SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN İŞLENEN SUÇLAR

Bu yazımızda sosyal medya üzerinden işlenen Taciz, Hakaret ve Tehdit Suçları işlenecektir.

GİRİŞ

Günümüzde sosyal medya platformlarının çeşitlenmesi, herkes tarafında erişilebilir olması sebepleriyle sosyal medyada işlenen suçlar artış göstermiştir. Zira her kesimden bireyin ücretsiz bir şekilde ulaştığı ve gerçek hayatta tanışamayacak kişilerin sosyal medyada arkadaş olup sohbet ettiği bu platformlarda suç işlemek de oldukça kolaylaşmıştır. Bu kolaylık sebebiyle özellikle cinsel taciz, kişilerin huzur ve sükununu bozma, tehdit ve hakaret suçları sosyal medya üzerinden işlenen suçlar arasında en sık karşılaştıklarımızdır.

Sosyal Medya Üzerinden İşlenen Cinsel Taciz Suçu

Türk Ceza Kanunu madde 105’e göre;

(1) “Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikâyeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(2) d) Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle, işlenmesi hâlinde yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.”

Cinsel taciz suçunun takibi şikayete tabi olmakla birlikte sosyal medya üzerinden işlenen cinsel taciz suçu, elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanıldığı için, suçun nitelikli hali olduğundan takibi şikayete bağlı değildir. Ancak kişilerin mesaj kutularındaki taciz unsurları savcılık tarafından re’sen tespit edilemeyeceğinden şikayet etmek zaruridir. Ve fakat takibi şikayete tabi olmadığından mağdurun şikayeti geri çekilse dahi kamu davası devam eder ve mahkeme sanığı cezalandırır.

Ceza hukukunun oluşu gereği suç işleyenin cezasız kalmaması ve cezaların yeniden suç işlenmesini caydırma amacı sebebiyle böyle bir suça maruziyet halinde mutlaka şikayetçi olunmalı ve sanığın cezalandırılması sağlanmalıdır. Zira şikayetçi olunmaması suç işlemenin özgür olduğu bir topluma zemin hazırlayacaktır.

Sosyal Medya Üzerinden İşlenen Hakaret Suçu

Türk Ceza Kanunu madde 125’e göre;

“Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.

Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.”

Sosyal medya üzerinden en çok işlenen suç hakaret suçudur. Zira birçok insan hakaretin suç olduğunun dahi farkında değildir. Karşılarına adli makamlardan gelen bir belge ile suç olduğundan haberdar olurlar. Ancak kişiyi rencide edici bu sözler elbette TCK kapsamında suç niteliğindedir ve mutlaka cezalandırılması gerekir. Aksi halde insanlar başkalarına kötü söz kullanmaktan kaçınmayacaklardır.

Sosyal Medya Üzerinden İşlenen Tehdit Suçu

Türk Ceza Kanunu madde 106’ya göre;

“Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikâyeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.”

Sosyal medyada hakaret suçu kadar tehdit suçu ile de karşılaşmaktayız. Bu suçun nitelikli hali olan anonim hesap üzerinden bu suçu işlemek ise cezanın artırılması sebebi olup diğer nitelikli haller de sosyal medya üzerinden işlenebilmektedir. Sosyal medya üzerinden anonim hesap dahi olsa tehdit suçuna maruz kalıyorsanız şikayetçi olarak failin tespitini savcılıktan talep etmek ve cezalandırılmasını istemek gerekmektedir.

Genel olarak sosyal medyanın hayatımızın çok içine girmesi ve hatta birçok insan açısından hayatın kendisi haline gelmesi sebebiyle bu mecralarda işlenen suçlar da artış göstermektedir. Ancak unutulmamalıdır ki hesabın anonim hesap olması, mağdurun faili tanımıyor olması veyahut suç işlenen hesabın sonradan kapanması cezasızlık sebebi değildir. Suça maruz kalan mağdurların derhal suç unsuru yorum veyahut mesajın ve ilgili hesabın ekran görüntüsünü alarak bir avukata danışması gerekmektedir. Bu aşamadan sonra yapılacak işlemler; failin, tespiti, hakkında ceza davasının açılması, ya uzlaştırma prosedürü ile yahut tazminat davası ile mağdurun uğradığı manevi zararın tazminin sağlanmasıdır. Suçların cezasız kalmaması, sizin uğradığınız suçu başkalarının da yaşamaması ve suç işlemenin özgürlük haline gelmemesi için mutlaka adli mercilere başvurmak gerekmektedir. Bu işlemler için Kapital Hukuk Bürosu’nun alanında uzman avukatlarından danışmanlık alabilirsiniz.

İzmir avukat olarak, hukuki konularda size rehberlik etmek ve sorularınıza cevap vermek için buradayız. Diğer yazılarımıza göz atmak için linke tıklayabilirsiniz.

Av. Özge AKTAŞ

Av. Harun Ümit EREN

Sosyal Medyada Bizi Takip edin

https://www.facebook.com/kapitalhukuk

https://www.instagram.com/kapitalhukuk/

https://tr.linkedin.com/company/kapi%CC%87tal-hukuk

Son Yazılar

Hukuki Yardım Al

Danışmak istediğiniz her konuda bize ulaşın!

BİZE ULAŞIN