İcra ve İflas Hukuku

Hukuki Yardım Al

Danışmak istediğiniz her konuda bize ulaşın!

BİZE ULAŞIN

İcra ve İflas Hukuku

İcra iflas hukuku temel hukuk dallarından biridir. İcra ve İflas Hukuku borcunu ödeyemeyen borçlunun alacaklısının talebi üzerine borcun nasıl karşılanacağını konu almaktadır. Borç taşınır ve taşınmaz mallar üzerinden karşılanabilmektedir. İcra hukuku alanında alacak tahsil edilirken devlet zoru kullanılmaktadır. Borçludan alacağın tahsil edilebilmesi için takip işleminin başlatılması gerekir. Başlatılan takip işlemi ile alacağın tahsili gerçekleşir. Tahsili gerçekleştirmenin çeşitli yolları mevcuttur. 

Tahsilat icra takibi ile gerçekleştirilebileceği gibi iflas yolu ile de gerçekleştirilebilir. Borçlunun taşınır ve taşınmaz mallarına el konulması, borçlunun sahip olduğu diğer malların haczi ve haczedilen malların paraya çevrilmesi alacağın tahsilinde kullanılan yöntemlerden birkaçıdır. 

İcrai işlemlerin sürecinin takibi alacağın tahsilinin neticelenme hızını etkiler. Takip süreci ve sonrasının en sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için işlemlerin alanında uzman bir avukat ile yürütülmesi gerekmektedir. Büromuz da icra ve iflas hukuku alanında deneyim ve yetkinliğe sahiptir. İcra ve iflas hukuku ağırlıklı çalışan Kapital Hukuk Bürosunun amacı en efektif tahsilatı mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirmektir. Kurulduğu günden bugüne bu amacı gerçekleştirmek için çalışan büromuz avukatları İcra İflas Hukuku alanında her türlü hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Tüm bu konuları detaylandırma ve icra avukatı danışma için web sitemizde bulunan numara üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İcra Hukuku 

Hukukun dallarından biri olan icra hukuku geri ödenmeyen borçların tahsilatını hedefler. Alacaklının en kısa sürede borcunu tahsil etmesi gerektiğini savunur ve borçlu için ödeme olanakları ortaya çıkarır. Hukuki süreç esnasında icra hukuku alacaklının ayni tatmininden ziyade parasal olarak tatminini hedefler. Bu tür durumlarda profesyonel İzmir icra avukatları ile beraber icra takibi yapılmalıdır. Aksi takdirde yapılan en ufak bir yanlış kötü sonuçlar doğurabilmektedir.

İzmir İcra Avukatı

İcra iflas hukuku alanındaki davalara icra avukatı bakmaktadır. Şahıs ve şirketlere karşı alacak takibi işlemleri, alacaklı ya da borçlu olarak içerisinde olunan dosyalarda hukuki analiz yapmak gibi işlemler İzmir icra avukatları görevlerindendir.

İzmir icra avukatı, icra ve iflas müdürlükleri aracılığıyla borçlunun taşınır ya da taşınmaz varlıklarını tespit etmektedir. İcra ve iflas kanunu bünyesinde borcun tahsil edilmesini sağlar.

İcra avukatları;

 • Borçlu ile anlaşma sağlanarak alacağını tahsil etme,
 • Alacağın tahsil edilememesi noktasında, icra müdürlüğü vasıtasıyla icra takibi başlatma,
 • Rehin ve ipotek işlemlerinin paraya çevrilmesi durumunda takibini yapmak,
 • Gerçek ve tüzel kişinin hakkını savunmak,
 • Karşılıksız çek davalarına bakmak,
 • Haciz işlemlerinin başlamasından tahsiline kadar olan süreçte müvekkilini temsil etmek,
 • Kredi sözleşmelerinden kaynaklanan alacaklarının takibini yapmak gibi konularda müvekkillerinin temsil ederler.

İcra hukuku alacaklı talebinin üzerine borcu ödemeyen borçlunun taşınır ve taşınmaz mallarına icra takibi başlatma işlemi yaparak uygulanmaktadır. İflas hukuku ise bir borçlunun iflasına karar verildiği durumda tüm mal varlığının icra yoluyla paraya çevrilerek alacaklının borcunu tahsil etmesini sağlayan hukuki bir yoldur. İflas davalarında finansal olarak iflas eden firmaların yapılandırma işlemlerinin yürütülmesi gibi konular da mevcuttur. İcra ve iflas davaları gelişmelerin takip edilmesi gereken dosyalardandır. 

İcra takibi avukatı

Yenileme işlemlerinin yapılması, borçlunun mal varlığına ilişkin yeni gelişmelerin takip edilmesi gerekmektedir. Eğer bunlar yapılmazsa alacağa yönelik kayıplar yaşanabilmektedir.

2004 sayılı İcra İflas Kanunu’na göre tüm takip yolları, işletilecek prosedürü ve bunların süreleri gibi unsurlar farklı şekillerde düzenlenmiştir. İcra avukatı İzmir araştırması yapanlar bu bölgede birçok seçenekle karşılaşmaktadır. Bazı dava konularında avukat gerekli olmayabilirken, bazen de İzmir avukat tutmanın gerekli olduğu durumlar vardır. İcra ve İflas davaların sürekli olarak takip edilmesi gereken dosyalardan oluşan davalardır. Bu takipler düzenli olarak yapılmazsa hak kayıpları, alacağın tahsil edilememesi gibi durumlar yaşanabilir. Önemli olan özellikle İcra ve İflas Hukuku alanında uzmanlaşmış bir icra takibi avukatı ile çalışmaktır. Davanızı takip eden bir avukat olduğunda, bu süreç daha kolay bir şekilde yürütülmektedir. Tüm hukuki süreci yönetecek profesyonel bir destek davanın hızlı bir şekilde sonuçlanmasına yardımcı olacaktır.

İcra Takibi Başlatma

İcra takibi başlatma işlemi yasal yönetmeliğe göre bulunduğunuz bölgedeki yetkili icra dairesine başvuru yaparak sağlanır. Alacaklının talebiyle birlikte icra talebi oluşturulur. İcra talebi hukuki sürece giden yolun başlangıcı niteliğindedir. İcra takibinin netleşmesi ise yaklaşık bir ay kadar sürmektedir.İcra talebine bağlı olarak borçlu kişiye açılan icra davası sonuçlanma süresi ise ortalama 7 ila 14 gün arasında sürmektedir. 

İcra Hukuku Alanında Ne Gibi Hizmetler Veriyorsunuz?

Kapital Hukuk Bürosu olarak borç tahsilinin kısa sürede çözümlenmesi ve süreç yönetimi gibi alanlarda hizmet vermekteyiz. Alanında uzman İzmir icra takibi avukatları tarafından tüm süreç şeffaf bir şekilde yönetilerek zararı en aza indirgemek hedeflenmektedir. 

 • Çek ve senede dayalı alacakların tahsili amacıyla icra takibi başlatma,
 • Cari hesap ve faturaya dayanan alacakların tahsili amacıyla icra takibi başlatma,
 • Finans, leasing ve kredi sözleşmelerinden kaynaklı alacakların tahsili amacıyla icra takibi,
 • İflasa tabi kişiler aleyhine yapılacak icra takibi ve buna bağlı iflas davasının açılması,
 • Başlatılan takibe haksız bir şekilde itiraz eden borçlunun itirazının iptal edilmesi için itirazın iptali davasının açılması,
 • Müvekkil aleyhine başlatılan haksız ve dayanaktan yoksun icra takip işlemlerinde müvekkilin borçlu olmadığının tespiti için menfi tespit davasının açılması,
 • Alacaklı ve borçlu için gerekli anlaşma zemininin sağlanması ve alacağın mümkün olan en masrafla tahsiline çalışılması,
 • En az hasarla iflas için gerekli teknik analizin yapılması ve iflasın ertelenmesi için gerekli hukuki prosedürün takibi,
 • Ekonomik güçlük yaşayan müvekkillerin mali sıkıntıdan kurtulabilmesi için konkordato projesinin hazırlanması ve takibi süreçleri,
 • Gerçek ve tüzel kişilerin, İcra iflas hukuku alanında mevcut bulunan tüm davalarının takibi ve sonuçlandırılması bünyemizde bulunan icra takibi avukatı tarafından  kusursuz bir şekilde sağlanmaktadır.

En sağlıklı sonucu alabilmek adına alacaklının icra hukuku nedir, hangi haklara sahiptir konularını ayrıntılarıyla bilmesi, mümkünse avukat desteği alması gerekir. Büromuzda yer alan arkadaşlarımızla birlikte icra ve iflas davalarının takibini gerçekleştiriyor, müvekkillerimizin en hızlı biçimde haklarını almaları için çalışıyoruz.

İzmir icra avukatı olarak aklınıza takılan tüm soruların yanıtı bir telefon uzağınızda. Sizlerde cebri icra nedir, ilamsız icra nedir gibi sorularınız varsa icra ve iflas avukatı ihtiyacınız oluyorsa, hiç durmadan bizlere ulaşabilirsiniz.