İzmir İcra Avukatı Nasıl Bulurum

İzmir İcra Avukatı

İcra ve iflas hukukundan doğan her türlü uyuşmazlıklar ile icra avukatı ilgilenir. Avukatlar genelde daha iyi oldukları hukuk dallarında kendilerini geliştirerek o alandaki davaların çoğunda uzmanlaşırlar. Bunun en büyük sebebi aldığı davaları uzmanlaşarak daha rahat kazanabilmeleridir. İcra konusunda ceza avukatı ya da genel hukuk avukatına başvurmak yerine İzmir icra avukatı ya da icra hukuk bürosundan yardım alabilirsiniz. İcra, kelime anlamı ile uygulamaya geçme anlamı taşısa da hukuki terim olarak borçlunun alacaklıya ödemek zorunda olan miktarı ödemeyip yasal yollar ile alınmaya çalışılmasını ifade eder. Borçlu kişi hayatın olağan akışına göre herkes olabilir. Alacaklı olan kişiye borç her ne sebeple olursa olsun ödenmiyorsa icra hukuku konusu yapılır. Bazen borçlu elinde olmayan sebeplerden ötürü borcunu ödemezken bazen de bilerek ve isteyerek borcunu ödemez. Alacağını almak isteyen kişi dava konusu miktarı ya da alacağını alamıyorsa bu durumda İzmir icra avukatı ya da İzmir icra hukuk bürosuna başvurmalıdır. İcra hukuku diğer hukuk bölümlerinden daha spesifik bir alandır. Bunun dışında İcra ve İflas Kanunu çok eski kanun olup dili de oldukça ağırdır. Alacaklının icra takibi başlatıp alacak tahsili ya da alacak takibi yapabilmesi için öncelikle kanunu ve prosedürleri bilmesi gerekir. İzmir icra avukatı sadece alacaklıya değil borçluya da yardımcı olur. Günümüzde en sık karşılaşılan durumlardan biri boş kağıda imza attırılıp üst kısmın doldurularak imza sahibinin borçlu gibi gösterilmesidir. Elinde bulunan bu evrakı icraya veren kötü niyetli olan, alacaklı görünümlü kişiye ödeme yapmamak için İzmir icra avukatı ya da İzmir icra hukuk bürosundan yardım almak gerekir. İzmir icra avukatları İcra ve İflas Hukukuna hakim kişilerdir. İcra başlatılan borcu araştırıp ortada hukuka aykırı bir alacak ya da yanlış tespit varsa bu sorunları ve daha fazlasını sizin için halleder. İcra hukukunda ödeme emri gönderimi çok kolaydır. Alacaklı olduğunuza dair herhangi bir kişiye takip başlatıp alacağınız varmış gibi karşı taraftan belli bir miktar isteyebilirsiniz. Bu yüzden de fazlaca istismara açık bir alandır. Böyle bir durumdan şüpheleniyorsanız en iyi İzmir icra avukatları ya da İzmir icra avukatından yardım alarak icra işlemlerini durdurabilirsiniz. İcra işlemlerini durdurmadığınız zaman borcunuz yasal faiziyle birlikte işlemeye devam eder. Siz bir sorun yok gibi görürsünüz ancak öte yandan ödeme emrinde ( icra emri) yer alan meblağ katlanarak artar. Eğer bu katlanma belli bir seviyeye gelirse o zaman hakkınızda haciz işlemleri yapılacaktır. Boşanma davası sonucu nafaka alacağı olan ya da iş davası sonucunda alacağı biriken bir kişi hakkını almak için karara dayanarak da icra başlatabilir. İflas eden bir şirketten alacağınız varsa icra takibi sayesinde bu miktarı alabilirsiniz. Karşı tarafa ödeme emri göndermek ve diğer prosedürleri takip ederek son aşamada haciz işlemleri başlatmak için İzmir icra avukatlarına danışabilirsiniz. Eğer alacaklı olarak borçluya ödeme emri göndermeyip haciz işlemleri başlatmıyorsanız alacağınızı tahsil etmeniz zordur. İcra tehdidi ile karşı karşıya kalan borçlu, alacağını ödeme konusunda acele eder. Diğer şekilde uzun yıllar alacağınızı almanız zor olabilir. İzmir icra avukatı, alacağı vermeyen borçlunun malları üzerine haciz koydurarak o malın sattırılıp paranızın tahsil edilmesini sağlar. Gerekli prosedürleri ve işlemleri bilmediğiniz için alacağınızı alamıyorsanız borçlunun malını sattırıp paranızı tahsil etmek zordur. İcra işlemleri İcra İflas Kanunu çerçevesinde yapıldığı için kanununda ilgili maddeleri bulup anlayıp kendiniz icra takip işlemleri yapamayacağınızdan İzmir icra avukatı alacak tahsilini en kısa sürede yapar.

İcra Takibi

Borçluya ödeme emri gönderilmesi, borçlunun ödeme emrine itiraz etmesi ve diğer aşamalarda bazı hukuki süreler öngörülmüştür. Bu süreler dolmadan ya da bu süreler geçtikten sonra yapacağınız her işlem alacak takibini süreden düşürebilir. İcra ve İflas hukuku kapsamında alacak tahsili ve icra takibi yapmak ve icra prosedürleri ile uğraşmamak adına İzmir icra avukatı ya da İzmir icra hukuk bürosu ile iletişime geçip tüm işlemlerin sizin adınıza yapılması için vekalet verebilirsiniz. Dilerseniz icra takibi ile sınırlı olmak üzere dilerseniz de genel vekaletname ile icra avukatı yetkilendirerek avukata, işlemlerinizi takip etme yetkisi verebilirsiniz. İcra takibi belli bir aşamaya kadar yürütülüp sonuca bağlanmıyorsa icra hukuk bürosuna başvurup sizin için doğru prosedürleri yapmalarını isteyebilirsiniz.
izmir icra avukatı
izmir icra avukatı

İcra Davaları

İcranın konusuna giren ve basit bir şekilde icra takibi yapılamayan çokça durum vardır. Karmaşık olan ve içinden çıkılması için uzmanlık gerektiren konulardan biri de icra mahkemesi ve diğer mahkemelerde görülen icra davalarıdır. İcra takibine itiraz, istihkak davası, istirdat davası, menfi tespit davası, ihalenin feshi davası, itirazın iptali davası, kiranın ödenmemesi nedeniyle icra takibi, ihtiyati haciz kararı alınması, rehnin paraya çevrilmesi gibi çok sayıda dava icra davaları olarak bilinir. Bu davalardan her biri gerçek hayatta çok sık karşılaşılan ve İzmir avukat ya da İzmir hukuk bürosuna ihtiyaç duyulan alanlardır. Hataya yer olmayan bu alanda doğru şekilde dava dilekçesi hazırlanması ve talebin mahkemeye doğru şekilde iletilmesi için İzmir icra avukatı desteği almak ayrıca önemlidir. Şirket alacakları, banka haczi, nafaka borcu sebebi ile icra takibi gibi günlük hayatta karşılaşılan bu önemli sorunlar icra ve iflas hukuku ile çözüme kavuşacaktır. Ödeme emrine itiraz eden borçludan icra inkar tazminatı almak ya da borçlunun ödeme emrine itirazını ortadan kaldırabilmek ve alacağınızı almak için yapılacak hamlelerin çoğu İzmir icra avukatı yardımı ile çözüme kavuşacaktır. Haciz işlemleri sırasında mülkiyeti 3. bir kişinin elinde olan malın haciz işlemleri sırasında borçlununmuş gibi haczedilmesi ve satılması geri dönülemez sonuçlar doğurur. Haciz işlemleri sırasında haczedilecek yerdeki eşyaları haciz memurları kayıt altına alır. İşlem sırasında eğer malın 3. bir kişiye ait olduğu ve haczedilemeyeceği iddiasında iseniz siz ya da mal sahibi 3. kişi dava açmak zorundadır. Aksi durumda haciz sırasında haciz listesinde yazan mal da satışa çıkarılır. Bunun için istihkak davası açmak zorunludur. Uygulamada çok sık karşılaşılan ve geri dönülemez sonuçlara sebep olan bu durumu önlemek amacı ile istihkak davası açmak için İzmir icra avukatı başvurabilirsiniz. Malın 3. kişiye ait olduğunu deliller ile ortaya koyan icra avukatı, haciz sırasında yapılan hatadan dönülmesini sağlar. Diğer yazılarımıza göz atmak için linke tıklayabilirsiniz. İzmir avukat olarak, hukuki konularda size rehberlik etmek ve sorularınıza cevap vermek için buradayız. Sosyal Medyada Bizi Takip edin https://www.facebook.com/kapitalhukuk https://www.instagram.com/kapitalhukuk/ https://tr.linkedin.com/company/kapi%CC%87tal-hukuk  

Son Yazılar

Hukuki Yardım Al

Danışmak istediğiniz her konuda bize ulaşın!

BİZE ULAŞIN