ALMANYA’DAKİ EŞE BOŞANMA DAVASI

ALMANYA'DAKİ EŞE BOŞANMA DAVASI

Almanya’da evlenip Türkiye’de boşanmak isteyenler için önemli bir konu olan boşanma işlemleri oldukça detaylı ve karmaşık olabilir. Bu yazımızda Almanya’daki eşe boşanma davası nasıl açılır konusunu ele alacağız. GİRİŞ Özellikle Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlarının Almanya’daki eşlerinden boşanmaları için ne gibi bir hukuki sürecin beklediği merak konusudur. Bu kapsamda Alman mahkemelerinden alınacak bir kararın Türkiye’de geçerli […]

MED-ARB YÖNTEMİ NEDİR?

MED-ARB YÖNTEMİ NEDİR?

Bu yazımızda alternatif uyuşmazlık yöntemlerinden birisi olan MED-ARB yöntemi ele alınacaktır. GİRİŞ Bir uyuşmazlık doğduğunda bu uyuşmazlığın çözümünde asli yetkili organ, bağımsız ve tarafsız olan mahkemelerdir. Mahkemelerde yapılan yargılama sonucunda nihai karar elde edilse de uyuşmazlığın çözümü sırasında yargılamanın herkese açık olması, mahkeme yargısının taraflar açısından maliyetli ve uzun bir süreç olması taraflar açısından bazı […]

Meslekten Çıkarma Disiplin Cezası

Meslekten Çıkarma Disiplin Cezası ve İzlenebilecek Hukuki Yollar başlıklı yazımızda, genel olarak disiplin cezası türlerinden ve özel olarak meslekten çıkarma disiplin cezası ile devlet memurluğu görevinden çıkarma disiplin cezasını bu yazıda ele aldık. A)    Genel Olarak Disiplin Cezası Türleri ve Hukuki Boyutları Disiplin yaptırımları, kurum veya mesleğin iç çalışma düzeni ve kurallarına ilişkin bu kurallara […]

KAT MÜLKİYETİ KANUNU VE KAT İRTİFAKI

KAT MÜLKİYETİ KANUNU VE KAT İRTİFAKI konusu, kat mülkiyeti kanunu nezdinde incelenecektir. Tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafından Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre bağımsız mülkiyet hakları kurulabilir. Yapılmakta veya ileride yapılacak olan bir […]

Etik İhlal İncelemesi: Doçentlik Başvurusu

Doçentlik Başvuru Sürecinde Etik İhlal İncelemesi Aşaması incelenecektir. Adayların yapmış oldukları doçentlik başvurusuna dair bilgilere doçentlik başvurusu sürecini anlattığımız yazımızdan ulaşabilecek olup bu aşamaların bütününü geçen doçentlik başvurusu olumlu sonuçlanmakta ve adaylar doçentlik unvanı almaya hak kazanmaktadırlar. Ancak bu aşamalardan birisi olan etik  ihlal incelemesi aşaması, asgari başvuru şartlarını sağlayan doçentlik başvurusu dosyalarının Üniversitelerarası Kurul […]

Orman Tahdidi Konulan Taşınmazın Durumu

Bu makalede Orman Kadastrosu ve Orman Tahdidi Konulan Taşınmazın Durumu ele alınmıştır. Kadastro çalışmaları, taşınmazların geometrik ve hukuki durumlarının tespit edilmesi olarak tanımlanabilir. Bu çalışmaların neticesinde tapu sicillerinin oluşturulması ve mülkiyet hakkından doğan hakların güvence altına alınması ve hukuki güvenlik ilkesinin sağlanması amaçlanmaktadır. Kadastro işlemleri, taşınmazların sınırlarının belirlenmesinde kadastro ekibi ve kadastro komisyonunun da dahil […]

Trafikde Kaza Tespiti Tutanağı

TRAFİK KAZALARINDA KAZA TESPİT TUTANAĞI

TRAFİK KAZALARINDA KAZA TESPİT TUTANAĞI NASIL TUTULMALIDIR? TUTULAN KAZA TESPİT TUTANAĞINA VE BELİRLENEN KUSUR ORANLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Scooter Kazalarında Hukuki Sorumluluk

Bu yazımızda paylaşımlı scooter  kazalarında hukuki sorumluluk konusu incelenecektir. GİRİŞ Teknoloji ilerledikçe insanların günlük hayatını kolaylaştıracak ulaşım araçları giderek çeşitlenmektedir.  Son yıllarda kullanımı yaygınlaşan araçlardan biri de, 2009’dan sonra lityum iyon bataryaların entegre edilmesiyle birlikte daha çok insanın  kullanmaya başladığı paylaşımlı skuterlardır. Elektrikli skuter’lar, kısa mesafeli yolculuklarda kullanıcılara büyük kolaylık sağlamakta veaynı zamanda fosil yakıt kullanmadıkları için […]

5. HAYAT SİGORTALARI

Bu yazımızda hayat sigortaları ve hayat sigortalarının işlevleri hakkında detaylı bilgilere değinilecektir. HAYAT SİGORTASI NEDİR? Hayat sigortaları, sigorta şirketleri ile sigortalı arasında kurulan bir sözleşmedir. Bu sözleşmede sigortanız ile hayatın olağan akışında, yaşamınızı ilgilendiren veya ölümünüze dair sonrası ya da öncesi ile ilgili gerçekleşebilecek olaylar, tehlikeler (rizikolar) sigorta şirketi tarafından güvence altına alınır. Hayat sigortaları […]

Kargo Şirketleri ve Hukuki Sorumluluk

Bu yazımızda son zamanlarda yaygın olarak satıcı ile tüketici arasında köprü görevini üstlenen kargo taşımacılığı ve kargo şirketlerinin hukuki sorumluluğu ele alınacaktır. Giriş Artan teknolojik gelişmelerle birlikte, ihtiyaçlarını karşılamak için bireylerin internet üzerinden online alışveriş sitelerine yönelmeleri ile alışveriş kültürü de günden güne değişmeye başlamıştır. Online alışveriş sitelerinin yaygınlaşması ile birlikte, platformların lojistik sistemlerinin ve […]