MİRASÇILIK BELGESİ NEDİR, NASIL ALINIR?

Mirasçılık Belgesi ve Veraset İlamı

MİRASÇILIK BELGESİ NEDİR, NASIL ALINIR?

Miras bırakanın ölümünün ardından mirasçıların kimler olduğu ve paylarının ne olduğunu gösteren belgedir ve noter aracılığıyla veya mahkeme kararı ile alınabilir. Bu yazımızda kısaca mirasçılık belgesinin nereden alındığı, kimlerin alabildiği, belgenin nasıl iptal edilebileceği konularına değineceğiz.

Miras bırakanın ölümünden sonra miras tereke re’sen mirasçılara intikal eder. Bu intikale bağlı olarak tasarrufta bulunmak isteyen mirasçılar mirasçılık belgesine bir diğer adı ile veraset ilamına ihtiyaç duymaktadır.

MİRASÇILIK BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Sulh hukuk mahkemelerinden alınabilmekle birlikte 31/3/2011 tarihli ve 6217 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle artık noterliklerden de alınabilmektedir. Mirasçıların noterlik ya da sulh hukuk mahkemesinden veraset ilamı alması mümkündür. Sulh hukuk mahkemesinden almak isteyen mirasçı mirasçılık belgesi talepli dilekçe ile dava açması gerekmektedir. Bu dava çekişmesiz bir dava olup hasımsız şekilde açılmaktadır. Bazı durumlarda belge noterlik tarafından verilememektedir. Bu durumlardan birkaçı şunlardır: belgenin verilmesi yargılamayı gerektiriyorsa, nüfus kayıtları yeterli değilse, miras bırakanın vasiyetname bırakmışsa, veraset ilamını talep eden kişinin yasal mirasçısı değilse noterlik tarafından belge verilemez. Bunun için sulh hukuk mahkemesine başvurmak gerekmektedir.

Burada önemle belirtmekte fayda vardır ki, veraset ilamının, mirasçıların talebi üzerine verileceği Kanunda açıkça belirtilmiştir; yani mahkeme kendiliğinden bu belgeyi veremez.

YETKİLİ MAHKEME NERESİDİR?

Miras bırakanın vefatından önceki son yerleşim yerindeki sulh hukuk mahkemesine başvurmak gerekir.

KİMLER ALABİLİR?

Yasal mirasçılar ile birlikte atanmış mirasçılar da alabilirler. Bununla birlikte vasiyet alacaklıları da mirasçılık belgesi alabilmektedir. Ayrıca yetkisi bulunan mirasçı veya mirasbırakanın alacaklıları da mirasçılık belgesi alabilmektedir.

MİRASÇILIK BELGESİ NASIL İPTAL EDİLİR?

  1. Mirasçılardan bir kısmının belgede gösterilmemiş olması,
  2. Hak sahiplerinin paylarının belgede hatalı olarak belirlenmesi,
  3. Gerçekte mirasçı olmayan bir veya birkaç kişinin mirasçılık belgesinde mirasçı olarak gösterilip pay verilmesi

gibi durumlarda mirasçılık belgesinin düzeltilmesi veya iptali davası açılabilmektedir. Bu belge çekişmesiz yargı işlerinden sayılmış olup bu bağlamda kesin hüküm teşkil etmemektir. Bu durumda herhangi bir süre sınır olmaksızın iptali talep edilebilecektir. Belgenin iptali davası çekişmeli yargı işlerinden olup bu dava asliye hukuk mahkemesinde açılmaktadır. İptal davasında tarafların eksiksiz şekilde belirtilmesi gerekmektedir. Belgenin iptali davasında kimlere husumet yöneltileceği önem arz etmektedir.

Tavsiyemiz; bu işlerin ve sürecin doğru şekilde takibi için alanında uzmanlaşmış bir avukata danışmanız ve söz konusu işlerin yürütülmesi için yetki vermenizdir.

 

Diğer yazılarımıza göz atmak için linke tıklayabilirsiniz.

Av.Bahadır Gökhan Kaya

Hukukçu Özlemnur Kaynak

Sosyal Medyada Bizi Takip edin
https://www.facebook.com/kapitalhukuk
https://twitter.com/kapital_hukuk
https://www.instagram.com/kapitalhukuk/
https://tr.linkedin.com/company/kapi%CC%87tal-hukuk

Son Yazılar

Hukuki Yardım Al

Danışmak istediğiniz her konuda bize ulaşın!

BİZE ULAŞIN