SPOR HUKUKU NEDİR?

SPOR HUKUKU

Spor hukuku, sporcuların, kulüplerin, takım sahibi şirketlerin, ulusal ve uluslararası federasyonların, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin devletin ilgili kurumlarının birbirleriyle yaptığı sportif eylemlere dair ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı hem özel hukuk hem kamu hukukundan öğeler taşır. Aynı zamanda iş hukuku, rekabet hukuku gibi diğer hukuk dallarıyla da etkileşim içindedir.

Spor hukukunun kapsamı nedir?

 • Spor ile ilgili sponsorluk sözleşmeleri
 • Yayıncı kuruluşlarla yapılan sözleşmeler
 • Spor organizasyonları tarafından çalıştırılan personellerle ilgili çıkan uyuşmazlıklar
 • Spor organizasyonlarının kendi aralarında çıkan uyuşmazlıklar
 • Spor hakkında düzenleyici organların sporculara verdikleri disiplin cezaları ile ilgili uyuşmazlıklar

Spor hukukunun kaynakları nelerdir?

Hukukun çoğulluğuna örnek olarak gösterilebilecek spor hukuku, hem özel hukuk hem kamu hukukuna dair öğeler taşımakla birlikte sınırlar ötesi olma özelliğini de taşımaktadır. Spor hukukunun pozitif birincil ve ikincil kaynakları özel hukuk süjeleri tarafından yaratılmıştır. Devletlerin coğrafi sınırlarından bağımsız olarak uygulandıklarından sınırlar ötesi hukuk olarak da adlandırılırlar.

Spor hukukunun pozitif birincil kaynakları:

 • Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC)’nin Olimpik Şartı
 • Uluslararası Spor Federasyonlarının (IF) Statüleri ve çıkardıkları diğer talimatlar

Spor hukukunun pozitif ikincil kaynakları:

 • Ulusal olimpiyat komiteleri (NOC)’nin tüzük ve talimatları
 • Ulusal spor federasyonlarının tüzük ve talimatları

Spor hukukunun diğer kaynakları:

 • Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS)’nin usul hükümlerini içeren “Kod”u ve içtihatları
 • Dünya Anti Doping Ajansı (WADA)’nın “Kod” (Wada Code) u ve uygulamaları

 

Spor Hukuku
Spor Hukuku nedir?

 

Spor hukukunun amaçları nelerdir?

Spor hukukunun başlıca amaçları şunlardır:

 • Sporu uluslararası düzeyde yönetmek, sportif disiplini sağlamak
 • Milliyetine bakılmaksızın bütün yarışmacılara uygulanan yeknesak kurallara saygıyı sağlamak
 • Sporun promosyonunu sağlamak
 • Sporun mümkün olan en ileri derecede ve en yaygın şekilde uygulanmasını, gelişmesini gerçekleştirmek
 • Uluslararası şampiyonalar düzenlemek, organizasyonlarını bizzat yapmak veya gerçekleştirilmelerini denetlemek
 • Sporların federasyonları ve özellikle Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile iyi ilişkiler içerisinde olmak
 • Kendi sporunda sadece bir tek ulusal ve uluslararası federasyonu tanımak, federasyonun kâr amacı gütmediğini belirtmek, yöneticilerinin gönüllü kişilerden oluştuğunu belirtmek
 • Rekorları denetlemek ve tescil etmek
 • Ayırımcılık yapmamak ve ırkçılıkla mücadele etmek
 • Cinsiyetler arasında ayırımcılık yapmamak
 • Çevreyi korumak
 • Dopingle mücadele etmek

6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun

31/3/2011 tarihinde kabul edilen 6222 sayılı kanunun amacı ilk maddede düzenlenmiştir:

“Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; müsabaka öncesinde, esnasında veya sonrasında spor alanları ile bunların çevresinde, taraftarların sürekli veya geçici olarak gruplar halinde bulundukları yerlerde veya müsabakanın yapılacağı yere gidiş ve geliş güzergâhlarında şiddet ve düzensizliğin önlenmesidir.”

Kanun şunları kapsamaktadır:

“Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Kanun; müsabaka öncesinde, esnasında veya sonrasında, spor alanları ile bunların çevresinde, taraftarların sürekli veya geçici olarak gruplar halinde bulundukları yerlerde veya müsabakanın yapılacağı yere gidiş ve geliş güzergâhlarında, takımların kamp yaptığı yerlerde uygulanacak güvenlik önlemlerini, şike, teşvik primi ve diğer yasak fiil ve davranışları, bunlara uygulanacak yaptırımları, spor kulüplerinin, spor kulübü yöneticilerinin, sporcularının ve diğer görevlilerinin, genel kolluk veya özel güvenlik görevlilerinin, hakemlerin, taraftarların, taraftar derneklerinin, taraftar temsilcilerinin, spor federasyonlarının, yazılı veya görsel ya da işitsel kitle iletişim kuruluşları ile mensuplarının ve diğer ilgili kişi ve kurumların spor müsabakalarında şiddet ve düzensizliğin önlenmesine ilişkin hususlardaki görev ve sorumluluklarını kapsar.”

İl spor güvenlik kurulu, vali veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında, belediye başkanlığı, il jandarma komutanlığı, il emniyet müdürlüğü, gençlik ve spor il müdürlüğü, il sağlık müdürlüğü, il milli eğitim müdürlüğü, ilgili federasyon ve amatör spor kulüpleri konfederasyon temsilcileri, vali tarafından belirlenecek bir hukukçu ile farklı spor kulüplerine mensup stat güvenliğinden sorumlu yönetim kurulu üyesi ve gerekli görüldüğünde davet edilecek basın kuruluşlarının ve ilgili kamu kuruluşlarının temsilcilerinden oluşur.

İlçe spor güvenlik kurulu, kaymakam başkanlığında il spor güvenlik kurulunda yer alan kurum ve kuruluşların ilçedeki temsilcileri ve kaymakam tarafından belirlenecek bir hukukçu ile varsa farklı spor kulüplerine mensup stat güvenliğinden sorumlu yönetim kurulu üyesi ve gerekli görüldüğünde davet edilecek basın kuruluşlarının ve ilgili kamu kuruluşlarının temsilcilerinden oluşur.

Kanunun üçüncü bölümünde “Yasak Fiiller ve Ceza Hükümleri” düzenlenmiştir. Bunlar:

 • Madde 11: Şike ve teşvik primi
 • Madde 12: Yasak maddeler
 • Madde 13: Spor alanlarına yasak madde sokulması ve müsabaka düzeninin bozulması
 • Madde 14: Tehdit veya hakaret içeren tezahürat
 • Madde 15: Müsabaka ve seyir alanlarına usulsüz seyirci girişi
 • Madde 16: Yasak alanlara girme
 • Madde 17: Spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar verilmesi
 • Madde 18: Seyirden yasaklanma

Bu kanunun yargılama ve usul hükümleri madde 23’te düzenlenmiştir. Buna göre:

 • Bu Kanun kapsamına giren suçlardan dolayı yargılama yapmaya Hakimler ve Savcılar Kurulunun ihtisas mahkemesi olarak görevlendireceği asliye ceza mahkemeleri yetkilidir.
 • Ceza Muhakemesi Kanununun 135 inci maddesi hükümleri, 11 inci maddede tanımlanan suç bakımından da uygulanır.
 • Bu Kanun hükümlerine göre idari para cezasına ve diğer idari yaptırımlara karar vermeye, Cumhuriyet savcısı yetkilidir.

Diğer yazılarımıza göz atmak için linke tıklayabilirsiniz.

 

Av.Harun Ümit Eren

Stj.Av.Çağla Ersungur

Sosyal Medyada Bizi Takip edin
https://www.facebook.com/kapitalhukuk
https://twitter.com/kapital_hukuk
https://www.instagram.com/kapitalhukuk/
https://tr.linkedin.com/company/kapi%CC%87tal-hukuk

Son Yazılar

Hukuki Yardım Al

Danışmak istediğiniz her konuda bize ulaşın!

BİZE ULAŞIN