NARSİST EŞTEN BOŞANMA

Narsist Eşten Boşanma konusunu bu yazımızda inceleyeceğiz.

NARSİST KİŞİLİK BOZUKLUĞU BOŞANMA SEBEBİ MİDİR?

Narsizm, uzmanlar tarafından bir kişilik bozukluğu olarak nitelendiriliyor. Çağın hastalığı olarak görülen ve kişilik bozukluğu olarak nitelendirilen narsizmin boşanma davalarında nasıl karşılık bulduğu ise günümüzde en çok merak edilen konu haline geldi. Yazımızda narsit eşten boşanma sürecinden bahsedeceğiz

Türk Medeni Kanunun 165. Maddesi ile eşlerden birinin akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hale gelirse, boşanma davası açabileceği düzenlenmiş Ancak Hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilmelidir.

Yasal düzenlemenin aradığı şartları taşımayan narsizm kanunda düzenlenen akıl hastaklarından sayılmaz ve özel bir boşanma sebebi değildir.

Ancak Narsit eşin davranışları aşırıya kaçarak evliliğin çekilmez hale gelmesine sebebiyet verdiğinden bu davranışların boşanma davasında dile getirilerek ispat edilmesi halinde mahkeme tarafından evlilik birliğinin narsist eşin kusurlu davranışları sebebi ile sona erdiğine karar verilecek ve bu süreçte yaşamış olduğunuz manevi zararlarınıza için bir bedel talep etme imkanı da doğacaktır.

NARSİST EŞTEN BOŞANMA
NARSİST EŞTEN BOŞANMA

NARSİST EŞTEN BOŞANMA

Narsist eşten boşanma süreci oldukça zordur. Birçok kişide narsist özellikler görülebilirken narsistik kişilik bozukluğu kişinin yaşamının her alanına yayılmış ileri seviye narsist özelliklerin görüldüğü bir psikolojik rahatsızlıktır.

Narsistik kişilik bozukluğu, hem erkekte hem kadında görülebilen bir kişilik bozukluğu olmasına karşın bu bozukluğa sahip olan kişilerin %75’i erkektir. Narsistler, dış görünüşlerine oldukça özen gösterirler. Sporla ilgilenir, sağlıklarına dikkat ederler. Kendilerine dikkat ettiklerinden dışarıdan oldukça çekici gözükürler. Narsist kişi, eşini bu çekiciliğiyle etkisi altına alır. Daha sonrasında etkisi altına aldığı eşini değersizleştirerek kendi güç hislerini besler. Eşini elde ettiğine emin olduktan sonra ilişki içerisinde;

Eşine söz hakkı tanımaz
Fikrini sormaz
Kararlarına saygı göstermez
Eşinin fiziksel özelliklerini beğenmez veya sürekli eleştirir
Eşinin yaptığı işe saygı duymaz ve kazandığı parayı küçümser
Eşinin ailesine saygı duymaz ve küçümser
Eşinin sosyal çevresine saygı duymaz, küçümser ve bir süre sonra da sosyal çevresinden izole olmasını sağlar
Eşinin anne/babalığını sürekli eleştirir asla yeterli bulmaz
Eşinin ekonomik olarak bağlı olmasını sağlar
Eşine maddi destek olması gereken konularda destek olmaz yahut destek olmak için son dakikayı bekler kendisine muhtaç hale getirir.

Bu saydıklarımız sadece örnek olup çoğaltılabilir. Diğer eş dünyasının merkezine narsist eşi koymak zorundadır. Narsist eşin istekleri, ihtiyaçları her şeyden önce gelmelidir. Eşinin ailesi, arkadaşları, kariyeri narsist eş için hiç önemli değildir. Kendisi dışında hiçbir şeyin eşi için de önemli olmasını istemez. Eşinin her daim onu bekliyor, onu arzuluyor olmasını ister.

Diğer eş tüm bunları fark edip ayrılmak istediğinde, narsist eş buna izin vermez. Kendisini vazgeçilmez gördüğünden bu durumu kabullenmek istemez. Bu yüzden türlü manipülasyonlarla eşini tekrardan kazanmaya, yanında tutmaya çalışır. Eşinin geri adım atmayacağını anladığında da oldukça acımasız olur, bu süreci zorlaştırmak için elinden geleni yapar. Bu yüzden narsist eşten boşanma sürecini en az hasarla atlatmak için davayı mutlaka bir boşanma avukatı ile yürütmenizi öneririz.

Narsist Eşten Boşanma’nın Yasal Boyutu

Narsist bir eşiniz var ve bu durum evlilik sürecinde sizi yıprattığından katlanılamaz, çekilemez boyutlara ulaşmış, ve yukarıda bahsettiğimiz gibi psikolojik şiddet, duygusal şiddet, sosyal şiddet şeklinde ortaya çıkmaya başlamış ve de boşanmaya karar vermiş iseniz açacağınız boşanma davasında, eşinizin size karşı narsist davranışlarını ispatlamanız şarttır. Eşinizin narsist olduğunu her türlü delille ispatlayabilirsiniz.

Örneğin narsist eş başkalarının yanında küçük düşürücü tavırlarını sergileyebilir, sizi aşağılayabilir size hakaret edebilir ve bunlar evliliğinizde tartışma sebebi yaratabilir ve hatta bu tartışmalar komşularınız tarafından duyulacak gürültü ve şiddete dahi ulaşabilir. Narsist eşin tutum ve davranışları diğer eş için sosyal şiddet boyutuna varan durumları da ortaya çıkartabilir. Kendisini üstün gören eş, artık sizi yanında görmek istemediğinden arkadaş ortamlarında, düğünlerde ve sair sosyal ortamlarda diğer eşi dışlayarak onu yanında götürmeyerek sosyal şiddetini göstermeye başlar. Bu olayların ispatı için aile bireyleriniz, arkadaşlarınız hatta komşularınız dahi boşanma sürecinde tanık olarak dinlenebilir. Ancak narsistin dengesiz hareketleri, hakaretleri, tutarsızlıkları listelenmeli not alınmalıdır. Alınan bu notlar boşanma avukatı ile değerlendirilmeli ve boşanma sebebi olabilecek olaylar tanıkları ile beraber çıkartılarak not edilmelidir.

“Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, vermiş olduğu 30.05.2011 tarihli 2010/8852 Esas- 2011/9402 Karar sayılı kararda, eşini sevmediğini söylemenin duygusal şiddet oluşturduğuna ve boşanma sebebi olduğuna karar vermiştir.”

“T.C. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 12.01.2016 Tarih ve 2015/9457 Esas – 2016/248 Karar sayılı kararı :“Davalı-davacı erkeğin davacı-davalı kadına hakaret ve beddua ettiği de anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında boşanmaya sebep olan olaylarda davalı-davacı erkeğin kadına göre ağır kusurlu olduğunun kabulü gerekir.”

T.C. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 2016/1691 Esas – 2017/7087 Karar sayılı kararı :“’Erkeğin kadına sataşma şeklinde hal ve hareketlerinin bulunduğu, çirkin karı gibi sözler söylediği, onun güzel ve zengin olmadığına, başkaları gibi güzel bir eşinin bulunmadığına ilişkin sözler söylediği ve yine eş ve çocuk her zaman bulunur anne baba bulunmaz dediği ve erkeğin tamamen kusurlu olduğu belirlenmiş ve kadın lehine kesin hüküm oluşmuştur.”

Narsist Eşten Boşanmada Görevli ve Yetkili Mahkeme

Narsist eşten boşanma için evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına (TMK 166/1) dayanarak boşanma davası açılır.

Görevli Mahkeme: Görev 4787 sayılı kanunla hukukumuza girmiş olan Aile mahkemelerine aittir. Aile mahkemeleri bulunmayan yerlerde ise bu davalara bakmakla görevli mahkeme Asliye hukuk mahkemeleridir. Pek tabi Aile mahkemesi sıfatı ile bakacaktır.

Yetkili Mahkeme: Türk medeni kanununda 168.maddesinde ‘’Boşanma ve ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.’’ olarak açıklanmıştır. Buna göre, boşanma davası eşlerden birinin yerleşim yeri mahkemesinde açılabilir. Bu eşlerden birinin yerleşmek amacıyla oturduğu yer mahkemesinde boşanma davası açılabileceği anlamına gelmektedir.

Boşanma davasının açılabilmesi için görevli ve yetkili mahkemeye boşanma sebepleriniz ve delillerinizi içeren bir dilekçe ile başvuru yapmanız gerekmektedir.

Boşanma süreci kaçınılmaz olduğunda; sunmuş olduğunuz dilekçedeki nedenlerle bağlı kalacak ve yasal olarak sunmuş olduğunuz nedenlere ve delillere ekleme yapma imkanınız olmayacaktır. Bu sebeple başvuru dilekçesinin ve delillerin titizlikle hazırlanması gerekmektedir. Ayrıca ilerleyen aşamalarda bu sürecin özellikle çocuklar başta olmak üzere travmatik olmaması için etik davranan ve bu sürecin psikolojik yönlerini bilen bir boşanma avukatı bulmanız önemlidir.

Av. Esin Tolu

Diğer yazılarımıza göz atmak için linke tıklayabilirsiniz.

Sosyal Medyada Bizi Takip edin

https://www.facebook.com/kapitalhukuk

https://www.instagram.com/kapitallegal/

https://tr.linkedin.com/company/kapi%CC%87tal-hukukv

Son Yazılar

Hukuki Yardım Al

Danışmak istediğiniz her konuda bize ulaşın!

BİZE ULAŞIN