Boutiques Hors-Taxes : Guide de retour

Dans cet article, nous examinerons les boutiques Hors-Taxes : Guide de retour les achats hors taxes et leur contexte juridique. Tout d’abord, clarifions le concept de l’attrait des voyages internationaux. INTRO Les boutiques hors-taxes sont des points de vente hors-taxes que l’on trouve dans les aéroports, les avions, les bateaux ou les ports. La procédure […]

AİRBNB KANUNU İLE GELEN YENİLİKLER

Bu yazımızda Konutların Turizm Amacıyla Kiralanmasına Dair Kanunun bilinen adıyla Airbnb Kanunu ile gelen yenilikler konusunu ele alacağız.   Airbnb Kanunu Bilindiği üzere ülkemizde özellikle tatil beldelerinde konutların turizm amaçlı olarak günlük ya da haftalık olarak kiraya verilmesi oldukça yaygınlaşmış durumda. Söz konusu kiralamaların kayıt altına alınabilmesi, hukuki zeminin düzenlenebilmesi ve konutların gerçek ve tüzel kişilere, […]

KOMŞULUK HUKUKU VE MÜLKİYET KISITLAMALARI

Bu yazımızda, komşuluk hukuku ve mülkiyet kısıtlamaları incelenecektir.  Giriş  Mülkiyet hakkı başkasına zarar vermemek ve yasaların koyduğu sınırlamalara uymak koşuluyla, kişinin, bir şey üzerinde dilediği biçimde yararlanma, tasarruf etme, başkasına devretme, kullanma biçimini değiştirme, harcama ve tüketme yetkilerini kapsar. Klasik mülkiyet anlayışında kullanma, yararlanma ve tasarruf etme yetkisi sınırsız olduğu halde çağdaş mülkiyet anlayışında bu […]

UÇAK YOLCULUKLARINDA YOLCULARIN HAKLARI

Uçak yolculuklarında yolcuların hakları nelerdir bu yazımızda incelenecektir. GİRİŞ Günümüzde karayoluna kıyasla daha avantajlı olan havayolu, seyahat etmek isteyen yolcular açısından tercih edilirdir. Ancak bu ulaşılabilirliğin ve avantajın yanında havayolu işletmesinden, havayolu muhalefetinden veya birtakım mücbir sebepler dolayısıyla uçuşların tehir etmesi (gecikmesi/rötar yapması) veya iptali gibi durumlarla karşılaşılmaktadır. Bu gibi durumlarda yaşanan mağduriyetleri gidermek adına […]

Orman Kadastrosu ve Orman Tahdidi Konulan Taşınmazın Durumu

Bu makalede Orman Kadastrosu ve Orman Tahdidi Konulan Taşınmazın Durumu ele alınmıştır. Kadastro çalışmaları, taşınmazların geometrik ve hukuki durumlarının tespit edilmesi olarak tanımlanabilir. Bu çalışmaların neticesinde tapu sicillerinin oluşturulması ve mülkiyet hakkından doğan hakların güvence altına alınması ve hukuki güvenlik ilkesinin sağlanması amaçlanmaktadır. Kadastro işlemleri, taşınmazların sınırlarının belirlenmesinde kadastro ekibi ve kadastro komisyonunun da dahil […]

Dini Nikah

Dini nikah terimi, İslam dini çerçevesinde gerçekleştirilen dini nikah törenini ifade eder. Dini nikah, İslam’a göre resmi bir nikahın yerine geçmez, ancak dini bir bağlılık ve anlaşma olarak kabul edilir. Bu nikah, çiftlerin İslam’a göre birbirlerine olan bağlılıklarını ifade etmeleri için yapılır ve sadece dini bir tören olarak kabul edilir. Dini nikah, bazı ülkelerde resmi […]

Tasarım Davası Nedir?

Tasarım davası, bir ürünün veya tasarımın fikri mülkiyet haklarına ilişkin hukuki bir anlaşmazlık veya dava sürecini ifade eder. Genellikle tasarımın izinsiz kopyalanması veya çalınması, tasarım haklarının ihlal edilmesi veya benzer tasarımların kullanılması gibi durumlarda ortaya çıkar. Türkiye’de tasarım davaları, Türk Patent ve Marka Kurumu’na (Türk Patent) başvurularak tescil edilen tasarım haklarının ihlali durumunda mahkemelerde çözüme […]

MURİS MUVAZAASI NEDİR?

Muvazaa Nedir? Bir hukuki ilişkide tarafların üçüncü kişileri aldatmak amacıyla gerçek iradeleriyle uyuşmayan ve kendi aralarında hüküm ve sonuç doğurmayan gizli bir anlaşma yapmalarına muvazaa denir. Muvazaaya örnek olarak hacizden kaçmak amacıyla kişinin evini, arabasını birine satmış göstermesi verilebilir. Bu örnekte tarafların iradesi evin veya arabanın satışı olmayıp taraflar arasında gerçek bir satış işlemi gerçekleşmez. […]

Uzaklaştırma Kararı Ne Demek?

Uzaklaştırma kararı, hukuki bir prosedür sonucunda mahkeme tarafından verilen bir emirdir. Bu emir, bir kişinin başka bir kişi veya belirli bir yerden uzaklaştırılmasını içerir. Uzaklaştırma kararı genellikle kişisel güvenlik, aile içi şiddet, taciz veya benzeri sorunlarla ilgili hukuki bir durumu düzeltmek veya koruma sağlamak amacıyla alınır. Uzaklaştırma Kararı Nasıl Alınır? Uzaklaştırma kararı almak için belirli […]