İdari Tazminat Davası Nedir?

İdari tazminat davası, devletin veya kamu kurumlarının eylem veya işlemleri sonucu vatandaşların uğradığı maddi veya manevi zararların tazmin edilmesini talep etmek için açılan bir hukuki süreçtir. Bu tür davalar, idari işlemlerin hukuka uygunluğunu veya kamu görevlilerinin kusurlu davranışlarını sorgulayarak, mağdurların zararlarının telafi edilmesini amaçlar. İdari Tazminat Davası Nasıl Açılır? İdari tazminat davası açmak için aşağıdaki […]

Fazla Mesai Davası

Fazla Mesai Davası, İş mahkemelerinde sıkça görülebilen davalardan birisi de fazla mesai davası olmaktadır. İşçinin yapmış olduğu fazla mesailerin çalıştığı kurum tarafından ödenmemesi halinde konu iş mahkemesine taşınabilir ve mahkeme heyetinin kararına bağlı olarak alacakların ödenmesi sağlanabilir. Burada en önemli nokta işçinin yapılmış olan mesaileri ispatlayabilmesidir. Özellikle davaya tanık olarak katılabilecek aynı iş yerinde çalışan […]

Kadın İşçinin Hamilelik Sürecinde ve Sonrasında Hakları Nelerdir?

Hamilelik sürecinde kadın işçilerin periyodik doktor kontrollerine gittiği sürelerin yıllık izin süresinden sayılması veya bu süreler için ücrette kesintiye gidilmesi gibi hukuka aykırı uygulamalara rastlamaktayız. Bu gibi hukuka aykırılıkların önüne geçmek adına, hamile kadın işçilerin haklarını ve istemde bulunabilecekleri hususları inceledik. Kadın işçilerin hamilelik hakları nelerdir? Öncelikle belirtmek gerekir ki, hamilelik süresince kadın işçiye periyodik […]

ÇALIŞMA İZNİ NEDİR?

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 23. madde hükmüne göre: Herkesin işini serbestçe seçme, adaletli ve elverişli koşullarda çalışma izni ve işsizliğe karşı korunma; eşit iş için eşit ücrete hakkı vardır ancak daha önceki yazılarımızda da belirtildiği üzere Türkiye’nin bu yönünden, son yıllarda özellikle kendisine yakın ya da komşu ülkelerden gelenler için cazibe merkezi olma özelliğini ortaya […]

HİZMET TESPİT DAVASI

Malumdur ki Hizmet Tespit davasında sigortalılık zorunlu olmakla birlikte 4/a kapsamında çalışan sigortalıların işveren tarafından hiç bildirilmemesi veya gün veya ücret olarak eksik bildirmeleri söz konusu olabilmektedir. Kayıtsız sigortasız çalıştırılma veya sigortasız çalışma her ne kadar ülkemizde yaygın olsa da işçilerin, işveren tarafından eksik bildirilen günlerini düzeltmek için yasal hakları bulunmaktadır. Sigortalıların çalışırken işlerini kaybetme […]

İŞ DAVALARI VE ARABULUCULUK

İş Davalarında arabuluculuk uyuşmazlık çözüm yöntemine başvurmak dava şartı haline getirildi. Bu yenilik ile birlikte normalde ihtiyari olan alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi zorunlu hale gelmiş oldu.

İş Sözleşmesinde Cezai Şartlar

İş sözleşmesinde cezai şart ile ilgili yaptırımlar söz konusudur. Bu yaptırımı incelemeden önce, Cezai şart terimi tanımlamak gerekir. Cezai şart; sözleşmelerde işin tamamen ya da belirlenildiği gibi yerine getirilmediği durumlarda önceden kararlaştırılan ve borçlunun taahhüt ettiği yaptırım koşullarıdır. Peki iş sözleşmesinde cezai şart öngörülebilir mi? Bu konu İş kanunu hükümlerince özel olarak düzenlenmemektedir. İşveren ve işçi arasındaki iş sözleşmesindeki […]