Kadın İşçinin Hamilelik Sürecinde ve Sonrasında Hakları Nelerdir?

Hamilelik sürecinde kadın işçilerin periyodik doktor kontrollerine gittiği sürelerin yıllık izin süresinden sayılması veya bu süreler için ücrette kesintiye gidilmesi gibi hukuka aykırı uygulamalara rastlamaktayız. Bu gibi hukuka aykırılıkların önüne geçmek adına, hamile kadın işçilerin haklarını ve istemde bulunabilecekleri hususları inceledik.

Kadın işçilerin hamilelik hakları nelerdir?

  • Öncelikle belirtmek gerekir ki, hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilmesi gerekmektedir. Kadın işçinin periyodik kontrollere gitmiş olması nedeniyle ücretinden kesinti yapılması mümkün değildir.

  • Hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde, hamile kadın işçi sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılır. Bu halde işçinin ücretinde bir indirim yapılmaz.

  • Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir.

  • Ancak, muhakkak doğumdan önceki 8 hafta muhakkak kadın işçinin çalışmayacağı anlaşılmamalıdır. Şayet kadın işçinin sağlık durumu uygun ise, doktorun onayı ile doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilmesi mümkündür. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir.

Özetle kanun hükmünden, doğumundan 3 hafta öncesine kadar çalışan işçinin, doğumdan sonra 13 hafta izin kullanma hakkı olduğu anlaşılmaktadır.

  • Kadın işçinin erken doğum yapması halinde ise doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılmayacak süreler, doğum sonrası sürelere eklenmek suretiyle kullandırılır.

Sonuç olarak her halükarda, doğum yapan kadın işçi, 16 haftalık ücretli izin kullanacaktır. İsteği halinde kadın işçiye, onaltı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde onsekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilmesi, kanunen mümkündür. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.

  • Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.

İş avukatı İzmir konusunda uzman avukatlarımız, benzer durumlarda işçilere hukuki destek sağlayabilir ve haklarını korumalarına yardımcı olabilirler.

Son Yazılar

Hukuki Yardım Al

Danışmak istediğiniz her konuda bize ulaşın!

BİZE ULAŞIN