İhaleye Fesat Karıştırma Suçu

İhaleye fesat karıştırma suçu, kamu kuruluşları için gerçekleştirilen kiralama, alım-satım ve yapım işleri gibi ihalelerde hileli davranışlar ile ihalenin sabote edilmesi ya da uygun şekilde sonuçlanmamasını kapsamaktadır. Hileli davranışla fesat karıştırma suçunu işleyen kişiler aynı zamanda kamu yararına çalışmaktadır. Örneğin bu suçu işleyebilecek yetkisi olan ihale komisyonuna mensup bir kişi ihaleye hile ile fesat karıştırabilir. […]

YABANCILAR VE TÜRKİYEDE MÜLK EDİNİMİ

TÜRKİYEDE MÜLK EDİNİMİ Türkiye, coğrafi konumu, genç ve dinamik nüfus yapısı, işgücü potansiyeli, ekonomik yatırımları, çeşitliliği ve benzeri birçok sebep ile son dönemlerin en ilgi çekici ülkelerinden biri haline gelmiştir. Yabancılar Türkiye’de mülk edinimi, çeşitli yatırım fırsatları ve kolaylaştırıcı düzenlemelerle giderek daha popüler hale gelirken, Türkiye’nin misafirperverliği ve çeşitliliği bu süreci daha da cazip kılıyor. […]

TAPU İPTALİ VE TESCİLİ DAVASI

TAPU İPTALİ VE TESCİLİ DAVASI Günümüz hukuk sistemlerinde kişinin her türlü hak ve sorumlulukları çeşitli sözleşmeler, kanun hükümleri ve anlaşmalar ile güvenceye alınmış, bu doğrultuda da bireyin en temel hürriyetlerinden biri olan mülkiyet hakkı başta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi olmak üzere çeşitli uluslararası sözleşme, antlaşma ve kanun maddelerince koruma altına alınmıştır. Bireyin mülkiyet hakkının en […]

Marka Hakkı ve Markanın Tescili

Marka Hakkı Nedir? 6769 Sayılı Kanun’daki Düzenlemeler Marka, bir teşebbüse ait veya bir teşebbüs tarafından üretilen hizmetleri, malları diğer teşebbüsler tarafından üretilen hizmet ve mallardan ayırmaya yarayan işaret olarak tanımlanabilir.Marka, 6769 sayılı Sınai Haklar Kanunu’nun 4. maddesinde düzenlenmiştir;             “Madde 4: Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması […]