GAYRİMENKUL EDİNİMİ İLE TÜRK VATANDAŞLIĞI NASIL KAZANILIR?

Tapu Kanunu’nda verilen yetki doğrultusunda Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen ülkelerin vatandaşları yasal sınırlamalar dahilinde gayrimenkul ve sınırlı ayni hak edinebilirler. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda belirtildiği gibi, “Türkiye’de gayrimenkul sahibi olan yabancılar” kısa dönem ikamet izni alabilirler. Aynı madde uyarınca, “Türkiye’de çalışmayan ancak Cumhurbaşkanınca belirlenecek kapsam ve miktarda yatırım yapacak olanlar, bu kişilerin yabancı eşleri, reşit olmayan veya bakmakla yükümlü olduğu yabancı çocukları ve eşleri” de bu kapsamda kısa dönem oturma izni alabilirler. Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ile taşınmaz satın alarak vatandaşlık kazanmada taşınmaz değerine ilişkin sınır 250.000 ABD Dolarından 400.000 ABD Dolarına yükseltilmiştir. 13.06.2022 tarihinden itibaren anılan yönetmeliğe göre Türkiye’de çalışmayan ancak 400.000 ABD Doları yatırım yaparak gayrimenkul edinen kişiler, mevzuatta belirtilen diğer şartların sağlanması halinde kısa dönem ikamet izninden fazlasına sahip olabilmekte ve Türk vatandaşlığı kazanabilmektedir. Gayrimenkul edinerek Türk vatandaşlığı kazanabilmek için öncelikle 400.000 USD değerinde gayrimenkul edinimi gerekmektedir. Ancak Sermaye Piyasası Kurumu’na göre belgeli firmalar listesinde yer alan Değerleme Uzmanından rapor düzenlenmesi gerekmektedir. Gayrimenkulün piyasa değerini gösteren bu rapor, yabancının gayrimenkul alması veya satması durumunda ilgili tapu müdürlüğü tarafından istenir. Hazırlanan değerleme raporları düzenlendiği tarihten itibaren 3 ay süreyle geçerlidir ve bu süre içinde söz konusu gayrimenkulün tüm satış işlemlerinde kullanılabilir. Mülkiyet devri, Tapu Müdürlüklerinde imzalanacak resmi tapu ve Tapu Siciline tescil ile mümkündür. Tapuda taşınmazın 3 yıl satılmayacağına dair şerh bulunmalıdır. Tapuda beyannameler bölümüne; “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik’in 20. maddesi kapsamında edinildiği tarihten itibaren üç yıl içinde satılmayacağına dair taahhüt vardır.” şerhi konulur.
Türk Vatandaşlığının Kazanılması
Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Türk Vatandaşlığı İçin Gereken Belgeler

Gayrimenkul sahibi olmak isteyen yabancılar, gayrimenkulün bulunduğu bölgenin tapu müdürlüğüne: 1) Tapu senedi belgesi, 2) Kimlik veya pasaport, 3) Belediyeden alınmış “gayrimenkul beyan değer belgesi”, 4) Binalar için zorunlu deprem sigortası poliçesi, 5) Alıcı ve satıcının fotoğrafı, 6) Vekil varsa vekaletname ekleyerek başvururlar. Taraflardan birinin Türkçe konuşamaması durumunda yabancılara taşınmaz satış tapu işlemlerinde yeminli tercüman getirilmesi zorunludur. SPK lisanslı değerleme uzmanı tarafından hazırlanan rapor ve mevzuatta istenen belgeler ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvurulması gerekmektedir. Tüm işlemler yapıldıktan sonra durum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bildirilir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden alınan onay ile başvuru Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü’ne tevzi edilecek ve bu işlem ile süreç tamamlanmış olacaktır. Sonuç olarak, yukarıda belirtilen süreçle birlikte Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, başvuru sahibine Türk vatandaşı kimliğini sunacaktır. “Şema 1”de yer alan sıra takip edilerek Türk vatandaşlığı kazanılabilir. Ancak sürecin doğru yönetilebilmesi ve en kısa sürede sonuç alınabilmesi için işlemlerin bu konuda uzman bir avukat tarafından yapılması önerilir. Bu makale genel bilgiler içermektedir. Türk vatandaşlığı kazanmak için yapılan tüm işlemler resmi yazışmaları gerektirir ve her türlü yasal işlem harca tabidir. Buna göre, hak kaybından kaçınmak için işlemin bir hukuk bürosu ile yapılması tavsiye edilir. Diğer yazılarımıza göz atmak için linke tıklayabilirsiniz. İzmir avukat olarak, hukuki konularda size rehberlik etmek ve sorularınıza cevap vermek için buradayız. Av.Ece Kızıldağ Av.Harun Ümit Eren Sosyal Medyada Bizi Takip edin https://www.facebook.com/kapitalhukuk https://www.instagram.com/kapitalhukuk/ https://tr.linkedin.com/company/kapi%CC%87tal-hukuk

Son Yazılar

Hukuki Yardım Al

Danışmak istediğiniz her konuda bize ulaşın!

BİZE ULAŞIN