KADIN ÇALIŞTAYI

KADIN ÇALIŞTAYI DEĞERLENDİRME RAPORU

Kapital Hukuk Bürosunda 2022 Nisan ayında, “müvekkil edinmek üzere müvekkil görüşmesi yapmak hususunda sürece katılım bakımından kadın ve erkek çalışanlar arasında kadın çalışanlar aleyhine ciddi bir fark olduğu ve kadın çalışanların ofis içi işlerde daha aktif olduğu” gözlenmiş; bu durumun sebeplerinin araştırılması için bu konuda bir çalıştay yürütülmüş ve bazı sonuçlara ulaşılmıştır. Ulaşılan bu sonuçlardan hareketle avukatlık mesleğinin icrasında kadın avukatların yeterince girişken olmaktan imtina ettiği görülmüş ve bu durumun sebebinin tespiti için İzmir ilinde serbest çalışan birkaç hukuk bürosunda çalışmalar yürütülmüş ve bu çalışmaların sonucunda küçük bir örneklem üzerinden elde edilen sonuçlar aşağıda gösterilen şekilde değerlendirmeye tâbi tutulmuştur.

Çalışmanın Açıklanması

Yukarıda açıklandığı üzere müvekkil edinmek üzere müvekkil görüşmesi yapmak hususunda sürece katılım bakımından kadın ve erkek çalışanlar arasında kadın çalışanlar aleyhine ciddi bir fark olduğu ve kadın çalışanların ofis içi işlerde daha aktif olduğu bu sorunun sebebinin tespiti ve çözümü için atılabilecek adımların belirlenmesi için eldeki rapora konu çalıştay yapılmıştır. Çalıştay kapsamında İzmir’de serbest çalışan birkaç avukatlık ofisindeki tüm avukat ve stajyerler ile görüşmeler yapılmış ve onlara aşağıda gösterilen sorular sorulmuştur. (Bu sorulardan önce çalışanlara öncelikle kendilerini cinsiyetleri bakımından nasıl tanımladıkları sorulmuş, çalışanların on iki tanesinin kendisini erkek, on altı tanesinin de kadın olarak tanımladığı görülmüştür.)
  • Ofiste kadın çalışanların ofis içi işlerde erkek çalışanlarınsa müvekkil bulmak üzere ofis dışı işlerde çalıştığını düşünüyor musunuz? Öyle ise bunun nedeni nedir?
  • Daha önce müvekkil edinmek üzere bir müvekkil görüşmeniz oldu mu? Evet ise görüşme nasıl geçti? Nasıl sonuçlandı?Yeniden böyle bir görüşme yapmak ister misiniz?
  • Müvekkil edinilmesi bakımından erkek ve kadın çalışanların farklı teşvik edildiğinizi düşünüyor musunuz?

Çalışmada elde edilen veriler

Yapılan görüşmelerde;
  • Tüm çalışanların; kadın çalışanların ofis içi işlerde, erkek çalışanlarınsa müvekkil edinmek üzere ofis dışı işlerde çalıştığını düşündüğü görüldü.
  • Yirmi sekiz çalışanın yüzde yetmiş beşi daha önce yeni müvekkil edinmek üzere müvekkil görüşmesi gerçekleştirdiğini ifade etmiştir. (Bukapsamda müvekkil görüşmesi yapanların on tanesi erkek on bir tanesi kadın çalışandır.)
  • Müvekkil görüşmesi yapan erkek çalışanlara bu görüşmeleri nasıl değerlendirdikleri sorulduğunda;
Sekiz tanesi, bu görüşmelerin kimi zaman olumlu kimi zaman olumsuz geçebildiğini ifade etmiştir. Olumlu ve olumsuz şeklinde tabir edilen durumları açıklamaları istendiğinde erkek çalışanların olumlu görüşmeleri “görüşülen müvekkil adayının görüşme sonucunda müvekkil olarak ofise katılması” durumu olarak ifade ettikleri; olumsuz görüşmeleri ile aksi durumu ifade etmek için kullandıkları görülmüştür. Sekiz erkek çalışandan hiçbirinin görüşmeyi değerlendirirken “fiili görüşme sürecini” değerlendirmediği anlaşılmıştır. Bu durum özellikle sorulduğunda “fiili görüşme sürecinin normal seyrettiğini” ifade etmişlerdir. Normali tanımlamaları istendiğinde çalışanların genel olarak “müvekkil adayı ile sohbet ettikleri, çay içtikleri, futbol takımlarından-balıkçılıktan bahsettiklerini” ifade etmişlerdir.
  • Bu çalışanlara, müvekkil edinmek üzere yeniden müvekkil görüşmesi yapmak bakımından nasıl hissettikleri sorulmuş, çalışanların yeniden görüşme yapmak bakımından eksiksiz bir motivasyona sahip oldukları görülmüştür.
İki tanesi görüşmelerinin olumsuz geçebildiğini bunun da kendi bilgi eksiklerinden kaynaklı olabildiğini ifade etmişlerdir.
  • Bu çalışanlara da, müvekkil edinmek üzere yeniden müvekkil görüşmesi yapmak bakımından nasıl hissettikleri sorulmuş, çalışanların bilgi eksikliklerini giderdiklerinde  yeniden görüşme yapmak istedikleri ve bu husus bakımından tam bir motivasyona sahip oldukları görülmüştür.
  • Müvekkil görüşmesi yapan kadın çalışanlara bu görüşmeleri nasıl değerlendirdikleri sorulduğunda;
Dokuz tanesi, bu görüşmeler bakımından ciddi oranda olumsuz deneyimleri olduğunu ifade etmişlerdir. “Olumsuz” şeklinde tabir edilen durumları açıklamaları istendiğinde çalışanların bu sıfatları “fiili görüşme sürecini” nitelendirmek için kullandıkları görülmüştür. Yaşanan olumsuz deneyimlerini detaylandırmaları istendiğinde, bir kısmı genç oldukları için müvekkil adayınca deneyimsiz olarak nitelendirildiklerini, bunu müvekkil adayının kıdeme dair sorularından anladıklarını; bir kısım çalışanlar kıyafetlerinin müvekkil adayı tarafından hoş karşılanmadığı ve müvekkil adayınca muhatap alınmadıklarını; bir kısım çalışan minyon oldukları için ciddiye alınmadıklarını; bir kısmı ciddi giyinmezlerse ya da topuklu giymezlerse ciddiye alınmadıklarını; bir kısmı görüşmeye aynı zamanda erkek avukatlarla gitmişlerse müvekkil adayınca erkek avukatların muhatap alındığını; bir kısmı görüştükleri müvekkil adayının laubali tavırlarına maruz kaldıklarını ifade etmişlerdir.
  • Bu çalışanlara, müvekkil edinmek üzere yeniden müvekkil görüşmesi yapmak bakımından nasıl hissettikleri sorulmuş, bir kısım çalışanların yeniden görüşme yapmak bakımından istekli olmadığı bir kısmının ise işi bunu gerektirdiği için yeni müvekkil görüşmesi yapmak istedikleri ama sürece dair kaygılı olduklarını ifade ettikleri görülmüştür. Bu kaygıyı azaltmak bakımından bir aksiyon alıp almadıkları sorulduğunda ise, müvekkil adayı bakımından seçici davranmaları gerektiğini anladıkları, bu durumun kısıtlayıcı olduğunu düşündükleri anlaşılmıştır.
İki tanesi görüşmelerinin olumlu geçtiğini ifade etmiştir. Bu çalışanlara da “olumlu” sıfatıyla nitelendirdiklerinin ne olduğu detaylı olarak sorulmuş; çalışanlardan birinin bu ifadeyi fiili görüşme sürecini bir diğeri ise hem süreci hem de sonucu nitelemek üzere kullandığı tespit edilmiştir. Detaylı açıklama talep edildiğinde çalışanların süreci olumlu olarak değerlendirmelerinde görece kurumsal olan ve kadın yönetici ağırlıklı müvekkil adayları ile görüştükleri, görüşme esnasında kıyafetleri, cinsiyetleri bakımından herhangi bir olumsuz yargıya maruz kalmadıklarını ifade etmişlerdir. -Bu çalışanlara, müvekkil edinmek üzere yeniden müvekkil görüşmesi yapmak bakımından nasıl hissettikleri sorulmuş, çalışanların yeniden görüşme yapmak bakımından eksiksiz bir motivasyona sahip oldukları görülmüştür. -Çalışanların hiçbiri projeler için erkek ve kadın çalışanların farklı teşvik edildiğinizi düşünmemektedir.
KADIN ÇALIŞTAYI
KADIN ÇALIŞTAYI RAPORU
Verilerin değerlendirilmesi ve sonuç Elde edilen veriler değerlendirildiğinde şu sonuçlara ulaşılmaktadır: 1.Kadın ve erkek çalışanların müvekkil edinmek üzere teşvik edilmesi bakımından çalışmamıza dahil olan ofislerde kadın ve erkek çalışanlara eşit davranılmaktadır. 2.Kadın çalışanlar genellikle müvekkil adaylarının olumsuz davranışlarına maruz kalmıştır. Bu olumsuz davranışlar genelde kadın çalışanların yalnız kadın olmaları hasebiyle karşı karşıya kaldıkları davranışlardır. Bunun sonucu olarak kadınların meslek hayatında yeterince girişken olmaktan imtina etmekte oldukları ya da süreci kaygılı olarak yönetmeye çalıştıkları sonucuna ulaşılmıştır. 3.Erkek çalışanlar, meslek hayatında herhangi bir ayrımcılığa, kötü muameleye maruz kalmadıkları için mesleklerini icra etmek ve yeni müvekkil edinmek bakımından girişimci davranmak bakımından herhangi bir problem yaşamamaktadır. İş avukatı İzmir, kadın çalıştaylarında hukuki rehberlik sağlayarak, katılımcılara iş hukuku konusunda bilgi sunabilirler. Diğer yazılarımıza göz atmak için linke tıklayabilirsiniz. Sosyal Medyada Bizi Takip edin https://www.facebook.com/kapitalhukuk https://www.instagram.com/kapitalhukuk/ https://tr.linkedin.com/company/kapi%CC%87tal-hukuk  

Son Yazılar

Hukuki Yardım Al

Danışmak istediğiniz her konuda bize ulaşın!

BİZE ULAŞIN