Velayet Davası Hakkında Bilgiler

Velayet davası konusunu bilmek için, öncelikle velayet konusunu incelemek gerekir. Velayet, ana ve babaya ait olan demektir. Velayet kavramında anne ve baba çocuğun genel ihtiyaçları konusunda onun çıkarlarını göz önünde tutarak gerekli kararları alıcı ve uygulayıcı konumundadır. Bu hususta elbette anne ve babanın birbiri ile evli olması halinde söz konusudur. Anne ve baba evli değil […]

Evlilik Sözleşmesi Nedir?

Evlilik, iki kişinin bir ömür boyu sürecek bir birliktelik kurma taahhüdüdür. Ancak, hayatın getirdiği belirsizlikler göz önüne alındığında, evlilik sözleşmesi oluşturmak geleceğinizi korumanın önemli bir adımı olabilir. İzmir boşanma avukatı, evlilik sözleşmelerinin hazırlanması, neden önemli olduğu ve nasıl oluşturulacağı konusunda size yardımcı olabilir. Evlilik sözleşmesi, evlilik sırasında veya evlenmeden önce taraflar arasında imzalanan bir anlaşmadır. […]

Ödenmeyen Nafaka İçin İcra Takibi

Boşanma sonrası alınan nafaka kararları, çocukların ve eşlerin maddi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla verilen önemli bir hukuki karardır. Ancak ne yazık ki, nafaka kararlarına uymayan kişilerin sayısı oldukça fazladır. Nafaka ödememe durumunda, alacaklı tarafın haklarını koruması ve ödemelerin tahsil edilmesi için icra takibi başlatma hakkı vardır. İzmir boşanma avukatı bu süreçte size yardımcı olabilir. İşte ödenmeyen […]

Şiddet Sebebiyle Boşanma Davası

Günümüz toplumlarında maalesef birçok evlilik çatışma ve zorluklarla karşılaşabilmektedir. Bu zorluklar bazen çözülmez bir noktaya gelerek şiddetle sonuçlanabilir. Bu gibi durumlarla karşılaşan çiftler için şiddet sebebiyle boşanma davası bir çıkış yolu olabilir. Bu makalede, hukuksal açıdan şiddetin tanımından başlayarak, şiddet sebebiyle boşanma davasının nasıl açılacağına ve İzmir boşanma avukatı seçerken dikkat edilmesi gereken noktalara kadar […]

Çalışan Kadın Nafaka Alabilir Mi?

Nafaka, bir ilişkinin sona ermesi durumunda ekonomik destek sağlamak amacıyla ödenen bir tür tazminattır. Çalışan kadınların nafaka talepleri, ekonomik güçsüzlükleri ve bakım yükümlülükleri gibi faktörlere bağlı olarak değerlendirilir. Ancak, bazı durumlarda çalışan bir kadın nafaka talebinde bulunmasına rağmen nafaka alamayabilir. Kısacası bu yazıda “çalışan kadın nafaka alır mı?” sorusu cevaplanacaktır. Günümüzde Türkiye’de çalışan kadınların haklarına […]

İkinci Kez Boşanma Davası Hangi Durumlarda Açılır?

Evliliklerde bazen ilişkilerin sürdürülmesi mümkün olmayabilir ve çiftler boşanma kararı alabilirler. Ancak, bazı durumlarda çiftler ilk boşanmadan sonra tekrar evlenip tekrar boşanma durumuyla karşılaşabilirler. Peki, ikinci kez boşanma davası hangi durumlarda açılır? İkinci kez boşanma davası, çiftlerin ilk boşanmanın ardından tekrar evlenip ikinci kez evliliklerinde sorun yaşamaları durumunda gündeme gelebilir. Türkiye’de Medeni Kanun ve ilgili […]

Boşanma Davasında Kişisel Bilgilerin Korunması

Boşanma davaları, çiftler arasındaki evlilik birliğinin hukuki olarak sona erdirilmesine yönelik önemli süreçlerdir. Bu süreçte, çiftlerin özel hayatları, finansal durumları, çocukları ve aile içi ilişkileri gibi birçok kişisel konu açıklığa kavuşturulur. Bu bilgilerin mahremiyetinin korunması, boşanma davalarında büyük bir öneme sahiptir ve çeşitli nedenlerle önemli hale gelmiştir. Mahremiyetin Korunması ve Saygınlık: Boşanma davası, kişisel mahremiyetin […]

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası, tarafların yazılı bir dilekçe ile yetkili aile mahkemesine başvurması ile başlatılır. Boşanma davası için gerekli olan boşanma dilekçesi ise taraflar tarafından ya da avukat aracılığı ile hazırlanmaktadır. Boşanma davası tarafların duruma göre anlaşmalı ya da çekişmeli boşanma davası şeklinde açılır. Çekinmeli boşanma davalarında eşler arasındaki odak noktası ihtilaftır. Anlaşmalı boşanma davalarında ise mutabakat […]

Boşanma Davasında Yetkili Mahkeme Süreci

Anayasamızda bulunan; 4721 sayılı medeni kanunun 167. Maddesi evli olan kişilerin “Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri ya da davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.” demektedir. Medeni kanunda yer alan bu kanun maddesine göre evlilik sonrasında boşanma kararını verip boşanma davasını açan kişinin davayı açarken açılan […]

Boşanma Sebepleri ve Türleri

Boşanmanın sebepleri etkileyen pek çok farklı etken ve faktör bulunur. Kişilerin evlilik birliğini sona erdiren hallerden biri olan boşanma nedenleri genel ve özel olarak ikiye ayrılır. Bununla birlikte farklı boşanma türleri de bulunmaktadır. Boşanma türleri ikiye ayrılır. Çiftin boşanma süreçleri içerisindeki birbirlerine karşı takındıkları üslup yani tavır ve istekleri boşanmanın türünü belirleyen belirleyici etkendir. Çiftin […]