MESLEK HASTALIĞI NEDİR?

MESLEK HASTALIĞI

Meslek hastalığı, sigortalının yaptığı işin çalışma şartlarından dolayı uğradığı hastalık halidir. Hastalık hali, bedensel ve ruhsal olabilir ya da geçici veya sürekli bir engellilik hali teşkil edebilir.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 3.maddesinin L fıkrasında şöyle tanımlanır:  “Meslek hastalığı: Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalığı…”

Sigortalılar, uzun süre aynı mesleği, aynı biçimde yaptıklarında işin yapılma şekli veya niteliğinden dolayı belli bir süre sonra çalışma tarzından etkilenmekte ve bu hastalığa yakalanmaktadır. Bu hastalığa yakalanan çalışanların uğradığı iş gücü kaybı ve yaşadığı üzüntü, kaygı sebebiyle  maddi ve manevi tazminat talep etme hakkı doğmaktadır.

Tazminat isteminde bulunmadan önce özellikle belirtilmelidir ki, her hastalık meslek hastalığı sayılmamaktadır. Hastalığın bu hastalık kapsamında değerlendirilebilmesi için bahsedeceğimiz şartların bir arada bulunması gerekmektedir.

1-Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre, hastalığı, meslek hastalığı kapsamında değerlendirilebilecek kişiler sigortalı işçilerdir. Ancak meslek hastalığı tespit davası açarak, sigortasız çalışan işçi bu hastalığı ispat edebilir ve tazminat talebinde bulunabilir.

Meslek Hastalığı
Meslek Hastalığı nedir?

Sosyal Güvenlik Kurumu’na göre bu hastalık kapsamında bulunan sigortalılar şunlardır:

  • Hizmet sözleşmesi ile çalışanlar (4/a)
  • Muhtarlar ve bağımsız çalışanlar (4/b)
  • Ceza İnfaz Kurumlarında çalışanlar
  • Stajyerler, kalfalar, aday kalfalar
  • Harp ve Vazife Malüllüğü maaşı bağlanmış malullerden SSGSSK 4.madesinin 1/a ve 1/b bentleri kapsamında çalışanlar
  • İşkur kursiyerleri
  • Sosyal Güvenlik Sözleşmesi olmayan ülkelere çalıştırılmak üzere götürülen Türk vatandaşı işçiler
  • Intern öğrenciler
  • Tarım ve orman işlerinde hizmet sözleşmesiyle süreksiz olarak çalışan sigortalı kişiler
  • Ekte belirtilen şartlar çerçevesinde, ev hizmeti ile ilgili çalışan sigortalılar

2- Sigortalının yaptığı iş ile hastalık arasında illiyet bağı bulunmalıdır. Sigortalının icra ettiği işi yürütme sebebiyle bu hastalık meydana gelmiş olmalıdır.

3- Bu hastalık, sigortalının çalışma sürecinde ortaya çıkmış olması gerekmektedir. İş kazasından farklı olarak, o işin sürekli olarak yapılmasından dolayı kişide belli bir süreden sonra hastalık meydana gelmesi gerekmektedir.

4- Bu hastalık, Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Yönetmeliği ve Tüzüğü ile belirlenen hastalıklardan olmalıdır. Yönetmelikte yer alan hastalıklar dışında bir hastalığın meslek hastalığı olarak değerlendirilmesi Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu’nun kararına bağlıdır. Ayrıca sigortalıda meydana gelen hastalık, kişiyi bedensel veya ruhsal olarak etkilemeli ve kişide buna bağlı olarak sıkıntı yaratmalıdır.

Yönetmelikte belirtilen hastalıklar, baş, göz, kulak, yüz, boyun, göğüs, omuz ve kol, el bileği ve el, el parmakları, omurga, karın bölgesi, pelvis ve alt ekstremite arızaları, endokrin ve metabolizma hastalıklarıdır.

“Sigortalının çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına tutulduğunun; Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları tarafından usulüne uygun olarak düzenlenen sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu Kurum Sağlık Kurulu tarafından tespit edilmesi zorunludur”

Bu hastalığı bulunan sigortalı, maddi ve manevi zararlarının karşılanması amacıyla işverene karşı  tazminat davası açabilir. Yargıtay kararlarına göre kişinin yaşamı, sağlığı, ruh ve vücut bütünlüğü bozulan herkes manevi tazminat isteyebilir. Maddi tazminat davası, işçinin meslek hastalığı nedeniyle uğradığı meslekte güç kaybı ve diğer zararlarını karşılamak üzere açılır. Borçlar Kanunu madde 146’ya göre meslek hastalığı tazminat davasının zamanaşımı süresi 10 yıldır.

Bu hastalıktan doğan tazminat istemleri söz konusu iken Meslek Hastalığı Sigortasından bahsetmek faydalı olacaktır. Meslek Hastalığı Sigortası’na göre bu sigorta kapsamından istenebilecek haklar şunlardır: Geçici İş göremezlik Ödeneği, Sürekli İş Göremezlik Ödeneği, Ölüm Geliri, Evlenme Ödeneği, Cenaze Ödeneğidir.

 

Diğer yazılarımıza göz atmak için linke tıklayabilirsiniz.

Av.Bahadır Gökhan Kaya

Av.Dicle Göktaş

Sosyal Medyada Bizi Takip edin
https://www.facebook.com/kapitalhukuk
https://twitter.com/kapital_hukuk
https://www.instagram.com/kapitalhukuk/
https://tr.linkedin.com/company/kapi%CC%87tal-hukuk

Son Yazılar

Hukuki Yardım Al

Danışmak istediğiniz her konuda bize ulaşın!

BİZE ULAŞIN