YABANCILAR VE TÜRKİYE’DE KALMALARI

Türkiye; coğrafik konumu, genç ve dinamik nüfus yapısı, ekonomisindeki işgücü potansiyeli gibi çeşitli sebeplerle son dönemlerde çok sayıda insanın göç ettiği bir ülke konumuna gelmiş olup, toplam nüfusundaki yabancıların sayısında daima artan bir ivme yakalamıştır. Bu sebeple yabancılar, göçmen, mülteci, şartlı mülteci ve korunmaya muhtaç gibi birçok yeni kavram hukuki boyutta oldukça önem kazanıp detaylı […]

Doçentlik Başvurusu Nedir? Nasıl Yapılır? Hangi Süreçlere Tabidir?

Bu yazıda doçentlik başvurusu süreci ve süreç neticesinde doğan uyuşmazlıklar anlatılacaktır. Türkiye’de doktorasını tamamlamış kişiler, doçentlik başvurusu yaparak akademik kariyerlerini ilerletmeyi ve üniversitelerde öğretim üyeliği gibi daha yüksek pozisyonlara yükselmeyi amaçlarlar. Bu başvuru, araştırma yeteneklerini ve akademik deneyimlerini kanıtlamak için önemli bir adımdır. Doçentlik başvuru süreci Doçentlik Yönetmeliği ile düzenlenmiş olup bu yönetmeliğe göre Yükseköğretim […]

MESLEK HASTALIĞI VE TAZMİNAT HAKKI

Meslek Hastalığı çalışan emekçilerin, uzun süreler aynı tempoda ve aynı işi yapmaktan dolayı işin niteliği ve yapılış şekli nedeniyle oluşmaktadır. Yapılan iş insan vücudunu etkilemekte ve meslek hastalığı dediğimiz sadece yapılan meslekten dolayı ortaya çıkmakta ve neden olmaktadır. Bu durumda ise meslek hastalığına yakalanan kişi açısından maddi tazminat ve manevi tazminat talep edebilme hakkı ortaya […]

İŞ DAVALARI VE ARABULUCULUK

İş Davalarında arabuluculuk uyuşmazlık çözüm yöntemine başvurmak dava şartı haline getirildi. Bu yenilik ile birlikte normalde ihtiyari olan alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi zorunlu hale gelmiş oldu.