Banka Hesabına Haciz Konulabilir Mi?

Bilindiği üzere icra takibinin kesinleşmesiyle birlikte, borcun tahsil edilmesi için borçlu kişinin mal varlığına, banka hesaplarına ve taşınmazlarına haciz koyma aşamasına geçilir. Bu sayede, dosya borcunun kapatılması amaçlanır. Ancak bazı alacak türleri, haciz işlemine konu edilemez. Örneğin, ölünceye kadar bakma alacağı, herhangi bir sebepten dolayı manevi tazminat alacağı, devredilmesi mümkün olmayan intifa hakları, aile konutu, anne babanın çocuk malları üzerindeki haklar gibi alacak türleri haczedilemez. Haciz işlemleriyle ilgili detaylı bilgi için İzmir icra avukatı ile iletişime geçebilirsiniz.

Banka hesaplarına haciz koyma, alacak tahsil yöntemleri arasında uygulamada en sık tercih edilen yöntemlerden biridir. Borçlunun banka hesabında para bulunması durumunda, taşınmazlardaki gibi satış işlemleri gerekmeden alacak tahsil edilebilir. Bu nedenle, alacaklılar genellikle e-haciz yöntemini kullanarak borçların tahsilatını gerçekleştirirler.

Hangi Banka Hesaplarına Haciz Konulamaz?

İcra hukuku kapsamında borçlunun maaş hesabının haczedilmek istenmesi durumu buna bir istisna getirmektedir. Maaş hesabına haciz konulması, borçlunun geçimini sağlama imkanını elinden aldığı için, bu hesaba haciz uygulanamaz. İcra müdürlükleri genellikle bankalara gönderilen yazılarda, maaş hesabı olduğu durumlarda haciz uygulanmayacağını belirtmektedirler. Bankalar, haciz tebligatını aldıktan sonra maaş hesabının ne olduğunu görebilirler. Ancak, yazıda maaş hesabı olduğuna dair bir not yoksa, bankalar, riske girmemek adına, maaş hesabı olduğunu bile bile haciz uygulamaktadırlar. Aktif sigortalı çalışanların maaşlarına haciz konulabilir, ancak bunun yolu, bankadaki maaş hesabına haciz uygulamak değil, borçlunun çalıştığı işyerine maaş haczi tebligatı göndermek suretiyle olur. Bu durumda, işveren, borçlunun maaşının tamamını değil, sadece 1/4’ünü ve diğer ücretlerini kesinti yaparak ödemekle yükümlüdür. İcra avukatı İzmir ve çevresi iller için ihtiyacınız olmuşsa deneyimli ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Banka Hesabına Konan Haczin Süreci Nasıldır

Bir borçlu, 3. kişilere olan banka hesaplarındaki mevduat alacakları menkul hükümlüdür (İK madde 106/2). Bu alacaklar, hem haciz müzekkeresi ile hem de İİK’nın 89. maddesine uygun olarak düzenlenen haciz ihbarnamesi ile haczedilebilir. İİK’nın 89. maddesi, borçlunun üçüncü kişilerdeki mal ve alacaklarının haczi için kullanılır. Bu yolla, borçlu, başkasına karşı olan alacağına el konularak dosya borcunun kapatılması amaçlanır.

İcra takibi kesinleşen alacaklı, hangi yolu tercih edeceğine karar verdikten sonra talebini icra dairesine iletmelidir. Örneğin, alacaklı, borçlunun banka hesaplarına haciz koymak istiyorsa, icra dairesinden bankalara haciz müzekkeresi yazılmasını talep etmelidir. İcra dairesi tarafından gönderilen müzekkereleri alan banka veya bankalar, borçlunun banka hesaplarında dosya borcunu karşılayacak tutarda miktar mevcut ise, dosya borçlusunun tüm banka hesaplarına haciz blokesi koyar ve durumu icra dairesine bildirir. Bu talep ile icra takibi başlattığınız borçlunun banka hesaplarındaki mevduatına (parasına) haciz koyabilir ve koyduğunuz bu hacze müteakip, alacağınız kadarını icra dosyanıza isteyebilirsiniz. Borçlunun herhangi bir bankada mevduatı olduğunu düşünüyor veya biliyorsanız, banka hesaplarına haciz talebi, alacağınızın tahsilini kolaylaştıracak en hızlı ve rahat yollardan biridir.

Hesaba Haciz Geldiğinde Ne Yapılmalı?

Banka hesaplarına haciz konan kişiler, icra borcu nedeniyle hacizlerin kalkması için dosya borcunu ödemek zorundadır. Aynı şekilde e-haciz yolu ile konan hacizler içinde e-haciz kaldırma yoluna gidilir. Dosya borcu ödendikten sonra, hacizlerin kaldırılması için icra dairesine başvurulmalı ve dosya kapatılmalıdır. İcra dosyasındaki borç tamamen ödendiğinde, icra dairesi talebiniz üzerine, haciz koyan bankalara dosya borcunun ödendiğini bildirerek hacizlerin kaldırılmasını sağlayacak ve haciz işlemleri son bulacaktır. İcra dosyasının kapatılması sırasında, dosyada hiçbir borç kalmaması gerekmektedir. Bu nedenle, ödeme yapmadan önce icra dairesinden güncel borç tutarını öğrenmek faydalı olacaktır. İzmir icra avukatı talebiniz için büromuzla iletişime geçebilirsiniz. İzmir avukat olarak, hukuki konularda size rehberlik etmek ve sorularınıza cevap vermek için buradayız.

Son Yazılar

Hukuki Yardım Al

Danışmak istediğiniz her konuda bize ulaşın!

BİZE ULAŞIN