Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Nedir?

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS)

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), spor hukukuyla ilgili anlaşmazlıkları çözmek için kurulan bağımsız bir uluslararası tahkim mahkemesidir. 1984 yılında kurulmuştur, merkezi İsviçre, Lozan’da yer almaktadır. Taraflar arasında bir tahkim anlaşması mevcut olduğu takdirde Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) başvurulabilir. Olimpiyat Tüzüğü madde 61’e göre Olimpiyat Oyunlarıyla ilgili uyuşmazlıklarda Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) yetkilidir.

Mahkeme, kendi yargılama kurallarını oluşturmuştur ve uyuşmazlıkları hakem heyetleri oluşturarak düzenler. Hakem heyetlerinin temel görevleri şunlardır:

  • Uyuşmazlıkları ilk derece hakem mahkemesi olarak çözümlemek
  • Federasyon, birlik ve diğer sportif kuruluşların ilgili sözleşmelerde öngördüğü hallerde uyuşmazlıklarını çözümlemek
  • Arabuluculuk ile uyuşmazlıkları çözümlemek

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) İlk Derece Tahkim Dairesi ve Temyiz Tahkim Dairesi Olmak Üzere İki Daireye Ayrılmıştır.

İlk Derece Tahkim Dairesi, ilk derece uyuşmazlıkları çözüme bağlamakla görevlidir. Bu uyuşmazlıklar spor ile ilgili olmalı ve mahkeme tarafından uyuşmazlığın çözülmesini isteyen taraflar tahkim konusunda, bir tahkim şartı, tahkim anlaşması veyahut bir statüde tahkime atıf yapan bir madde yoluyla anlaşmış olmalıdır.

Yapılacak tahkim anlaşmasında uygulanacak koşullar tahkim yeri hukukuna göre belirlenir. Kurallar gereği tahkime uygulanacak hukuk, Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) merkezi Lozan, İsviçre olduğundan Lex Arbitri kuralına göre İsviçre hukukuna uymalıdır. Tahkimi düzenleyen kanunlar:

  • Tarafların mutat meskeninin veya yerleşim yerinin İsviçre olmadığı durumlar için 1987 tarihli Federal Milletlerarası Özel Hukuk Kanunu
  • Diğer durumlarda İsviçre Hukuk Muhakemeleri Kanunu’dur.

İsviçre hukukuna göre tahkim anlaşması yazılı veya bir belge ile ispat edilebilecek şekilde yapılmalıdır. Taraflar uygulanacak hukuku özgürce belirleyebilir, tarafların hukuku belirleyemediği durumlarda ise İsviçre hukuku uygulanır. Taraflar özel olarak hakem heyetini yetkilendirmişse uygulanacak hukuk hakem heyeti tarafından hakkaniyete göre de belirlenebilir.

Yargılamaya uygulanacak dil İngilizce ve Fransızcadır. Taraflar bu dillerden birini seçmek konusunda özgür bırakılmıştır. Hakem heyeti veya Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) sekretaryasının onayına tabi olarak taraflar yargılamanın başka bir dilde yapılmasını isteyebilirler.

Taraflar, hakemlik için aranan niteliklere sahip ve Konsey tarafından oluşturulan listede yer alan hakemler arasından seçim yapabilir. Hakemler reddedilebilir. Hakemin atanması için Daire tarafından onaylanması gerekmektedir. Hakem heyeti oluşturulduğunda dava dosyası hakemlere gönderilir.

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS)

Tahkim Başvurusu ve Yargılama Süreci Nasıl İşler?

Tahkim başvurusu hazırlanmasıyla tahkim yargılaması süreci başlar. Başvuru Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) sekretaryasına iletilir. Sonrasında sekretarya tarafları organize ederek esasa uygulanacak hukuk ve davalının cevabını teslim edeceği tarihe ilişkin belirlemeleri yapar. Başvuruda bulunulan uyuşmazlık derdest başka bir uyuşmazlıkla olaylar açısından benzerlik taşırsa Hakem Heyeti Başkanı veya Daire Başkanı tarafların onayını alarak davaları birleştirme kararı alabilir.

Yargılama yazılı ve sözlü aşamalardan oluşur. Kurallar kapsamında yargılama gizli yürütülür. Taraflar, hakemler, CAS tarafından bilgiler üçüncü kişilere açıklanamaz. Tarafların tercihine bağlı olarak hızlandırılmış yargılama uygulanması da mümkündür. Hızlandırılmış yargılamada kısa teslim tarihleri ve bir dilekçe teatisi vardır.

Yargılama sonucunda karar çoğunlukla alınır. Çoğunluğun olmadığı durumlarda hakem heyeti başkanı tek başına karar verebilir. Karar yazılı olmalı ve tarih, imza gerekçe içermelidir. Alınan karar tarafları bağlayıcı ve kesindir. CAS birinci derece mahkemesi tarafından verilen kararlar CAS’ta temyiz edilebilir. Taraflar veya Daire aksini belirlemediği sürece kararlar kamuya açık değildir. İzmir avukat, CAS’ta verilen kararların temyiz edilebilir olması durumunda sporculara hukuki destek sağlama konusunda uzmanlık sunabilirler.

Diğer yazılarımıza göz atmak için linke tıklayabilirsiniz.

Av.Harun Ümit Eren

Stj.Av.Çağla Ersungur

Sosyal Medyada Bizi Takip edin
https://www.facebook.com/kapitalhukuk
https://twitter.com/kapital_hukuk
https://www.instagram.com/kapitalhukuk/
https://tr.linkedin.com/company/kapi%CC%87tal-hukuk

Son Yazılar

Hukuki Yardım Al

Danışmak istediğiniz her konuda bize ulaşın!

BİZE ULAŞIN