YABANCILAR VE TÜRKİYEDE MÜLK EDİNİMİ

TÜRKİYEDE MÜLK EDİNİMİ

Türkiye, coğrafi konumu, genç ve dinamik nüfus yapısı, işgücü potansiyeli, ekonomik yatırımları, çeşitliliği ve benzeri birçok sebep ile son dönemlerin en ilgi çekici ülkelerinden biri haline gelmiştir. Yabancılar Türkiye’de mülk edinimi, çeşitli yatırım fırsatları ve kolaylaştırıcı düzenlemelerle giderek daha popüler hale gelirken, Türkiye’nin misafirperverliği ve çeşitliliği bu süreci daha da cazip kılıyor. Gerek dünya ekonomisindeki konumu gerek sosyoekonomik ve fiziksel yeterlilikleri gerek siyasi faktörleri ve konumu gerekse de büyüyen ve gelişen inşaat sektörü kaynaklı, dünya vatandaşları için daimi veya yatırım amaçlı mülk alım-satım ve mülke ilişkin gayrimenkul işlemleri yönünden yükselen bir ivme yakalayan ülkemiz, bu ivmesini arttırmaya devam ederek tam bir yatırım merkezi olma yolundadır.

Bahsettiğimiz bu durumların doğal getirileri olarak son yıllarda beklentilerin üstünde hareketlenen emlak ve gayrimenkul piyasası ile bunlara dair hukuki işlem ve süreçlerin düzenlenmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bilindiği üzere tıpkı ülke vatandaşları gibi yabancılar yönünden de Türkiye’de mülk edinimine ilişkin tapu ve tescil işlemleri birtakım prosedürlere sahip olup, ilgili işlem ve süreçlerin yerine getirilmesi zorunludur.

Bu hususlara ilişkin olarak ilk olarak bir önceki yazımızda bahsettiğimiz tapu işlemlerinin genel hatları ile benzerlik gösterdiği dikkate alınmalıdır.

Türkiye her ne kadar yatırım ve gayrimenkul piyasası için bir cazibe merkezi haline gelse de Türkiyede mülk edinimi ve buna dair işlemler bahsi geçtiği üzere birtakım usul ve esasi süreç ve işlemlere mahsus olup, en önemli olarak da kimlerin bu işlere konu olacağı bir diğer deyişle kimlerin taşınmaz alabileceği ve ilgili işlemlerini yerine getirebileceği sorusu önem kazanmaktadır..

türkiyede mülk edinimi

KİMLER TÜRKİYE’DE MÜLK EDİNEBİLİR? TAŞINMAZA İLİŞKİN İŞLEMLERİ KİM YAPABİLİR?

Yalnızca Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen ülkelerin vatandaşı olan yabancılar Türkiye’de taşınmaz edinimi ve buna ilişkin tapu işlemlerini yapma hakkına sahiptir. 

Buna göre ülkemizce sınırlı tutulmuş olan ülkelerin vatandaşları kendi ülkelerine sınırlı olan il ve bölgelerden taşınmaz satın alamayacaktır.          

Cumhurbaşkanının hangi ülke vatandaşlarına türkiyede mülk edinimi hakkı tanıdığı hususunda ise Türkiye büyükelçilik ve konsolosluklarına yahut Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne bilgi almak amaçlı bizzat veya yasal danışman aracılığı ile başvurulabilir. 

YABANCILARIN TAŞINMAZ EDİMİ VE TAPU İŞLEMLERİ HANGİ KOŞULLARA BAĞLIDIR?

2644 sayılı Tapu Kanunu’nun ilgili hükümleri ile yasal zemine oturtulan bu hususlara ilişkin;

  • Tüm bu bahsi geçen kanuni sınırlamalara uyulmak en temel koşul olarak belirlenmekle beraber;
  • Yabancıların askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerinde mülk edinmeleri kesinlikle yasaklanmış,
  • Bahsi geçen kişilerin Türkiye sınırları içerisinde kişi başına en fazla 30 hektar,                       Özel mülkiyete konu ilçe yüz ölçümünün ise yüzde 10’una kadar taşınmaz edinebilecekleri düzenlenmiştir.
  • Ayrıca bilinmelidir ki uygun yasal düzenlemeler neticesinde satın alınmış olan arsa gibi yapısız taşınmazlara/mülke ilişkin, yabancı uyruklu vatandaş bir proje geliştirir ise söz konusu projeyi en geç iki yıl içerisinde ilgili Bakanlığın onayına sunmak ile yükümlüdür.

Buna göre kanun hükümlerine aykırı olarak edinilen, türkiyede mülk edinimi amacına aykırı kullanıldığı ilgili Bakanlık ve idarelerce tespit edilen, süresi içinde ilgili Bakanlığa başvurulmayan veya süresi içinde projeleri gerçekleştirilmeyen mülkler ve mülke sahip yabancılar, ilgili prosedür çerçevesinde tasfiye edilir.

TİCARET ŞİRKETLER YÖNÜNDEN TÜRKİYE’DE MÜLK EDİNİMİ

Kural olarak Türkiye sınırlarında yabancıların türkiyede mülk edinimi ancak gerçek kişiler tarafından yapılabilmekte iken yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketler, ancak istisnai olarak özel kanun hükümleri çerçevesinde taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilirler.

Cumhurbaşkanı, ülke menfaatlerinin gerektiği hallerde yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinimlerini; ülke, kişi, coğrafi bölge, süre, sayı, oran, tür, nitelik, yüzölçüm ve miktar olarak belirleyebilir, sınırlandırabilir, kısmen veya tamamen durdurabilir veya yasaklayabilir.

YABANCILARIN TÜRKİYE’DE MÜLK EDİNİMİ YOLU İLE TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANMASI

Daha önceki yazılarımızda da açıklandığı üzere çeşitli sebeplerle Türkiye’ye yerleşmek isteyen kimseler bu doğrultuda oturum izni almak zorundadırlar.

Her ne kadar Türkiye’ye yerleşmek isteyen yabancıların oturum izni almaya dair koşul, işlem ve süreçleri başka yazılarımızın konusu olsa da türkiyede mülk edinimi ile bu yolun sağlanmasına yönelik usulü sürece yönelik olarak bilinmelidir ki; oturma izni almak isteyen yabancı kişiler, vatandaşı oldukları ya da bulundukları ülkenin konsolosluğuna bu taleplerine yönelik başvuru yapmakla yükümlülerdir.

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında incelendiğinde gerekli belgelerin hazır olması, işlem ve süreçlerin mevcudiyeti ve 3 yıl daha yabancı statüsünde sayılma koşulu ile yabancı kişiler Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir.

Açıklamış olduğumuz çeşitli nedenlerden ülkemizde yabancılar yönünden taşınmaz alma taleplerinin artış göstermesi ile bu kişilerin mülk edinmelerine ilişkin yasal düzenlemelerin süreç, prosedür, koşul, işlem ve yasaklılık halleri kısaca ifade ettiğimiz şekildedir. Bu doğrultuda açıkça gözükmektedir ki yabancı kişilerin tapu işlemlerine ilişkin dikkat etmeleri gereken hususlar bulunmakta ve işlemlerin geçerliliği için oldukça önem arz etmektedir.

Bu sebeple türkiyede mülk edinimi ve buna mutabık bütün tapu işlemlerinde düşülebilecek hataların, yanlışlıkların, taşınmaz alım ve satımına engel teşkil edecek hususların; suç ve yorucu süreçlerin mağduru haline gelmemek ve taşınmaz başvurusunun reddi halinde itiraz edebilme, yetki ve görevli makamların tespiti adına mutlaka uzman ve güvenilir bir avukat veya yasal danışman ile çalışılmalıdır.

Bizler de tam da bu sebepten İzmir Kapital Hukuk ve Danışmanlık olarak; İzmir ve çevre illerde türkiyede mülk edinimi tapu davaları, tapu alım-satım, alacak, tapu tescili, gayrimenkul avukatı, İzmir hukuk mahkemesi avukatı, yabancılar hukuku, uluslararası hukuk, hukuki sorun ve çözümü, uyuşmazlık konularında danışmanlık ve temsil faaliyetleri gibi oluşan yargı ihtiyaçlarınızda danışabileceğiniz merciler olarak buradayız. Kapital Hukuk Büromuz ile bu ve benzeri birçok dava konusunda detaylı bilgiye ana sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Merak ettiğiniz geri kalan birçok konuda ise Kapital İzmir Avukatlık Hukuk Bürosu İletişim bilgilerinden birini tercih ederek bizlere danışabilirsiniz.

Son Yazılar

Hukuki Yardım Al

Danışmak istediğiniz her konuda bize ulaşın!

BİZE ULAŞIN