SAHTE HESAP AÇMANIN HUKUKİ SONUÇLARI

Bu yazımızda sahte sosyal medya hesabı açmanın hukuki sonuçları ele alınacaktır.

GİRİŞ

Sosyal medya platformlarının hayatımızın çok içerisinde yer alması, herkes tarafından erişilebilir olması, sosyal medya vasıtasıyla işlenen suçların sayısını da artırmıştır. Bireyler bazı kötü niyetli kasıtlarla bir başkasının ismini, fotoğrafını ve sair bilgilerini kullanarak sahte sosyal medya hesapları açıp kullanmaktadır. Açılan bu sahte hesaplar barındırdığı sahtelik kapsamında TCK nezdinde suç teşkil etmektedir. Bu yazımızda sahte (fake) sosyal medya hesapları ile ilişkili suçları inceleyeceğiz.

Kişisel Verilerin İhlali Suçu

Kişisel veri, “Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” şeklinde tanımlanmaktadır. Bu kapsamda kişilerin fotoğrafları, kimlik bilgileri, telefon ve adres bilgileri, sağlık bilgileri vs. Kişisel veri niteliğindedir. Bu kapsamda kişiye ait bu bilgilerin başkaları tarafından kişisel veri sahibinin izni ve rızası dışında  paylaşılması hukuka aykırılık teşkil eder ve Türk Ceza Kanunu kapsamında cezai müeyyidesi bulunmaktadır.

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi

Türk Ceza Kanunu madde 135’e göre;

“(1) Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Kişisel verinin, kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin olması durumunda birinci fıkra uyarınca verilecek ceza yarı oranında artırılır. “

Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme Veya Ele Geçirme

Türk Ceza Kanunu madde 136’ya göre;

” (1) Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Suçun konusunun, Ceza Muhakemesi Kanununun 236 ncı maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları uyarınca kayda alınan beyan ve görüntüler olması durumunda verilecek ceza bir kat artırılır.”

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu

Bir kişi adına sahte sosyal medya hesabının açılması, o kişiye ait fotoğrafların paylaşılması elbette suç oluşturur. Paylaşılan fotoğrafların günlük hayata dair değil de daha mahrem, gizli fotoğraflar olması özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturmaktadır.

SAHTE HESAP AÇMANIN HUKUKİ SONUÇLARI

Türk Ceza Kanunu madde 134’e göre;

“(1) Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır.

(2) Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.”

Hakaret Suçu

Sahte olarak açılan yani fake olan sosyal medya hesabında kişiye ait fotoğrafların küçük düşürücü nitelikte olması, paylaşılan fotoğraflara hakaret içerikli sözlerin yazılması Türk Ceza Kanunu kapsamında Hakaret suçunu oluşturmaktadır. Yani bir kişiye ait küçük düşürücü nitelikte olan bir fotoğrafın paylaşılması hem Hakaret hem de Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme suçunu oluşturmaktadır. Bu durumda fail her iki suçtan da cezalandırılır.

Türk Ceza Kanunu madde 125’e göre;

” (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.”

Bilişim Sistemi Suçu

Sosyal medya hesapları bir bilişim sistemidir. Kişiler sosyal medya hesaplarına girerken şahsi bilgilerini ve o hesapları için belirledikleri şifreyi tuşlamak zorundadır. Yine bu bilgiler de özel nitelikli bilgilerdir ve başkalarının erişimini engellemek için şifreler kullanılır. Elbette kişinin rızası ve bilgisi dışında kişiye ait herhangi bir sosyal medya hesabına giriş yapmak, sosyal medya hesabında birtakım değişiklikler yapmak, fotoğraf paylaşmak, 3. Kişilere mesaj göndermek, şifreyi değiştirmek, hesabın gerçek sahibinin hesaba erişimini engellemek Türk Ceza Kanunu kapsamında suç olarak tanımlanmıştır.

Bilişim Sistemine Girme Suçu

Türk Ceza Kanunu madde 243’e göre;

“(1) Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren veya orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir.

(2) Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir.”

(3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(4) Bir bilişim sisteminin kendi içinde veya bilişim sistemleri arasında gerçekleşen veri nakillerini, sisteme girmeksizin teknik araçlarla hukuka aykırı olarak izleyen kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme Veya Değiştirme

Türk Ceza Kanunu madde 244’e göre;                                                                                      

“(1) Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

Sonuç

Günümüzde oldukça yaygınlaşan sosyal medya suçları herkes tarafından bilinmelidir. Zira özellikle mağdurların bu konuda bilgi sahibi olması gerekir ki mağdur tarafın suça maruz kaldığını anlayarak işlem yapması gerekmektedir. Çünkü anılı suçlar takibi şikayete tabi olan suçlar olup mağdur taraf şikayet etmesi gereken tarihte faili şikayet etmez ise hem uğradığı zarar ile kalır hem de failin suçu cezasız kalmış olur. Yaygınlaşan iş bu alandaki suç oranlarının azalması ve insanların mağduriyetlerinin azalması için en doğru olan uğranılan haksızlığa sessiz kalmamaktır. Bu kapsamda adınıza açılan sahte (fake) hesabın kapatılması için hem sosyal medya platformunda gerekli işlemlerin yapılması hem de adli sürecin en kısa sürede başlatılması gerekmektedir. Bu şekilde bir suça maruz kaldığınız zaman alanında uzman bir avukatla çalışmayı ihmal etmemelisiniz.

İzmir avukat olarak, hukuki konularda size rehberlik etmek ve sorularınıza cevap vermek için buradayız. Diğer yazılarımıza göz atmak için linke tıklayabilirsiniz.

Av. Özge AKTAŞ

Av. Harun Ümit EREN

Sosyal Medyada Bizi Takip edin

https://www.facebook.com/kapitalhukuk

https://www.instagram.com/kapitalhukuk/

https://tr.linkedin.com/company/kapi%CC%87tal-hukuk

Son Yazılar

Hukuki Yardım Al

Danışmak istediğiniz her konuda bize ulaşın!

BİZE ULAŞIN