Blog

Genel

FERDİ KAZA SİGORTASI

Bu yazımızda karayolu seyahatlerinde ferdi kaza sigortası ve taşıyıcı sorumlulukları ele alınacaktır. GİRİŞ Herkesin bildiği özellikle her an trafik kazaları ve kötü sonuçları ile karşılaşılabilir ama her bireyin de kötü durumlara karşı

Devamını Oku »
Genel

SİT ALANI İLANI KARARI

Bu yazımızda sit alanı ilanı kararı, bu kararın etkileri ve sit alanı kararına karşı idari yollardan itiraz ve iptal süreçleri ele alınacaktır. SİT ALANI NEDİR?  Sit alanı; devlet tarafından kamu yararı gözetilerek

Devamını Oku »
Genel

TÜRKİYE’DE MADEN MEVZUATI

Bu makale ile Türkiye’de madencilik faaliyeti yürütmek isteyen işletmecilerin Türk hukuk sistemi ve Türkiye’de uygulanmakta olan yasal mevzuat ışığında kapsamlı bilgi alabilmesi amacıyla Türkiye’de maden mevzuatı ele alınacaktır. Aşağıdaki makale ile soru

Devamını Oku »
Genel

ÇEKİŞMELİ ALACAK DAVASI

Bu yazımızda çekişmeli alacak davası ele alınacak olup öncesinde konkordato sürecinin aşamalarından bahsedilecektir. Giriş Konkordato, iflas sürecine muadil olarak getirilmiş, borçlu ve alacaklıları birlikte korumayı hedefleyen bir rehabilitasyon süreci olarak tanımlanabilir. Konkordato

Devamını Oku »
Genel

ANONİM ŞİRKETTE AZINLIK HAKLARI

Bu yazımızda Ticaret Hukuku kapsamında düzenlenen anonim şirkette azınlık hakları ayrıntılı olarak ele alınacaktır. GİRİŞ Anonim ortaklıkta çoğunluğun iradesine karşı korunmak istenen azınlığa çeşitli haklar tanınmıştır. Bu haklar ile söz konusu azınlığın

Devamını Oku »
Genel

BANKACILIK KONSORSİYUMU

Bu yazımızda ticari hayatın getirisi olarak kısa veya uzun ölçekli finansman sağlamaya yönelik olan bankacılık konsorsiyumu ele alınacaktır. GİRİŞ Finansal hayat gerek teknolojik gelişmeler gerekse küreselleşmenin getirisi olarak büyük ölçekli sermaye gerektiren

Devamını Oku »
Genel

TAŞINIR REHİN SİCİL SİSTEMİ

Bu yazımızda taşınır rehin sicil sitemi ele alınacaktır. Şöyle ki, kişiler, finansmana erişimde çeşitli zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Bu zorlukların en başındaysa teminat konusu gündeme gelmektedir. Bu durumda teminat sözleşmeleri karşımıza çıkmaktadır. Teminat sözleşmeleri

Devamını Oku »
Genel

Feragat ve Sulhun Davaya ve Yargılama Giderlerine Etkisi

Davadan Feragat Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (HMK) 307. maddesinde davadan feragat, “Feragat, davacının, talep sonucundan kısmen veya tamamen vazgeçmesidir.” şeklinde tanımlanmıştır. Davadan Feragat Nasıl Gerçekleştirilir? Feragat, tek taraflıdır ve bunun için karşı tarafın

Devamını Oku »
İcra Takibi ve İcra Davaları

İcra Affı

İcra affı, birçok kişinin ödemekte zorlandığı borçları silmeyi ya da çeşitli indirimleri gerçekleştirmeyi sağlayan bir af şeklidir. Türkiye’de de sık sık gündeme gelen bu af şekli, birçok kişinin finansal olarak sorunlarını çözmektedir.

Devamını Oku »
İcra Takibi ve İcra Davaları

Cebri İcra

Cebri icra, birçok kişinin karşılaştığı fakat ne olduğunu bilmediği bir husustur. İnsanlar, bu konu kapsamında ne yapmaları gerektiğini ve bunu da ne zaman dilimde gerçekleştirileceğini bilmek istemektedir. Cebri icra, sözlük anlamı bakımından

Devamını Oku »
Genel

UFRS VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS), şirketlerin finansal raporlamalarında dünya çapında kabul gören standartlar bütünüdür. Bu yazıda, UFRS’nin temel amacı, avantajları, işletmeler için önemi ve bağımsız denetim raporu ile ilişkisini irdeleyeceğiz. Giriş İşletmelerin

Devamını Oku »
Genel

Türk Vatandaşlığının Kazanılması ve Şartları

Bu yazımızda Türk vatandaşlığının kazanılması ve şartları ele alınacaktır.  GİRİŞ Türk Vatandaşlığı, 5091 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’na ve uygulanmasına ilişkin yönetmelik şartlarına uygun olarak iki temel durumda kazanılabilir. Bunlardan ilki doğumla kazanılması,

Devamını Oku »

Hukuki Yardım Al

Danışmak istediğiniz her konuda bize ulaşın!

BİZE ULAŞIN