BOŞANMA SONRASI MAL PAYLAŞIMI NASIL YAPILIR 

EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNDE MAL PAYLAŞIMI NASIL YAPILIR?

Evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesi durumu söz konusu olduğunda taraflar, evlilik birliği içinde edindikleri malların kime ait olacağı, bu malların yarı yarıya mı paylaşılacağı, mal paylaşımının nasıl yapılacağı gibi hususlar merak konusu olmaktadır. Bu yazımızda, paylaşıma esas alınacak değerin nasıl hesaplanılacağından yani mal paylaşımının nasıl yapılacağından bahsedilecektir. Evlilik birliğinde zorunlu olarak bir mal rejimi uygulanır. Bu mal rejimi kanunda sayılan mal rejimlerinden biri olmalıdır. Ancak taraflarca bu mal rejimlerinin hükümlerinde -kanunun izin verdiği ölçüde- değişiklik ve sınırlama yapılabilmektedir. Taraflarca yapılacak bu değişiklikler yalnızca mal rejimi sözleşmesi ile yapılabilir. Mal rejimi sözleşmesi kanunda aranan şekil şartına uygun olarak yapılmalıdır.
mal-paylasimi
Mal paylaşımı nasıl yapılır?
Yeni Medeni Kanun yürürlüğe girdikten sonra yapılan evliliklerde – başkaca bir mal rejimi seçilmediyse- yasal mal rejimi olarak edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanır. Bu mal rejimi, evlilik birliği içerisinde eşlerin birbirine destek olduğu, evlilik birliğinin maddi ve manevi yönden devamı bakımından eşler arasında bir iş bölümü bulunduğu varsayımına dayanır. Bu düşünce, mal rejiminin sona ermesini takiben  yapılacak paylaşıma da, mal paylaşımına, yansımıştır. Evlilik birliği boşanma yoluyla sona erdiğinde taraflar arasındaki mal rejimi sona erer ve nihayetinde sona eren mal rejiminin tasfiyesi gerekir yani mal paylaşımı yapılmalıdır. Bu tasfiye birtakım kaydi hesaplamalar yoluyla yapılır ve sonuçta bulunan değer üzerinden paylaşım yapılır. Mal rejimi tasfiye edilirken öncelikle, taraflara ait mal varlığı değerlerinin belirlenmesi gerekir. Mal varlığı değerlerinin eşlerden hangisine ait olduğu, bu mal varlığı değerlerinin eşlerin kişisel malı mı edinilmiş malı mı olduğu açıkça ortaya konmalıdır. Mal paylaşımına temel teşkil edecek bu ayrım çok önemlidir. Eşlerin kişisel malları tasfiyenin dışındadır yani mal paylaşımına girmez. Eşlerin edinilmiş malları mal paylaşımına esas teşkil eder. Kanuna göre edinilmiş mallar, eşin çalışmasının karşılığı olan edinimler, sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya personele yardım amacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler, eşin çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar, eşin kişisel mallarının gelirleri ve eşin  edinilmiş mallarının yerine geçen değerlerdir. Edinilmiş malların değerine, kanun gereğince belirlenmiş olan bazı kalemler eklenir. Bu kalemler eşlerden birinin mal rejiminin sona ermesindenbir yıl önceye kadar eşinin rızasını almadan yaptığı karşılıksız kazandırmalar ve eşlerden biri, diğerinin katılma alacağını azaltmak kastıyla yapmış olduğu devirler eklernir. Devamında denkleştirme yapılır. Denkleştirme sonucu elde edilen değerden  edinilmiş mallara ilişkin borçlar çıkarıldıktan sonra elde edilen değer artık değerdir. Bulunan artık değerin yarısı her bir eşin katılma payı alacağına eşittir ve mal rejiminin tasfiyesi sonucunda her bir eş katılma alacağı miktarı kadar alacak hakkına sahip olur diyebiliriz. Yukarıda anlattığımız üzere oldukça karışık bir hesaplama sonucu tarafların alacak hakkı belirlenebildiğinden, herhangi bir hak kaybına uğramamak bakımından uzman aile hukuku avukatlarından danışmanlık almak, mal paylaşımının nasıl yapılacağına ilişkin bilgi almak çok önemlidir. Yine tarafça açılan veya taraf aleyhine açılmış bulunan mal rejiminin tasfiyesi konulu mal paylaşımı davalarında, sürecin uzman aile hukuku avukatları ile takip edilmesi tarafların maddi menfaatlerine halel gelmemesi bakımından çok elzemdir. İzmir boşanma avukatı arayışında olanlar için, mal paylaşımı sürecinde haklarını korumak ve adil bir sonuç elde etmek adına deneyimli bir avukatın rehberliği önemlidir. Diğer yazılarımıza göz atmak için linke tıklayabilirsiniz. Av.Merve Yılmaz Av.Bahadır Gökhan Kaya Sosyal Medyada Bizi Takip edin https://www.facebook.com/kapitalhukuk https://twitter.com/kapital_hukuk https://www.instagram.com/kapitalhukuk/ https://tr.linkedin.com/company/kapi%CC%87tal-hukuk

Son Yazılar

Hukuki Yardım Al

Danışmak istediğiniz her konuda bize ulaşın!

BİZE ULAŞIN