KOLTUK FERDİ KAZA SİGORTASI NEDİR?

KOLTUK FERDİ KAZA SİGORTASI 

Bu yazımızda toplu taşıma ile şehirler arası ve uluslararası yolculuk yaparken trafik kazası meydana gelme olasılığında oluşabilecek zararları teminat altına alan Koltuk Ferdi Kaza Sigortasını inceleyeceğiz.

Koltuk ferdi kaza sigortası, 25/03/2004 tarihinde yürürlüğe giren Karayolları Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları ile yolcu taşımacılığı yapan gerçek ve tüzel kişiler için zorunlu hale gelmiş olup karayolu taşımasında, şehirler arası veya uluslararası yolcu taşımacılığı kapsamında yolcuları taşıma hizmeti boyunca meydana gelebilecek kazalar ve bu kazalardan doğabilecek zararları poliçe dahilinde güvence altına alır.

İşbu sigortanın B.Talimat kısmına göre Koltuk Ferdi Kaza Sigortası, şehirlerarası ve uluslararası taşımacılık yapan araçlar ile seyahat eden yolcular, sürücüler, ve sürücü yardımcıları, yolcu taşıma hizmetinin başlama anından bitiş anına kadar süren seyahat süresi içerisinde, yolculuk molaları da dahil olmak üzere, karşılaşabilecekleri her türlü kazaların sonucu zararları güvence altına alır.

Sigorta teminatı yolcular ile birlikte sürücüleri ve yardımcıları, seyahat sürecindeki duraklamaları ve molaları da kapsayacak şekilde düzenlenmiştir.

Bu sigortada ZMMS sigortasından farklı olarak kaza sadece trafik kazasını kapsamamakta ; yolculuk sırasında meydana gelen trafik kazasını, aniden ve beklenmeyen gazların yolcular tarafından solunmasını, yanıklardan, ani hareket sonucu kişinin kas ve sinirlerin zedelenmesini, yılan ve haşerat sokmasından doğan zehirlenmeleri, ısırılma sonucu kuduz hastalığına yakalanmayı ve bu durumlardan dolayı kişinin ölmesini veya cismani zararını kapsar.

 Sigorta yukarıda sayılan durumlar neticesinde yolcuda meydana gelen ölüm (destekten yoksun kalma) tazminatını, sürekli sakatlık tazminatını, tedavi masrafları tazminatını işbu sigorta poliçesi dahilinde teminat altına almaktadır.

 

Koltuk Ferdi Kaza Sigortası
Koltuk ferdi kaza sigortası nedir?

 

Karayolları Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatı’nın A.Tarife kısmının ikinci fıkrasına  “Tedavi giderlerinin başka sigorta sözleşmeleri ile teminat altına alınmış olması durumunda, söz konusu giderler öncelikle bu sigortadan karşılanır.” Göre araçta, koltuk ferdi kaza sigortası ile birlikte başka sigorta/lar bulunuyor ise tedavi giderlerinin istemi durumunda öncelikle koltuk ferdi kaza sigortası teminatı tarafından karşılanır.

Koltuk sigortasından alınan tazminat trafik kazalarında kusur oranına ve maluliyet oranına göre kazanılan tazminatlardan farklı bir tazminattır. Kaza sırasında zarara uğrayan kişinin kusur oranına bakılmaz. Dolayısıyla trafik sigortası (ZMMS) çerçevesinde kazanılan tazminattan mahsup edilmez.

Yolcu taşımacılığı yapan gerçek ve tüzel kişilerin bu sigortayı yapması zorunlu olmakla birlikte yolcu taşıması sırasında zarara uğrayan yolcu, taşımacılığı yapan aracın koltuk ferdi kaza sigortası bulunmadığı halde Güvence Hesabına başvurma hakkına sahiptirler.

Karayolları Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası B. Tazminat kısmına göre Sigortalılar veya hak sahipleri poliçede öngörülen teminat sınırları içinde doğrudan doğruya sigortacıya karşı talepte bulunabilirler. Tazminata yol açan olay, sigortalı veya hak sahibi tarafından öğrenildiği tarihten itibaren otuz iş günü içinde, olay yurt dışında meydana gelmişse altmış iş günü içinde, sigorta ettiren tarafından ise en kısa sürede sigortacıya bildirilir.

Zarar gören kişi, istenilen belgeler ile birlikte tazminat istemi ile birlikte sigorta şirketine başvurabilir. Evraklar eksiksiz bir şekilde iletildiği tarihten itibaren 8 iş günü içinde Sigortacı, sigorta poliçe teminatı dahilinde ödemelidir. Haklı sebep olmadan ödemediği halde sigortacı temerrüde düşer ve ödenmemiş tazminat tutarına yasal temerrüt faizi uygulanır.

Sigortacı, sigorta ettirene, eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kasti bir hareketi veya ağır kusuru sonucunda meydana gelmişse, Karayolu Taşıma Kanununda yasaklanan hallerden, Taşımacının yetki belgesinde kayıtlı olmayan taşıtlarla yapılan veya yetki belgesi olmadan yapılan taşımalar sonucu meydana gelmişse, Taşıtın, mevzuatın gerektirdiği teknik şartlara uygun olmamasından, nitelikli şoför ve hizmetli personeli olmadan sefere çıkarılmasından,  İkram edilen yiyecek ve içecekler ile diğer maddelerin sağlık şartlarına uygunluğunun sağlanmaması gibi başlıca sebepler doğrultusunda rucü da bulunabilir.

 

Diğer yazılarımıza göz atmak için linke tıklayabilirsiniz.

Av.Bahadır Gökhan Kaya

Av.Dicle Göktaş

Sosyal Medyada Bizi Takip edin
https://www.facebook.com/kapitalhukuk
https://twitter.com/kapital_hukuk
https://www.instagram.com/kapitalhukuk/
https://tr.linkedin.com/company/kapi%CC%87tal-hukuk

 

Son Yazılar

Hukuki Yardım Al

Danışmak istediğiniz her konuda bize ulaşın!

BİZE ULAŞIN