerin dışında herhangi bir spor ve iyileştirme faaliyetine katılamazlar.

 • Sağlık Tedbirleri

Mahkûmların sağlık tedbirleri, ceza infaz kurumlarında uygulanır. Ancak, bu mümkün olmadığı durumlarda, tam teşekküllü Devlet veya üniversite hastanelerinin tek kişilik ve yüksek güvenlikli mahkum koğuşlarında uygulanır.

İnfaz Yerleri

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlarında uygulanır. Bu cezaevleri, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 9. maddesi uyarınca düzenlenmiştir. 

 • İç ve dış güvenlik görevlileri bulunur, bu sayede cezaevinin güvenliği sağlanır.
 • Firar girişimlerine karşı teknik, mekanik, elektronik ve fiziksel engellerle donatılmıştır.
 • Oda ve koridor kapıları sürekli kapalı tutulur.
 • Farklı odalarda barınan mahkûmlar arasındaki iletişim, sıkı güvenlik rejimlerine tabidir.

Adli ve Terör Suçlarında Müebbet, Ağırlaştırılmış Müebbet ve Süreli Hapis Cezalarında Ne Kadar Yatar?

Adli Suçlar

Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

 • Şartlı Tahliye Süresi: 5275 sayılı Kanunun 107/2. maddesine göre 30 yıldır. Mahkûm, bu 30 yılı tamamladıktan sonra koşullu salıverilme hakkından yararlanabilir. Bu süre için herhangi bir indirim uygulanmaz.
 • Bihakkın Tahliye Süresi: 5275 sayılı Kanunun 107/6. maddesine göre 45 yıldır.

Müebbet Hapis Cezası

 • Şartlı Tahliye Süresi: 5275 sayılı Kanunun 107/2. maddesine göre 24 yıldır. Mahkûm, bu 24 yılı tamamladıktan sonra koşullu salıverilme hakkından yararlanabilir. Bu süre için herhangi bir indirim uygulanmaz.
 • Bihakkın Tahliye Süresi: 5275 sayılı Kanunun 107/6. maddesine göre 36 yıldır.

Diğer Süreli Hapis Cezaları

 • Şartlı Tahliye Süresi: 5275 sayılı Kanunun 107/2. maddesine göre, mahkûmlar cezalarının üçte ikisini cezaevinde iyi halli olarak geçirdikleri takdirde şartlı tahliyeden yararlanabilirler. Yani, cezanın üçte biri kadar indirim uygulanır.
 • Bihakkın Tahliye Süresi: Cezanın toplam süresi kadardır.

Şartlı Salıverilme İçin Gerekli Süreler

 • Birden fazla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile müebbet hapis cezasına mahkûmiyet halinde 36 yıl.
 • Birden fazla müebbet hapis cezasına mahkûmiyet halinde 30 yıl.
 • Bir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına mahkûmiyet halinde en fazla 36 yıl.
 • Bir müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına mahkûmiyet halinde en fazla 30 yıl.
 • Birden fazla süreli hapis cezasına mahkûmiyet halinde en fazla 28 yıl.

Terör Suçları

Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

 • Şartlı Tahliye Süresi: 5275 sayılı Kanunun 107/4. maddesine göre 36 yıldır. Mahkûm, bu 36 yılı tamamladıktan sonra koşullu salıverilme hakkından yararlanabilir. Bu süre için herhangi bir indirim uygulanmaz.
 • Bihakkın Tahliye Süresi: 5275 sayılı Kanunun 107/6. maddesine göre 54 yıldır.

Müebbet Hapis Cezası

 • Şartlı Tahliye Süresi: 5275 sayılı Kanunun 107/4. maddesine göre 30 yıldır. Mahkûm, bu 30 yılı tamamladıktan sonra koşullu salıverilme hakkından yararlanabilir. Bu süre için herhangi bir indirim uygulanmaz.
 • Bihakkın Tahliye Süresi: 5275 sayılı Kanunun 107/6. maddesine göre 45 yıldır.

Diğer Süreli Hapis Cezaları

 • Şartlı Tahliye Süresi: 5275 sayılı Kanunun 107/4. maddesine göre, mahkûmlar cezalarının dörtte üçünü cezaevinde iyi halli olarak geçirdikleri takdirde şartlı tahliyeden yararlanabilirler. Yani, cezanın dörtte biri kadar indirim uygulanır.
 • Bihakkın Tahliye Süresi: Cezanın toplam süresi kadardır.

Şartlı Salıverilme İçin Gerekli Süreler

 • Birden fazla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile müebbet hapis cezasına mahkûmiyet halinde 40 yıl.
 • Birden fazla müebbet hapis cezasına mahkûmiyet halinde 34 yıl.
 • Bir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına mahkûmiyet halinde en fazla 40 yıl.
 • Bir müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına mahkûmiyet halinde en fazla 34 yıl.
 • Birden fazla süreli hapis cezasına mahkûmiyet halinde en fazla 32 yıl.

Açıklamalar

Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası: Şartlı tahliye süresi 30 yıl olan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında, mahkûmlar bu süreyi tamamladıktan sonra koşullu salıverilme hakkından yararlanabilirler. Bihakkın tahliye süresi ise 45 yıldır. Terör suçlarında ise şartlı tahliye süresi 36 yıl, bihakkın tahliye süresi 54 yıldır.

Müebbet Hapis Cezası: Şartlı tahliye süresi 24 yıl olan müebbet hapis cezasında, mahkûmlar bu süreyi tamamladıktan sonra koşullu salıverilme hakkından yararlanabilirler. Bihakkın tahliye süresi ise 36 yıldır. Terör suçlarında ise şartlı tahliye süresi 30 yıl, bihakkın tahliye süresi 45 yıldır.

Diğer Süreli Hapis Cezaları: Süreli hapis cezalarında, mahkûmlar cezalarının üçte ikisini cezaevinde iyi halli olarak geçirdikleri takdirde şartlı tahliyeden yararlanabilirler. Terör suçlarında bu oran dörtte üç olarak uygulanır. Bihakkın tahliye süresi ise cezanın toplam süresi kadardır.

Bu düzenlemeler, adli ve terör suçları için farklı süre ve koşullar içerir ve mahkûmların infaz sürecinde ne kadar süre cezaevinde kalacaklarını belirler.

Sıkça Sorulan Sorular

3 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet Kaç Yıl?

3 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası, bir mahkûmun üç ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması durumunu ifade eder.

Toplam Süre ve İnfaz Şekilleri

 • Toplam Süre: 5275 sayılı Kanunun 107/3. maddesi gereğince, birden fazla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûmiyet halinde, mahkûmun cezaevinde geçireceği süre 36 yıldır. Bu süre sonunda mahkûm şartlı tahliye hakkından yararlanabilir.
 • İnfaz Şekilleri: Mahkûmlar, yüksek güvenlikli ceza infaz kurumlarında hücre hapsi ve izolasyon gibi sıkı güvenlik önlemleri altında cezalarını çekerler.

Hukuki Dayanak ve Şartlı Tahliye

 • Hukuki Dayanak: Türk Ceza Kanunu’nun nitelikli suçlar için öngördüğü ceza türüdür.
 • Şartlı Tahliye: Şartlı tahliye süresi tamamlandıktan sonra, mahkûmun iyi hâl durumu ve toplum güvenliği göz önünde bulundurularak koşullu salıverilme değerlendirilebilir.

79 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet Kaç Yıl?

79 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası, bir mahkûmun 79 ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması durumunu ifade eder.

Toplam Süre ve İnfaz Şekilleri

 • Toplam Süre: 5275 sayılı Kanunun 107/3. maddesi gereğince, bu tür bir mahkûmiyet durumunda, mahkûmun cezaevinde geçireceği süre 36 yıldır. Bu süre sonunda mahkûm şartlı tahliye hakkından yararlanabilir.
 • İnfaz Şekilleri: Bu tür cezalar, yüksek güvenlikli ceza infaz kurumlarında, hücre hapsi ve izolasyon gibi sıkı güvenlik önlemleri altında infaz edilir.

Hukuki Dayanak ve Şartlı Tahliye

 • Hukuki Dayanak: Türk Ceza Kanunu’nun nitelikli suçlar için öngördüğü ceza türüdür.
 • Şartlı Tahliye: Şartlı tahliye süresi tamamlandıktan sonra, mahkûmun iyi hâl durumu ve toplum güvenliği göz önünde bulundurularak koşullu salıverilme değerlendirilebilir.

18 Yaş Altı Müebbet Kaç Yıl?

18 yaş altı mahkûmlar için müebbet hapis cezası, yetişkinlere uygulanan müebbet hapis cezasından farklı olarak değerlendirilir.

Süre ve İnfaz Şekilleri

 • Süre: 18 yaş altı mahkûmlar için müebbet hapis cezası, genellikle 24 yıl olarak belirlenir. Bu sürenin sonunda şartlı tahliye imkânı değerlendirilir.
 • İnfaz Şekilleri: Genç mahkûmlar, gençlere yönelik ceza infaz kurumlarında cezalarını çekerler. Bu kurumlar, rehabilitasyon ve eğitim programlarına ağırlık verir.

Etkiler ve Rehabilitasyon Süreçleri

 • Genç Mahkûmlar Üzerindeki Etkiler: Uzun süreli hapis cezaları, genç mahkûmlar üzerinde ciddi psikolojik ve sosyal etkilere yol açabilir. Bu etkilerin azaltılması için rehabilitasyon programları ve psikolojik destek hizmetleri sunulur.
 • Rehabilitasyon Süreçleri: Genç mahkûmlar, ceza infaz kurumlarında eğitim ve meslek edinme programlarına katılırlar. Bu programlar, gençlerin topluma yeniden kazandırılması ve suç işlemelerinin önlenmesi amacıyla uygulanır.

Cinayetten Müebbet Alan Kaç Yıl Yatar?

Cinayetten müebbet hapis cezası alan bir mahkûm, Türk Ceza Kanunu uyarınca kasten adam öldürme suçundan dolayı bu cezaya çarptırılır.

Süre ve İnfaz Süreci

 • Süre: Cinayetten müebbet hapis cezası alan bir mahkûm, cezaevinde en az 24 yıl kalmak zorundadır. Bu süre sonunda şartlı tahliye imkânı değerlendirilir.
 • İnfaz Süreci: Mahkûmlar, yüksek güvenlikli ceza infaz kurumlarında cezalarını çekerler. Bu süreçte rehabilitasyon programlarına ve psikolojik destek hizmetlerine erişebilirler.

Şartlı Tahliye ve Hukuki Dayanak

 • Şartlı Tahliye: Mahkûmlar, 24 yıllık ceza süresini tamamladıktan sonra şartlı tahliye için başvuruda bulunabilirler. İyi hâl durumuna ve toplum güvenliği riskine göre tahliye kararı verilir.
 • Hukuki Dayanak: Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri, kasten adam öldürme suçunun cezalandırılmasını düzenler.

Ceza hukuku alanında daha fazla bilgi almak için yazılarımızı okumaya devam edebilir veya hukuki destek için Kapital Hukuk ofisimizi arayabilirsiniz.

Son Yazılar

Hukuki Yardım Al

Danışmak istediğiniz her konuda bize ulaşın!

BİZE ULAŞIN