SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN İŞLENEN HAKARET SUÇU

Bireylerin birbirleri ile etkileşimini arttırarak haberleşme ve iletişim aracı olarak kullanılan sosyal medyanın yarattığı iletişim kolaylığının avantajları olduğu gibi dezavantajları da mevcuttur.  Kullanıcılarının bu gibi platformlarda bilgi ve düşünce paylaşımlarında bulunurken dolandırıcılık, tehdit ve başkasına ait fotoğrafların izinsiz yayınlanması suretiyle suç işlenmektedir. Bu tür platformlar üzerinden en sık işlenen suçlardan biri olan hakaret suçu, yazımızda detaylıca ele alınacaktır.

HAKARET SUÇUNUN UNSURLARI VE SOSYAL MEDYADAKİ İZDÜŞÜMLERİ NELERDİR?

Dijital ortam üzerinden hakaret suçunun işlenmesini detaylandırmadan önce basitçe bu suçun unsurlarından bahsetmek yerinde olacaktır. Bu suç, Türk Ceza Kanunu’nun “Şerefe Karşı Suçlar” başlığı altında düzenlenmiştir. Kanunun ilgili maddesine göre somut bir fiil ya da olgu isnadı şeklinde bu suçun işlenmesi mümkün ise de, salt kişinin rencide edilmesi amacıyla sövmek suretiyle failin suçu işlemesi de mümkündür. İnternet aracılığı ve teknolojinin yardımı ile somut bir olgu isnat etme, yakıştırmada bulunma ya da sövme şeklinde kişilik haklarına saldırı gerçekleştirilebilir. Ancak bu sanal ortamda bulunulan hakaret, çok geniş kitlelerin karşısında bir gerçek ya da tüzel kişinin itibarını kaybetmesine ya da saygınlığının yitirilmesine sebep olabilmektedir. Bu nedenle suçun internet ortamında işlenmesinin yaptırımı çok daha ağır olmalıdır.
SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN İŞLENEN HAKARET SUÇU
SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN İŞLENEN HAKARET SUÇU
Türk Ceza Kanunu’nda “İnternet Vasıtasıyla Hakaret” konulu bir özel düzenleme bulunmasa da, kanunun 125. maddesinde yer alan düzenleme doğrultusunda bu suçun oluşumu ve hükmolunacak ceza tespit edilebilecektir. Anılan maddeye göre bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırıda bulunulması ile kişinin rencide edilmesi, bu suçun oluşması için yeterlidir. Hakaret fiili internet üzerinden bir ileti ile işlendiği takdirde de suç fiilini icra eden kişi, aynı ceza ile cezalandırılacağı, 125. maddenin 2. fıkrasında düzenlenmiştir. Dijital ortam üzerinden mesaj gönderme yoluyla kişiye hakaret edilmesi halinde, sesli, görüntülü veya yazılı ileti ile hakaret suçu işlenmiş olacaktır. Kişinin içinde yaşadığı toplumdaki itibarını ve saygınlığını zedelemek için girişilen ve sözlü, yazılı ya da görüntülü olarak icra edilen her türlü fiil, hakaret olarak nitelendirilmekte ve kişinin cezalandırılması sonucunu doğurmaktadır. Ancak suçun alenen işlenmesi ise Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesinin 4. fıkrasına göre cezayı arttırmaktadır. Hakaret fiilinin alenen işlenmesi, belirlenmesi zor olan veya mümkün olmayan sayıda kişinin bu fiilin işlendiğini bilebilmesi, kişinin onurunu ya da saygınlığını zedeleyecek nitelikteki fiili görebilmesi ve öğrenebilmesi ihtimalinin bulunması olarak tanımlanabilecektir. Suçun alenen işlenmesi fiilini yerine getirmeye elverişli olması sebebiyle Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn vb. platformlar üzerinden alenen bu suç işlenebileceği gibi haber siteleri, forumlar gibi toplu olarak belirli bir kitleye hitap eden siteler üzerinden alenen bu suçun işlenmesi mümkündür. Bu platformlardan herkesin görebileceği şekilde hakaret suçunun alenen işlenmesi halinde cezada artırım yoluna gidilecektir. SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN İŞLENEN HAKARET SUÇU Hakaret fiilinin tüzel kişilerce işlenmesi mümkün değildir. Suçun mağdurunun tüzel kişilik olup olamayacağı ise tartışmalıdır. Zira hakaret suçunun işlenmesi ile kişilik haklarının saldırıya uğraması söz konusu olduğundan, kanun koyucunun kişinin kendisine olan saygısını korumasını amaçladığı görüşü doğrultusunda Yargıtay 18. Ceza Dairesi’nin yerleşik kararlarından da görüleceği üzere suçun tüzel kişilere karşı işlenmesinin mümkün olmadığı sonucunda ulaşılmaktadır. Bir diğer görüşe göre ise kanun koyucu, kişinin özsaygısını değil, toplum nezdindeki saygınlığı korumayı amaçlamıştır. Bu perspektiften bakıldığında ise tüzel kişilerin toplum nezdindeki itibarının zedelenmemesi ve saygınlığının korunması için, tüzel kişiye karşı hakaret suçu işleyen kişinin cezalandırılması gerekmektedir.

HANGİ İFADELER VE DURUMLAR HAKARET SUÇUNU ORTADAN KALDIRMAKTA YA DA HAFİFLETMEKTEDİR?

Kibar olmayan veya kırıcı söz ve davranışlar, “ulan” kelimesi, beddua niteliğindeki sözler, kişinin saygınlığını rencide edecek düzeyde fiiller olmadığından hakaret suçunu oluşturmaz. Örneğin bir kişinin kişilik özelliklerinden dolayı kendisine şişman, zayıf, uzun, kısa, çirkin vs. olduğunun söylenmesi hakaret suçunu oluşturmayacaktır. Kişinin uğramış olduğu bir haksız fiile karşı hakaret suçunu işlemesi halinde, cezada indirim yapılması mümkündür. Örneğin; kendisine çarpan aracın sürücüne, yaralanan kişinin hakaret etmesi halinde, orantılı olarak cezada indirim yapılması mümkündür.

YAPTIRIMLAR VE ÖNLEMLER NELERDİR?

Bu tür dijital sosyalleşme platformlarını kullanıcı sayısının ve etkileşimin artması karşısında, internet kullanımı yoluyla sanal ortamının kötüye kullanılmasının ağır yaptırımlara bağlanması gerekmektedir. Zira kullanıcı sayısının artmasına paralel olarak internet üzerinden uluslararası platformlarda hakaret suçunun işlenmesi gibi durumlarda ağır sonuçlar doğacaktır. İçerik sağlayıcı, internet ortamındaki kendisine ait her türlü içerikten sorumludur. Ancak içerik sağlayıcı, kendi bağlantısı üzerinde başkasının sağladığı içerikten sorumlu değildir. Yer sağlayıcı, imkanları el verdiği ölçüde hukuka aykırı içeriği engellemek, yayından kaldırmak, trafik bilgisini ve zaman damgasını saklamakla yükümlüdür. Bunun yanında bu verileri gizli tutma yükümlülüğü altındadır. Ancak yer sağlayıcıya, yer sağlanan içerik üzerinde hukuka uygunluk denetimi yapma zorunluluğu yüklenmemiştir. Erişim sağlayıcı da kullanıcılarından birinin ya da birkaçının yayınladığı içerikten, imkanları el verdiği ölçüde erişimi engellemekle yükümlüdür. İzmir avukat olarak, hukuki konularda size rehberlik etmek ve sorularınıza cevap vermek için buradayız. Diğer yazılarımıza göz atmak için linke tıklayabilirsiniz. Av.Ece Kızıldağ Av.Bahadır Gökhan Kaya Bizi Takip edin: https://www.facebook.com/kapitalhukuk https://www.instagram.com/kapitalhukuk/ https://tr.linkedin.com/company/kapi%CC%87tal-hukuk

Son Yazılar

Hukuki Yardım Al

Danışmak istediğiniz her konuda bize ulaşın!

BİZE ULAŞIN