BOŞANMADA MAL KAÇIRMA

Bu yazımızda boşanmada mal kaçırma ve bu duruma karşı başvurulabilecek hukuki yollar ele alınacaktır. Öncelikle boşanma davası sürerken mal edinme konusu işlenecek,

GİRİŞ

Boşanma davasında mal kaçırma durumu, ciddi hukuki sorunlara yol açabilen bir durumdur. Eşler arasında mal paylaşımı yapılacaksa, bu süreç adil ve şeffaf bir şekilde yürütülmelidir. Ancak, bir eşin mal kaçırma girişiminde bulunması, bu süreci karmaşık hale getirebilir ve diğer eşin haklarını zedeleme potansiyeline sahip olabilir.

Bu kapsamda boşanmada mal kaçırma, eşlerden birinin kötü niyetle ortak malları elinden çıkarmaya veya saklamaya yönelik eylemlerini ifade eder. Bu durumda, boşanma davasında mal paylaşımının adil bir şekilde gerçekleşmesini engellemek için çeşitli önlemler alınabilir. Ancak, bu önlemlerin alınabilmesi için doğru hukuki adımların atılması için İzmir Boşanma Avukatı ile beraber süreci yönetmek telafisi mümkün olmayan kayıpların önünde geçebilecektir.

Boşanmada mal kaçırma hususunun tespiti ve gerekli önlemlerin alınabilmesi için öncelikle eşler arasındaki yasal mal paylaşımını açıklayacağız.

BOŞANMADA MAL PAYLAŞIMI

Evlilik birliğinin kurulmasıyla birlikte, evlenen taraflar arasında maddi ve manevi bir hukuki statü oluşur. Evlilik birliği süresince edinilen malların hukuki statüsü, mal rejimleri çerçevesinde değerlendirilir. Taraflar, evlenirken kendilerine uygun bir mal rejimi seçebilirler veya seçmedikleri takdirde yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimine tabi olurlar. Genellikle evlilik sözleşmesi yapılmadığı için, çoğu evlilikte edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanır.

MAL REJİMİNİN TASFİYESİ: ANLAŞMALI VE ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DURUMLARI

Boşanma durumunda, mal rejiminin tasfiyesi tarafların anlaşmalı veya çekişmeli boşanma olmasına göre üç şekilde gerçekleşir:

1- Anlaşmalı Boşanma: Taraflar, boşanma protokolünde mal rejiminin tasfiyesine ilişkin detaylı açıklamalarda bulunabilirler.

2- Anlaşmalı Boşanma Sonrası: Taraflar, protokolde mal rejimiyle ilgili belirlemeler yapmamışlarsa, boşanma kesinleştikten sonra mal rejiminin mahkeme tarafından tasfiyesi için dava açabilirler.

3- Çekişmeli Boşanma: Taraflar, çekişmeli boşanma davasından ayrı olarak mal rejiminin tasfiyesi davası açabilirler.

BOŞANMA DAVASI VE MAL REJİMİ TASFİYESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ NEDİR?

Boşanma davası, evlilik birliğini sona erdirir ancak mal rejiminin tasfiyesini otomatik olarak sağlamaz. Taraflar, mal rejiminin tasfiyesi için ayrıca anlaşmalı boşanma protokolünde veya mahkemede dava açarak gereken adımları atmalıdır.

BOŞANMADA MAL PAYLAŞIMI NASIL GERÇEKLEŞİR?

Boşanmada mal paylaşımı, anlaşmalı boşanmada boşanma protokolü veya çekişmeli boşanma olması halinde ayrı bir dava olan Mal rejiminin Tasfiyesi davası  ile gerçekleşir.

Eğer taraflar anlaşmalı boşanma protokolünde mal paylaşımını düzenlemezlerse veya çekişmeli boşanırlarsa, mal paylaşımı; Mal Rejiminin tasfiyesi davası ile kanun hükümlerine göre yapılır. Bu durumda, tarafların evlilik boyunca edindikleri malların paylaşımı mahkeme tarafından belirlenir.

MAL REJİMİ TÜRLERİ NELERDİR VE UYGULAMA NASIL İŞLER?

Türk Medeni Kanunu’na göre, evlilik birliği öncesinde ve sonrasında farklı mal rejimleri uygulanabilir. 1 Ocak 2002’den önce evlenen çiftler için mal ayrılığı rejimi geçerlidir, Bu durumda katılma payı alacağı gündeme gelmez. Ancak 1 Ocak 2002’den sonra evlenen çiftler için edinilmiş mallara katılma rejimi geçerlidir ve katılma payı alacağı talep edilebilir.

MAL PAYLAŞIMINDA HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Boşanmada mal paylaşımı, anlaşmalı ve çekişmeli boşanma durumlarında farklılık gösterir. Anlaşmalı boşanma durumunda taraflar paylaşımı kendi aralarında belirleyebilirler, ancak çekişmeli boşanma durumunda mahkeme kararıyla paylaşım yapılır. Eşlerin kişisel malları öncelikle kendilerine iade edilir, ardından edinilmiş mallar eşit bir şekilde paylaştırılır. Katılma alacağı, katkı payı alacağı ve değer artış payı alacağı gibi kavramlar, mal paylaşımında nasıl hesaplanacağını belirler.

BOŞANMADA MAL KAÇIRMA DURUMUNDA ALINABİLECEK ÖNLEMLER NELERDİR?

Eşten mal kaçırma durumunda, mağdur eşin haklarını koruması için şu adımlar izlenebilir:

  • Hukuki Danışmanlık Almak: Boşanma sürecinde mal paylaşımı konusunda bir İzmir Boşanma Avukat ından profesyonel destek almak önemlidir. Boşanma Avukatı, mağdur eşin haklarını korumak için gerekli adımları atacak ve hukuki süreci yönlendirecektir.
  • İhtiyati Tedbir Talep Etmek: Mal kaçırma şüphesi durumunda, mağdur eş, mahkemeden ihtiyati tedbir kararı talep edebilir. Bu kararla, ortak malların devri veya satışı gibi işlemler geçici olarak durdurulabilir.
  • Mal Rejimi Tasfiyesi Davası Açmak: Boşanma davası sırasında veya sonrasında, mağdur eş mal rejimi tasfiyesi davası açarak, malların adil bir şekilde paylaşılmasını sağlayabilir.
  • Mal Kaçırma İşlemlerinin İptali İçin Dava Açmak: Mal kaçırma girişiminde bulunan eşin yaptığı işlemlerin hukuka aykırı olduğu kanıtlanırsa, mağdur eş bu işlemlerin iptali için dava açabilir.
  • Hukuki Süreci Takip Etmek: Alanında uzman İzmir Boşanma Avukatı, hukuki süreci baştan sona takip ederek, müvekkilinin haklarının korunmasını sağlayacaktır. Bu süreçte, gerekli belgelerin toplanması ve delillerin sunulması da avukatın sorumluluğundadır.

SONUÇ

Boşanma davasında mal kaçırma durumuyla karşı karşıya kalan bir eşin, haklarını korumak için hukuki adımlar atması önemlidir. Alanında uzman İzmir Boşanma Avukatı rehberliğinde hareket etmek, mağdur eşin hukuki süreci etkili bir şekilde yönetmesini sağlayacaktır.

Diğer yazılarımıza göz atmak için linke tıklayabilirsiniz.

Av. Esin TOLU

Sosyal Medyada Bizi Takip edin

https://www.facebook.com/kapitalhukuk

https://www.instagram.com/kapitallegal/

https://tr.linkedin.com/company/kapi%CC%87tal-hukukv

Son Yazılar

Hukuki Yardım Al

Danışmak istediğiniz her konuda bize ulaşın!

BİZE ULAŞIN