İş Mahkemeleri Hangi Yargılama Usulüne Tabidir?

İş Mahkemesi bünyesinde iş hukuk uyuşmazlıkları doğrultusunda tazminat ve tespit gibi çeşitli iş davalarında bakılması gerekmektedir. Meydana gelen İş mahkemesi özel mahkeme niteliğinde ilk dereceden bir mahkeme sistemi olmaktadır. İş mahkemeleri doğrultusunda işçi ile işveren arasında meydana gelen sorunlar Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından görevlendirilir. Meydana gelen bu özel hukuk davalarında bakmak için ise hukuk mahkemesi 3 çeşit olarak karşımıza çıkar. Bu mahkeme çeşitleri sulh mahkemesi, asliye hukuk mahkemesi ve tüketici hukuk mahkemeleridir.

Asliye Hukuk Mahkemesi ile birlikte su Hukuk Mahkemesi özel hukuk mahkemeleri bağlı olarak temel 2 Mahkeme sistemi kabul edilmektedir. Gerçekleşen mahkemeler dolayısı ile Asliye Hukuk Mahkemesi’nin görevi asıl olmaktadır. Sulh Mahkemesi bünyesinde görev istisna bir durum olmaktadır. Meydana gelen uyuşmazlık türüne bağlı olarak özel mahkeme görev kabul eder. Buna bağlı olarak ortada bulunan uyuşmazlığı çözmek amacıyla kanunlar doğrultusunda görevli mahkeme gerçekleşir. İş Mahkemesi kapsamında 7036 sayılı iş Mahkemeleri Kanunu geçerli olmaktadır. Belirli kişiler tarafından meydana gelen uyuşmazlık durumuna karşı özel görevli mahkemeler arasında ilişkili mahkeme sistemi gerçekleştirmektedir.

İş Mahkemeleri Yargılama Usulü

İş mahkemeleri yargılama usulüne bağlı olarak basit yargılama usulü meydana gelmektedir. Genel olarak usule bağlı özellikleri bulunuyor. Mevcut özellikleri ise şu şekilde;

  • Meydana gelen basit yargılama usulüne karşı mahkemelerine dava açılır ve davaya cevap vermek amacıyla dilekçe süreci başlar.
  • Meydana gelen cevap süreci doğrultusunda dava dilekçesinde davalıya tebliğ edilir ve 2 haftalık süre belirlenir. Taraflar tarafından herhangi bir şekilde ikinci cevap dilekçesi verilmesi gerekmemektedir.
  • Dilekçeler esnasında mevcut deliller açıkça bildirilir ve dilekçeleri eklenir aynı zamanda belge ve dosyalar içerisinde bunların bulunabilmesi amacıyla dilekçe verilmek zorundadır.
  • 6100 sayılı hukuk muhakemeleri kanununa bağlı olarak Yargıtay ivedilikle karara bağlanmaktadır.

İş Mahkemesi Görevleri

İş Mahkemesi görevleri şu şekilde karşımıza çıkar;

  • İşçiler ve işveren arasında meydana gelen davaya karşı oluşan hukuk uyuşmazlıklarında bakmakla görevlidir.
  • İşçi tarafından kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı gibi alacaklara karşı dava mahkemesi gerçekleşmektedir.
  • Ücret alınması durumunda fazla mesai alacağı veya yıllık ücretli izin alacağı gibi davalara bakar.
  • İş kazasına bağlı maluliyet ve ölüm durumlarında gerçekleşir.
  • İş hukuku bir durumlara karşı mevcut mahkemelerde meydana gelir.
  • İş hukukuna bağlı olarak tespit edilen davalar üzerinde İş Mahkemesi gerçekleşmektedir. Bu duruma örnek verilecek olursa emeklilik davaları ya da yaşlılık aylığı gibi davalar bu gruba girmektedir.

İş avukatı İzmir, müvekkillerine bu süreçte hukuki danışmanlık sağlar ve gerekirse dava sürecinde de destek sunar. Daha fazla detaylı bilgi için iş davaları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Son Yazılar

Hukuki Yardım Al

Danışmak istediğiniz her konuda bize ulaşın!

BİZE ULAŞIN