Anonim Şirketlerde Özel Denetim

Anonim Şirketlerde Özel Denetim İsteme Hakkı hukukumuzda nasıl düzenlenmiştir bu yazıda ele alacağız. GİRİŞ Türk Ticaret Kanunu’nun 438 ila 444’üncü maddeleri arasında düzenlenen özel denetim isteme hakkı, pay sahipliği haklarından biridir. Pay sahibi, bilgi alma ve inceleme hakkını kullanmış ancak elde ettiği bilgi yeterli gelmemişse veyahut bilgi elde edememişse anonim şirkette özel denetim yapılmasını talep […]

Olağanüstü Mal Rejimi

Olağanüstü Mal Rejimi Halinin Yargıtay Kararları Işığında İncelenmesi hakkında olan bu makalemize göz atalım. Evlilik birliği içerisinde eşler arasındaki mal rejimine ilişkin düzenleme 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) 202-281. maddeleri arasında yer almaktadır. Türk hukukundaki sisteme göre mal rejimleri dört farklı şekildedir. Söz konusu rejimler edinilmiş mallara katılma rejimi (TMK m. 218-241), mal ayrılığı […]

NARSİST EŞTEN BOŞANMA

Narsist Eşten Boşanma konusunu bu yazımızda inceleyeceğiz. NARSİST KİŞİLİK BOZUKLUĞU BOŞANMA SEBEBİ MİDİR? Narsizm, uzmanlar tarafından bir kişilik bozukluğu olarak nitelendiriliyor. Çağın hastalığı olarak görülen ve kişilik bozukluğu olarak nitelendirilen narsizmin boşanma davalarında nasıl karşılık bulduğu ise günümüzde en çok merak edilen konu haline geldi. Yazımızda narsit eşten boşanma sürecinden bahsedeceğiz Türk Medeni Kanunun 165. […]

INTERIM RELIEF IN INTERNATIONAL ARBITRATION

INTERIM RELIEF IN INTERNATIONAL ARBITRATION

Arbitration, as a method for resolving disputes outside traditional courtrooms, is lauded for its efficiency and flexibility. Yet, its effectiveness often hinges on the ability to provide interim relief swiftly. In this article, we’ll delve into the significance, types, legal basis, criteria, procedures, challenges, and impact of interim relief granted by arbitral tribunals. What is […]