BANKA TEMİNAT MEKTUPLARI

Bu yazımızda banka teminat mektupları, banka teminat mektuplarının hukuki niteliği, tarafların borçları ve zamanaşımı incelenecektir. Banka teminat mektupları, alacak-borç ilişkilerinde yaygın olarak kullanılmalarından dolayı ticari hayatta büyük öneme sahiptirler. Bankalar bu teminat mektupları ile asıl sözleşmenin alacaklısı olan muhataba, borçlunun edimini hiç veya gereği gibi ifa etmemesi durumunda oluşabilecek zararları karşılamayı taahhüt etmektedirler. Bu bakımdan […]

Kiracı Tahliye Davasında Tahliye Şartları

Kiracılar ve ev sahipleri arasında yaşanan anlaşmazlıklar zaman zaman tahliye davalarına yol açabilmektedir. Kiracı tahliye davası, kiracının sözleşmeyi ihlal etmesi, kira bedelini ödememesi veya mülkü kötüye kullanması gibi durumlar söz konusu olduğunda gündeme gelebilir. Bu makalede, kiracı tahliye davasında hangi durumlarda tahliye kararı verilebileceğini inceleyeceğiz. Kira Sözleşmesinin Süresinin Dolması: Kiracı tahliye davası açılmasının en yaygın […]

MOBİL OYUNLARIN HUKUKİ STATÜSÜ

Bu yazımızda teknolojik gelişmelerde günümüz dünyasında önemli bir yer tutan mobil oyunların hukuki statüsü ele alınacaktır. GİRİŞ Teknolojik gelişmelerin sonucu olarak mobil oyunların geliştirilmesi ve ulaşılabilirliğinin kolaylığı ve aynı zamanda yüksek ekonomik değeri birçok hukuki itilafı beraberinde getirmiştir. Dolayısıyla mobil oyunların hukuki problemlerinin, hangi kapsamda korunacağı ve çözümleneceği oldukça önemlidir. Fikri mülkiyet hukukunda özellikle Fikir […]

Çocukların Sanal Dünyada Kişilik Hakları

Bu yazımızda çocukların sanal dünyada kişilik haklarının ihlali ve bu halde başlatılabilecek hukuki yolları ele alacağız. Öyle ki, günümüzde internet kullanımındaki devasa artış sonucu Z kuşağı tamamıyla sanal dünyaya gözlerini açmış bulunmaktadır. Şimdilerde bu sanal dünya üzerinden hastane randevumuzu alıyor, bankacılık hizmetlerine ulaşıyor ve hatta birbirimizle iletişimi bile bu sanal dünya aracılığıyla sağlıyoruz. Böylesine hayatımızın […]

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA

Bu yazımızda idare tarafından yapılan işlem olan kamulaştırmasız el atma incelenecektir. GİRİŞ Mülkiyet hakkı hak sahibine (malik) en geniş yetkiler veren bir aynî haktır ve ekonomik bir değer ifade eden, parayla ölçülebilen her türlü mal varlığını kapsar. Menkul ve gayrimenkullerle bunların üzerine kurulan sınırlı ayni haklar, menkul veya gayrimenkullerin semereleri, fikri haklar ve icrası mümkün […]

KİRACININ TAHLİYESİ DAVASI NASIL AÇILIR?

Bu yazımızda Kiracının Tahliyesi Davası nasıl açılır? İzlenmesi gereken hukuki süreç ve adımlar nelerdir gözden geçireceğiz. Giriş Kiracının tahliyesi veya diğer bir deyişle kiracının kirada oturduğu taşınmazdan çıkarılması, uygulamada sıkça merak edilen ve dikkatle izlenmesi gereken bir konudur. Yasal düzenlemeler, hem kiracıya ciddi bir koruma sağlar hem de kiraya verenler için kiracıyı tahliye etmenin yollarını belirler. Kiracı […]

Boşanma Sonrası Nafaka Hakkı

Boşanma davaları, evliliklerin sona erdiği hukuki süreçlerdir. Bu süreçte, boşanma davası sonrası nafaka hakkı da önemli bir konudur. Tarafların ekonomik durumunu koruma amacı güden nafaka hakkı, boşanma sürecinde nasıl belirlenir? İşte bu makalemizde, “Boşanma davası sonrası nafaka hakkı nasıl belirlenir?” sorusunun cevabını detaylarıyla ele alacağız. Boşanma davaları, evliliklerin sona ermesi durumunda hukuki süreçlerdir. Birçok konuyu […]

E-TİCARET KAPSAMINDA KVKK

Bu yazımızda E-Ticaret Kapsamında KVKK incelenecektir. GİRİŞ Günümüz ticari alışkanlıkları ve geçtiğimiz dönemdeki içinde bulunulan küresel salgının da nedeniyle hem dünyada hem ülkemizde online ticaret alışkanlıkları artmış bulunmaktadır. Özellikle alışveriş için elde edinilen ya da kampanyalarda toplanılan kişisel veriler hususunda e-ticaret şirketleri birer veri sorumlusu haline gelmiştir. Bu nedenle bu şirketlerin KVKK kapsamındaki yükümlülükleri gündeme […]

SPOR HUKUKUNDA TAHKİM

Bu yazımızda günümüzde yükselmemekte olan alanlardan birisi olan spor hukukunda tahkim ele alınacaktır. GİRİŞ Son zamanlarda bireysellikten ve yalnızca müsabakalardan farklı olarak gerek medyatik gerek finansal anlamda koca bir sektör haline gelen spor, buna bağlı olarak spor hukukunda da gelişmeler yaşanmıştır. Spor hukuku sportif faaliyetlerin, organizasyonların, sporcuların, ulusal ve uluslararası federasyonların işlemlerinin eşit ve adil […]

Boşanmada Ortak Malların Paylaşımı

Boşanma, çiftlerin evlilik birliğini sona erdiren bir süreçtir. Bu süreçte, birçok önemli konu ele alınmalıdır, bunlardan biri de boşanmada ortak malların paylaşımı sürecidir. Eşler arasında birlikte edinilen mülklerin adil bir şekilde bölüşülmesi, çiftlerin boşanma sürecinde karşılaşabileceği en önemli ve hassas konulardan biridir. Boşanma davası sırasında, eşler arasında birlikte edinilen veya ortaklaşa kullanılan mülklere “ortak mallar” […]