İzaleyi Şuyu Davası

İzaleyi şuyu davası ortaklığın giderilmesi hakkında merak ettiğiniz tüm bilgilere bu sayfa üzerinden rahatlıkla erişebilirsiniz. Aklınıza takılan tüm soruların cevapları bu sayfa üzerinde toplanmıştır. Geçmişteki adıyla izale-i Şüyu yeni adıyla ortaklığın giderilmesi davaları müşterek ya da iştirak halinde taşınmaz veya taşınır malın mirasçıları arasında mülkiyet ilişkisinin fesh edip, gerçek kişinin mülkiyetine geçmesini sağlayan iki taraflı bir dava türü olarak bilinmektedir.

Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şuyu) Davası

İzaleyi şuyu davası ortaklığın giderilmesi hakkında bazı detaylı bilgiler bu paragraf başta olmak üzere tüm başlıklar ele alınarak işlenmiştir.

Ortaklığın feshini dava etme hakkı ilgili tarafa aittir. 698/I sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre her menfaat sahibi mal paylaşımı talebinde bulunabilir. Bu maddeye göre ortaklığın sona erdirilmesi için dava açabilecek kişi gayrimenkulde menfaat sahibidir.

Her bir menfaat sahibi ortaklığın feshi için dava açabileceği gibi birden fazla menfaat sahibi diğer menfaat sahipleri aleyhine dava açabilir. Bu davada davalılar diğer paydaşlardır. Davacı gibi davalının da pay sahibi gayrimenkul ortaklığı sorununun nasıl çözüleceğini talep etme hakkına sahiptir.

Müşterek mülkiyette, her bir paydaş, ortak mülkiyeti paylaşarak kendi payının kendisine dağıtılmasını her zaman talep edebilir. Bu durum, hiç kimsenin mülkü elinde tutmaya devam etmeye zorlanmaması ilkesine dayanmaktadır. Tüm bunlara ek olarak, dağıtılmış olan mülkiyetin paylaşılması yönüne var olan istek hissedarlara ulaştırılarak. Tüm hissedarların katıldığı paylaşma sözleşmesi sağlanamadığı durumlarda dava açarak yargısal olarak paylaştırma işlemi gerçekleştirilmektedir.

Ortaklığın giderilmesi davaları hakkında 4721 satılı Türk Medeni Kanunu 700,699,698. madde hükümlerinde de ayrıca düzenlemeye yer verilmiştir.

İzaleyi Şuyu Davası

İzaleyi Şuyu Davası

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Ortakların Duruşmaya Gelmemesi 

Ortaklığında giderilmesi havasında hissedar kişilere dava davetiyesi gönderilebilir. Söz konusu davaların görülebilmesi için diğer hissedarların duruşmaya gelmesi şart koşulmamıştır. Tüm bunlara rağmen davetiye/tebligat göndererek davaya davet edilmesi ve cevap dilekçesi için belirli bir süre beklenilmiş olması şartı konulmuştur.

Davaya gelmeyen hak sahipleri haklarından herhangi bir kayıp yaşamazlar. Paylaştırma işlemi neticesinde payına düşen taşınır/taşınmazın malvarlığı hakkını elde edebilmektedir. Tüm bunlarla birlikte davayı takip etmeyerek hakkını etkin bir şekilde savunma imkanını kaybetmiş olacaktır.

Mirasçıların Açtığı İzalei Şuyu Davası’nda Paylaştırma İşlemleri

Mirasçılar arasında müşterek mülkiyete neler olacağını yukarıda belirtmiştik. Nitekim mirasçıların açtığı ortaklık sona erme davaları farklı özellikler göstermemektedir.

Ancak bu durumda hâkim mümkünse taşınmazı mirasçılardan birine vererek paylaştırmaya çalışmıştır. Mirasçılar arasında bu şekilde paylaştırmada, mirasçılar arasında değer farkı varsa parasal denkleştirme yapılır. Fazla değeri alan mirasçılar para borcu altına alınır.

Aynı şekilde ortaklığın sona ermesi, ancak tüm mirasçıların anlaşması ve belgelerin satış aşamasına geçmesi durumunda. Pay sahipleri arasında satış yoluyla çözülebilir.

Bu içeriğimizde sizlere izaleyi şuyu davası ortaklığın giderilmesi hakkında bazı detaylara değindik. Sizlerde sayfamızdan bilgi almak isterseniz izmir avukat bağlantısını ziyaret edebilirsiniz. Bu tür davalar genellikle taşınmaz mal varlığıyla ilgili olup, paydaşlar arasında anlaşmazlık olduğunda mahkemeye başvurulur.

Son Yazılar

Hukuki Yardım Al

Danışmak istediğiniz her konuda bize ulaşın!

BİZE ULAŞIN