MEŞRU MÜDAFAA BERAAT SEBEBİ MİDİR?

MEŞRU MÜDAFAA BERAAT SEBEBİ MİDİR?

Meşru müdafaa, Türk Ceza Kanunu’nun 25. maddesinde düzenlenmiştir ve kişinin kendisini veya başkasını savunmak için gerçekleşen haksız bir saldırıyı orantılı şekilde defetme zorunluluğuyla işlenen fiillerden dolayı ceza verilmemesini öngörür. Bu yazımızda meşru müdafaa beraat sebebi midir konusu ele alınacaktır. Meşru müdafaa şartları nelerdir? Meşru Müdafaa Suç Mudur? Meşru müdafaa, bir hukuka uygunluk nedenidir ve suç […]

ALMANYA’DAKİ EŞE BOŞANMA DAVASI

ALMANYA'DAKİ EŞE BOŞANMA DAVASI

Almanya’da evlenip Türkiye’de boşanmak isteyenler için önemli bir konu olan boşanma işlemleri oldukça detaylı ve karmaşık olabilir. Bu yazımızda Almanya’daki eşe boşanma davası nasıl açılır konusunu ele alacağız. GİRİŞ Özellikle Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlarının Almanya’daki eşlerinden boşanmaları için ne gibi bir hukuki sürecin beklediği merak konusudur. Bu kapsamda Alman mahkemelerinden alınacak bir kararın Türkiye’de geçerli […]

SINIR DIŞI KARARINA İTİRAZ

SINIR DIŞI KARARINA İTİRAZ

Sınır dışı etme (deport) kararı, genellikle ülke güvenliği ve kamu düzeni açısından tehlikeli görülen yabancıların ülkeyi terk etmelerini sağlamak için alınan bir karardır. Bu karar, Türkiye’de Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda düzenlenmiştir. Karar, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü veya valilik tarafından alınabilir ve genellikle kolluk kuvvetleri tarafından yakalanan yabancılara uygulanır. Bu yazımızda sınır dışı kararına itiraz […]

KİRA BEDELİNİN TESPİTİ DAVASI

KİRA BEDELİNİN TESPİTİ DAVASI

Gayrimenkul mülkiyeti, şahısların maddi varlıkları arasında oldukça önemli bir yere sahip olup değerlendirilmesi, satışı veya kiralanması sırasında adil bir fiyat belirlenmesi amaçlanmaktadır. Günümüzde gayrimenkul kiralarındaki olağanüstü artış; emsallerine göre düşük kira bedeli ile barınmakta olan kiracıların kira bedelinin ne şekilde yükseltilebileceği yahut kiracıların en kısa sürede tahliye edilerek taşınmazın rayiç değeri ile yeniden nasıl kiraya verilebileceği sorularını sıklıkla karşımıza […]

BOŞANMADA MAL KAÇIRMA

BOŞANMADA MAL KAÇIRMA

Bu yazımızda boşanmada mal kaçırma ve bu duruma karşı başvurulabilecek hukuki yollar ele alınacaktır. Öncelikle boşanma davası sürerken mal edinme konusu işlenecek, GİRİŞ Boşanma davasında mal kaçırma durumu, ciddi hukuki sorunlara yol açabilen bir durumdur. Eşler arasında mal paylaşımı yapılacaksa, bu süreç adil ve şeffaf bir şekilde yürütülmelidir. Ancak, bir eşin mal kaçırma girişiminde bulunması, […]

MED-ARB YÖNTEMİ NEDİR?

MED-ARB YÖNTEMİ NEDİR?

Bu yazımızda alternatif uyuşmazlık yöntemlerinden birisi olan MED-ARB yöntemi ele alınacaktır. GİRİŞ Bir uyuşmazlık doğduğunda bu uyuşmazlığın çözümünde asli yetkili organ, bağımsız ve tarafsız olan mahkemelerdir. Mahkemelerde yapılan yargılama sonucunda nihai karar elde edilse de uyuşmazlığın çözümü sırasında yargılamanın herkese açık olması, mahkeme yargısının taraflar açısından maliyetli ve uzun bir süreç olması taraflar açısından bazı […]

YURT DIŞINDA İŞÇİ ÇALIŞTIRMAK

YURT DIŞINDA İŞÇİ ÇALIŞTIRMAK

Teknolojik ilerlemeler ve küreselleşme, Türkiye merkezli şirketlerin dünya çapında projeler üstlenerek uluslararası alanda faaliyet göstermelerini sağlamıştır. Bu durum, iş dünyasında yabancı ülkelerde görevlendirilecek çalışanların istihdam edilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmış ve beraberinde çeşitli hukuki soruları da gündeme getirmiştir. Özellikle Türk vatandaşı çalışanların yurt dışındaki görevlerine ilişkin hukuki boyutlar, hem işverenler hem de çalışanlar açısından dikkatle incelenmesi […]

TRANSFER OF MINING RIGHT

TRANSFER OF MINING RIGHT

In this article, the transfer of mining right will be examined. Introduction All natural resources and wealth within the borders of our country are under the sovereignty of the state, as stated in Article 168 of our Constitution. Their exploration and exploitation are also the responsibility of the state. The state can only transfer this […]

CONDOMINIUM EASEMENT AND CONDOMINIUM OWNERSHIP LAW

CONDOMINIUM EASEMENT AND CONDOMINIUM OWNERSHIP LAW

The subject of THE CONDOMINIUM OWNERSHIP LAW AND CONDOMINIUM EASEMENT will be examined under the Condominium Ownership Law. Independent ownership rights can be established by the owner or co-owners of a real estate or its parts such as apartments, offices, shops, stores, cellars, and warehouses, which are separately and individually suitable for use, according to […]

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI NASIL AÇILIR?

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI

Bu yazımızda ortaklığın giderilmesi davası nasıl açılır sorusuna cevap bulacağız. GİRİŞ Türk Medenî Kanunu’nun 698. maddesine göre, her paydaş paylı mülkiyete konu şeyin paylaştırılmasını talep edebilir. Ancak, paydaşlar arasında anlaşma sağlanamadığı veya bir paydaşın paylaştırmayı istememesi durumunda, paylı mülkiyete konu şeyin paylaştırılması için bir dava açılması gerekmektedir. Bu dava, Türk Medenî Kanunu’nun 699. maddesinde düzenlenmiş […]