Türk Vatandaşlığının Kazanılması ve Şartları

Bu yazımızda Türk vatandaşlığının kazanılması ve şartları ele alınacaktır.

 GİRİŞ

Türk Vatandaşlığı, 5091 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’na ve uygulanmasına ilişkin yönetmelik şartlarına uygun olarak iki temel durumda kazanılabilir. Bunlardan ilki doğumla kazanılması, ikincisi sonradan başvuru yoluyla kazanılmasıdır. Bu yazımızda odaklanacağımız kısım ikinci yol olan başvuru aracılığıyla Türk vatandaşlığının kazanılması durumu farklı başlıklarda incelenebilir. Belirtmek gerekir ki, kanunda gereken şartları yerine getiriyor olmanız, vatandaşlık başvurunuzun onaylanacağına dair kesin bir durum yoktur. Türkiye Cumhuriyeti’nin yetkili makamı onayınca başvurunuz değerlendirilecek ve vatandaşlık hakkınız tayin edilecektir. Vatandaşlık başvuru süreci, bulunduğunuz durum ve şartlarınıza göre izlenmesi gereken süreç ve gerekli belgeler değişkenlik göstereceğinden, bu konuda uzman bir avukat ile birlikte başvuru yapmanız ve sürecin yönetilmesi faydalı olacaktır. Geçtiğimiz yıllarda Türk vatandaşlığı başvurularının arttığını göz önünde bulundurarak, Türk vatandaşı olmak isteyen yabancıların yahut vatansızların, başvuru şartları nelerdir ve Türk vatandaşlığı nasıl kazanılır konusunu ele alacağız. Doğumla Türk Vatandaşlığının Kazanılması Başlıktan da belli olacağı üzere, doğumla kazanılan Türk vatandaşlığı soy bağı veya doğum yerine göre kendiliğinden kazanılabilir. Yani anne veya babanın doğum tarihinde Türk vatandaşı olması yeterlidir. Eğer 18 yaşını tamamladıysanız ve yurtdışında yaşıyorsanız doğumunuza dair bildirimde bulunarak Türk vatandaşlığı kazanmanız mümkündür. Ayrıca Türkiye’de doğan bir çocuğun herhangi bir devletin vatandaşlığını kazanmamış olması durumunda, doğumundan itibaren Türk vatandaşı olacağı kanunda belirtilmiştir. Doğum şartı dışında, bir Türk vatandaşı tarafından evlat edinilen ergin olmayan yabancı kişiler, milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil etmedikleri sürece, Türk vatandaşlığı kazanabilirler. Türk Vatandaşlığının Sonradan Kazanılmasının Genel Hükümleri
  • 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 11. maddesinde düzenlenen şartlara göre, Türk vatandaşlığını sonradan kazanmak isteyen yabancılar;
  • Vatandaşı olduğu ülkenin kanununa göre ya da vatansız ise 4721 sayılı Türk Medenî Kanununa göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmalıdır.
  • Başvuru tarihinden geriye doğru 5 yıl ikamet etmiş olmak,
  • Türkiye’ye yerleşmeye karar verdiğini kanıtlar nitelikte mal edinimi, yatırım, iş kurmak, çalışmak gibi davranışlarla teyit etmek veya Türk vatandaşı ile evlenmek, ailece müracaat etmek ya da Türkiye’de eğitimini tamamlamak gibi şartları yerine getirmek.
  • Genel sağlık bakımından ve milli güvenlik, kamu düzeni bakımından bir engel teşkil etmemek.
  • Yeterli bir seviyede Türkçe konuşabilmek
Vatandaşlık kazanmak için kişide aranan gerekli şartlardır. Yetkili makam kararıyla Türk vatandaşlığı kazanmanın sonucunda, vatandaşlığı kazanan kişilerin eşleri direkt olarak vatandaşlık kazanmasa da gerekli evrak ve belgeleri düzenledikten sonra vatandaşlık başvurusu yaparak Türk vatandaşlığı kazanabilir. Çocuklar açısından ise yetkili makam kararı ile hem eşinin muvafakati hem de çocuğun ergin olmaması ve Türk vatandaşlı olan bireyin çocuğun velayetine sahip olması durumunda çocuk Türk vatandaşlığına hak kazanır. Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanılması Yabancı uyruklu kişi, Türk vatandaşı birey ile en az 3 yıl boyunca resmi olarak aile ikamet izni dahilinde evli ve ikamet ediyor olması, aile birliği içinde yaşanıyor olması ve kişinin milli güvenlik ve kamu düzeni açısından herhangi bir tehdit oluşturmaması sonucunda yabancı eş Türk vatandaşlığına hak kazanır.
TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI VE ŞARTLARI
TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI VE ŞARTLARI
Bu hususta dikkat edilmesi gereken en önemli durum, evliliğin sahte olduğuna dair devlet makamlarını şüpheye düşürmemek açısından en ufak bir yanlış anlaşılmaya mahal vermemektir. Şöyle ki ilgili makamlar tarafından ailenin ikamet ettiği eve rastgele yapılacak polis ziyaretlerinde/kontrollerinde tutulacak raporlarda komşuların olumsuz bir beyanının rapora geçmesi gibi durumların yaşanmaması amacıyla süreç boyunca yapılması gerekenler, nasıl bir tutum izlenmesi gerektiği ve gerekli belgeler konusunda uzman danışmanlığı almanız yararınıza olacaktır. Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanılması Türk Vatandaşlığının İstisnai Olarak Kazanılması durumu, yaygın olarak “Golden Visa” ismiyle de geçen yatırım yoluyla oturma izni ve vatandaşlık hakkı kazanabileceğiniz durumlar için kullanılan bir kavramdır. Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, madde 20’de düzenlenen istisnai olarak Türk vatandaşlığı kazanma durumu farklı şartların sağlanması durumunda gerekli başvuru yapılarak, Kanun’un 12. maddesinin 1/b bendi kapsamında Cumhurbaşkanı kararı ile kazanabilir. Bu yatırımların gerçekleştirilmiş olması, Türk vatandaşlığının kesin kazanılacağı anlamına gelmez. İdare’nin takdiri de göz önünde bulunarak yapılan başvuru dikkatli ve eksiksiz olarak tamamlanmalıdır. Bu başvuruda bir profesyonelin yardımını gözetmeniz sizin yararınıza olacaktır. Yukarıda belirtilen Türk Vatandaşlığının kazanılmasında genel hükümler göz önünde bulundurularak, aşağıdaki yatırımlardan birisinin gerçekleştirilmesi akabinde 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 31. madde 1/j bendinde öngörülen kısa dönem ikamet izni alınması ve ilgili kuruma başvuru yapılması gerekir. Bunlara ek olarak aşağıda çeşitli yollarla da vatandaşlık alınabilme imkanları belirtilmiştir: Taşınmaz Satın Alınması veya Taşınmaz Satış vaadi Sözleşmesi: 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarındaki taşınmazı, üç yıl satılmayacağına dair tapu şerhi konulması şartıyla satın alan kişi Türk vatandaşlığına hak kazanır. Taşınmazın satın alınması zorunlu olmadan taşınmaz satış vaadi sözleşmesi yoluyla da vatandaşlık başvurusu yapılabilir. Bu sözleşmede şart olarak kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş olmalı, belirtilen döviz tutarı peşin olarak yatırılmalı ve dahi devir ve terkin yapılmayacağı taahhüt edilmelidir. İstihdam Oluşturulması Bu yolla vatandaşlığın elde edilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilecek olan, en az 50 kişilik istihdam oluşturulması şarttır. Mevduat Hesabına Yatırım Türkiye’de faaliyet gösteren bankaların mevduat hesabına yatırılacak olan en az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarının üç yıl tutulması şartıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen kişiler Türk vatandaşı olabileceklerdir. Devlet Borçlanma Araçları Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilen en az 500.000 Amerikan Doları veya döviz karşılığı tutarınca yapılan yatırım vatandaşlık yolunda emin bir adım olacaktır. Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payı En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını, en az üç yıl elinde tutma şartıyla, Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen kişiler de vatandaş olabileceklerdir. Katkı Payı En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarındaki katkı payını, kapsamı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen fonlarda tutma ve üç yıl sistemde kalma şartıyla bireysel emeklilik sistemine yatırdığı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen yatırımlar doğrultusunda; Türk Vatandaşlığı kazanma hakkınız olur. Gerekli başvuruları eksiksiz yapmak ve daha hızlı işleminizin tamamlanması açısından bu konuda uzmanlaşmış bir avukatın hizmetine başvurmak sizin açınızdan faydalı olacaktır. Başvurularınızın, idare tarafından incelenip bir karara bağlanacağı düşünüldüğünde, bütün prosedürü eksiksiz gerçekleştirseniz bile idarenin takdir yetkisi dahilinde başvurunuz reddedilebilir. Bu ret kararının doğrultusunda, 60 gün içerisinde, doğrudan idari yargıya başvurulup iptal davası açılabilir ya da ret kararının kaldırılması talebiyle idari başvuruda bulunulabilir. İdari başvurular bireysel olarak yapılabilse de bir profesyonel yardımı almanız, alacağınız sonuçlar ve sürecin işleyişi bakımından önem arz etmektedir. İzmir avukat olarak, hukuki konularda size rehberlik etmek ve sorularınıza cevap vermek için buradayız. Diğer yazılarımıza göz atmak için linke tıklayabilirsiniz. Juriste Baran İSTANBULLU Av. Özge AKTAŞ Sosyal Medyada Bizi Takip edin https://www.facebook.com/kapitalhukuk https://www.instagram.com/kapitalhukuk/ https://tr.linkedin.com/company/kapi%CC%87tal-hukukv

Son Yazılar

Hukuki Yardım Al

Danışmak istediğiniz her konuda bize ulaşın!

BİZE ULAŞIN