İhaleye Fesat Karıştırma Suçu

İhaleye fesat karıştırma suçu, kamu kuruluşları için gerçekleştirilen kiralama, alım-satım ve yapım işleri gibi ihalelerde hileli davranışlar ile ihalenin sabote edilmesi ya da uygun şekilde sonuçlanmamasını kapsamaktadır. Hileli davranışla fesat karıştırma suçunu işleyen kişiler aynı zamanda kamu yararına çalışmaktadır. Örneğin bu suçu işleyebilecek yetkisi olan ihale komisyonuna mensup bir kişi ihaleye hile ile fesat karıştırabilir. Bu suçlar ise kısaca aşağıdaki gibidir;

  • İhaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olan kişilerin ihaleye veya ihale sürecinde bulunan işlemlere katılmalarını engellemek,
  • İhaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olmayan kişilerin hile kullanılarak ihaleye katılmasını sağlamak,
  • Teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olduğu halde, sahip olmadığından bahisle değerlendirme dışında bırakmak
  • Teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olmadığı halde, sahip olduğundan bahisle değerlendirmeye almak.

İhaleye fesat karıştırma suçu için bir diğer işleniş biçimi ise tekliflerde yer alan ve tamamen gizli olan bilgilerin başkalarıyla paylaşılması şeklindedir. İhale komisyonuna sunulan teklifler ihalenin sağlıklı olarak gerçekleşmesi açısında üçüncü kişilerle asla paylaşılmamalıdır. Böyle bir durumda manipülasyon imkanı doğacak ve ihalenin haksız bir şekilde rakip firmaların kazanmasıyla sonuçlanabilecektir. Bir diğer ihaleye fesat karıştırma suçu ise cebir ve tehdit yoluyla ihaleye katılımı engellemektir. İhaleye katılabilecek yeterliliğe sahip olan kişinin zor kullanılarak ya da tehdit edilerek katılımını engellemek suç unsuru oluşturmaktadır. Böyle bir ihalenin adaletli şekilde sonuçlanması mümkün olmamaktadır.

İhaleye Fesat Karıştırma Suçu

İhaleye katılan kişilerin ya da kuruluşların kendi aralarında anlaşma yaparak fiyatı manipüle etmesi de yine ihaleye fesat karıştırma suçu kapsamında değerlendirilmektedir. Gizli ya da açık şekilde kendi aralarında fiyat belirleyip bu şekilde teklif sunan kişiler suç işlemiş olmaktadır. İhaleye fesat karıştırma suçunun cezası cebir ya da tehdit durumu yoksa 3 yıl ile 7 yıl arasında değişiklik göstermektedir. Burada mahkemenin yapacağı değerlendirmeye köre karar verilmektedir. Ayrıca cebir ya da tehdit söz konusuysa hapis cezası 5 yıldan az olmamaktadır. Her iki şekilde de hapis cezasının para cezasına çevrilme ihtimali bulunmamaktadır. İzmir avukat haleye fesat karıştırma suçuyla ilgili olarak müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmeti sunarak haklarını korumalarına yardımcı olur.

Son Yazılar

Hukuki Yardım Al

Danışmak istediğiniz her konuda bize ulaşın!

BİZE ULAŞIN