MÜLTECİLERİN TÜRKİYE’DE ÇALIŞMA İZNİ

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu 17. maddesinde ve Yabacılar ve Uluslararası Koruma Kanununda Uluslararası Koruma Başvurusu Yapan veya Uluslararası Koruma statüsü alan yabancıların çalışma izinleri düzenlenmiştir. Buna göre çalışma izni başvurusu, uluslararası koruma başvurusu tarihinden altı ay sonra yapılabilir.

Öncelikle söylemek gerekir ki, başvuru sahibinin Çalışma İznine sahip olması, kişiye Türkiye’de mutlak kalış hakkı sağlamayacaktır.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Başvurular, İşveren tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yapılır ancak İçişleri Bakanlığının olumlu görüş bildirmesi öncelikli şarttır.

Başvuru sahibi veya şartlı mülteci statüsü sahibi kişinin geçerli çalışma izninin olması, yalnız o işveren yanında çalışma hakkı verir. Bu durumda çalışma izni kişiye farklı bir işveren yanında veya bağımsız olarak çalışma izni başvurusu yapma hakkı vermez.

Belirli bir ilde ikamet etme yükümlülüğü getirilen başvuru sahibi ve şartlı mültecinin, bu il sınırları dışında çalışma izni almak için yaptığı başvurular, İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak sonuçlandırılır.

Başvurular e-devlet üzerinden (www.turkiye.gov.tr veya www.calismaizni.gov.tr online olarak), elektronik imza ile yapılır. Başvurucu veya vekilinin veya bağımsız veya süresiz çalışma izni talep eden yabancı şahsın elektronik tebligata elverişli KEP adresinin bulunması zorunludur. E-imza veya KEP adresinin olmaması halinde başvuru reddedilecektir.

Aşağıdaki çalışma izin belgesi, başvurunun onaylanması halinde kişinin çalışacağı adrese yollanmaktadır.

Kapital Hukuk Bürosu, İzmir avukat kadrosuyla, geçici hukuki koruma altındaki bireylerin, mültecilerin, ve yabancıların haklarını koruma amacıyla hukuki destek sağlar.

Son Yazılar

Hukuki Yardım Al

Danışmak istediğiniz her konuda bize ulaşın!

BİZE ULAŞIN