Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası, tarafların yazılı bir dilekçe ile yetkili aile mahkemesine başvurması ile başlatılır. Boşanma davası için gerekli olan boşanma dilekçesi ise taraflar tarafından ya da avukat aracılığı ile hazırlanmaktadır.

Boşanma davası tarafların duruma göre anlaşmalı ya da çekişmeli boşanma davası şeklinde açılır. Çekinmeli boşanma davalarında eşler arasındaki odak noktası ihtilaftır. Anlaşmalı boşanma davalarında ise mutabakat vardır. Bu iki türlü boşanma davasının açılabilmesi için ise ilk önce bir dilekçe hazırlanıp yetkili mahkemeye başvurulması gerekir. Boşanma davası için İzmir boşanma avukatı tarafından hazırlanmış olan dilekçeye eğer boşanma davası anlaşmalı ise anlaşmalı boşanma protokolü, eğer çekişmeli boşanma davası ise mevcut delillerin eklenmesi gerekir.

Adliyelerdeki tevzi bürolarına yapılan başvuruya istinaden tevzi bürosundan alınan tevzi formu ile belirlenen harçlar ödenerek dava dosyasının mahkemesi ve dosya numarası atanır. Bu işlemlerin tamamlanması sonucunda ise boşanma davası açılır.

Davanın açılması sonucunda aile mahkemesi bir tensip zaptı hazırlar ve taraflara tebliğ eder. Aile mahkemesi tarafından hazırlanan tensip zaptında dilekçelere cevap süresi, delillerin ne zaman sunulacağı, delil ve gider avanslarının yatırılması gerektiği vb. gibi ihtarlar yapılmaktadır.

Yetkili mahkemedeki hâkim, dosya üzerinden HMK m. 114 hükmünde belirlenmiş olan dava şartları ile HMK m. 116 kapsamında ilk itirazlar hakkında dava çerçevesinde incelemeler yapar ve ardından ön inceleme duruşması yapılır. Ön inceleme duruşmasında taraflar tarafından sunulan ilk itirazlar karara bağlanarak savunma ve davanın genişletilmesi yasağı başlar. Davanın genişletilmesi yasağı, cevap dilekçelerinde önceden bahsedilmeyen hususların artık ileri sürülemeyeceği anlamına gelmektedir. Bu aşamadan sonra tahkikat aşamasına geçilir.

Tahkikat aşamasında ise davanın; konusu, olayları, mevcut deliller ve tarafların şahitlikleri toplanır. Ardından hüküm duruşmasına çıkılarak hâkim kısa kararını açıklar. Verilen kısa kararın ardından kararın gerekçelendirilerek taraflara tebliğ edilmesinden sonra istinaf ve temyiz aşamaları başlar. Tüm bu aşamalardan sonra ise dava dosyası kapanmış olur.

Boşanma davası açma süreci, bir avukatın profesyonel rehberliği ile daha düzenli ve etkili bir şekilde yürütülebilir. Tarafların haklarını korumak, duygusal süreçle başa çıkmak ve adil bir sonuca ulaşmak için hukuki destek almak önemlidir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Açma

Tarafların anlaşmalı bir şekilde boşanma kararı vermeleri sonucunda yetkili mahkemeye İzmir boşanma avukatı tarafından verilen dilekçe ile anlaşmalı boşanma davası açılır. Anlaşmalı boşanma davası süreci ile çekişmeli boşanma davasındaki süreçlerde farklılıklar bulunur. Anlaşmalı boşanma davası 1 seneyi aşkın evliliklerde söz konusu olabilmektedir. Bu dava sürecinde taraflar birlikte hareket ederek bir anlaşmalı dava dilekçesi ve anlaşmalı dava protokolü hazırlayarak davayı açar. Mahkeme tarafından yapılan denetim sonrasında boşanma davası duruşmasının günü ve saati tayin edilir.

Bu boşanma davası sürecinde tarafların ya da boşanma avukatı İzmir bölgesinde hazırlamış olan dilekçe ve protokol kanuna uygun bir şekilde hazırlanmış ise tek celse de boşanma kararı verilir. İstinaf ve temyiz süreleri tüketildikten sonra anlaşmalı boşanma kararı kesinleşerek tarafların istekleri yerine getirilir.

Çekişmeli Boşanma Davası Açma

Çekişmeli boşanma davası taraflar arasında anlaşmazlığın devam ettiği durumlarda uygulanan dava çeşididir. Taraflardan birinin ayrılmak istemediği, ya da ayrılık koşulları açısından anlaşılamadığı durumlarda çekişmeli usulde boşanma davası açılır.

Bu dava sürecinde ilk önce kişilerin yaşadığı bölgeye göre değişmekle birlikte boşanma avukatı İzmir bölgesinde boşanma dilekçesi hazırlar ve yetkili aile mahkemesine sunarak harçlar ödenir. Gerekli olan harçlar ödendikten sonra boşanma davası açılmış olur. Bu boşanma davası sürecinde hâkimin geniş takdir yetkisi bulunduğu için mahkemeye sunulan deliller ve dilekçeler serbestçe değerlendirilir. Çekişmeli boşanma davası sürecinde hukuki değerlendirmenin yapıldığı, delillerin toplandığı ve davada izlenecek stratejinin belirlendiği aşama oldukça önemlidir. Bu dava sürecinde taraflar dava ikamesi ve dilekçelerinin teatisi aşamasında; davadaki iddiaları, karşı taraftan talep edilecek olan maddi ya da manevi tanzimat talepleri, nafaka, velayet, kişisel ilişkinin tesisi, aile konutu gibi talepler belirlenir.

Tarafların iddia ve taleplere dair tüm delilleri mahkemeye sunması gerekir. Bu aşamanın ardından bir sonraki aşama olan ön inceleme duruşması ve tahkikat aşamasında hâkimin huzurunda duruşmalar gerçekleştirilir. Yapılan bu duruşmalarda taraflar dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için işlemler gerçekleştirilerek tanıklar dinlenir.

Çekişmeli davanın son aşamasında hâkim her iki tarafın da delil ve taleplerini inceleyerek dosyayı inceleyip hüküm verir. Duruşmalar sonrasında gerekçeli karar yazıldıktan sonra istinaf ve temyiz aşamasında hâkimin vermiş olduğu hüküm denetlenebilmektedir. Verilen hükümden sonra tüm hukuki süreçler tamamlandığında kesin yani nihai karar verilmiş ve taraflar boşanmış olur.

Anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davaları birbirinden farklı aşamalar barındıran süreçlerdir. Anlaşmalı boşanma davalarında bu süreç 1 ay gibi kısa bir süre içerisinde tamamlanırken çekişmeli boşanma davası süreci oldukça uzundur. Bu süreci oldurulabilir şekilde kısa sürede sonuçlandırmak istiyorsanız izmir avukat listemizi inceleyerek detaylı bilgi için randevu oluşturabilirsiniz.

Son Yazılar

Hukuki Yardım Al

Danışmak istediğiniz her konuda bize ulaşın!

BİZE ULAŞIN