Vasiyetname İptal Davası

Vasiyetname, kişinin ölümden sonra mal paylaşımının nasıl yapılacağını belirten belgeye verilen isimdir. Bu belge yasalara ve kanunlara uygun bir şekilde düzenlenmelidir. Aksi durumda kişinin vefatından sonra mal paylaşımında menfaati olan mirasçılar tarafından vasiyetname iptal davası açılabilecektir. Bu iptal davası kişi hayattayken açılamamaktadır. Vefat sonrasında Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak dava açılabilir. Fakat bunun için bazı yasal şartlar bulunmaktadır. İzmir avukat, vasiyetname iptal davasıyla ilgili müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmeti sunarak, haklarını korumalarına yardımcı olur. Aşağıda vasiyetname iptal davasının hangi koşullarda açılabileceği bilgisi verilmiştir.

  • Ehliyetsizlik: Ehliyet, kişinin ayırt etme gücüne verilen isimdir. Dolayısıyla vasiyetname oluşturulurken kişin ehliyet sahibi olması gerekmektedir. 15 yaşını doldurmuş olması aranan ilk şarttır. Bunun dışında örnek olarak yaşlılık sebebiyle hastalığı olan bir kişi olayları ve gelişmeleri ayırt edecek güce sahip olmayabilir. Bu durumda ehliyetsiz olan kişinin vasiyetnamesine karşı dava açılma imkânı bulunmaktadır.
  • İrade Sakatlıkları: Aldatma, yanılma, korkutma veya hile yollarıyla kişiye vasiyetname hazırlatıldıysa iptal davası açılabilmektedir. Miras bırakan kişinin çeşitli yollarla korkutulması ve vasiyetnamenin buna göre düzenlenmesi bu duruma örnek olarak gösterilebilir.
  • Hukuka veya ahlaka aykırılık: Tasarrufun içeriğinin bağlandığı şartlar veya yüklemeler ahlaka aykırıysa menfaat sahipleri vasiyetname iptal davası açabilmektedir.
  • Şekil noksanlığı: Vasiyetname kanunda belirtilen usullere göre düzenlenmemişse şekil noksanlığı ortaya çıkmaktadır. Bu durumda da vasiyetnamenin iptali için dava başvurusu yapılabilmektedir. Örneğin el yazısı ile hazırlanan bir vasiyetnamede tüm metin miras bırakan tarafından yazılmalıdır. Ayrıca belge üzerinde tarih bilgisinin de yer alması gerekmektedir.

Vasiyetname İptal Davası

Bu bilgiler ile birlikte vasiyetname iptal davası için belirli hak düşürücü süreler bulunmaktadır. Bu süreler yasalarla aşağıdaki gibi belirlenmiştir;

  • Davacı mirasta kendisine ait hak olduğunu ve vasiyetname düzenlendiğini öğrendikten sonra 1 sene içerisinde davayı açmalıdır.
  • Davanın açılabilmesi için belirlenen azami süre 10 senedir. Yani kişi vasiyetnamenin açıklanmasından sonra 10 yıl içerisinde gerekli başvuru yapmalıdır. Aksi halde iptal talebinde bulunamamaktadır. Ancak bu sürenin geçeli olması için vasiyet alacaklısının iyi niyetli olması koşulu bulunmaktadır.
  • Kötü niyetli kişilere karşı açılacak dava süresi ise 20 sene ile sınırlıdır. Örnek olarak dava açılacak kişi mirasçıya tehdit yoluyla vasiyetname hazırlatmışsa 20 sene içerisinde iptal başvurusu yapılabilmektedir.

Son Yazılar

Hukuki Yardım Al

Danışmak istediğiniz her konuda bize ulaşın!

BİZE ULAŞIN