İcra Davası

Alacaklının, borçludan borcunu tahsil edememesi durumunda icra takibi başlatma hakkı bulunmaktadır. İcra müdürlüğüne başvurulması ile başlatılan icra davası açma sürecinde hukuki destek alınması oldukça önemlidir.

İcra davası başlatmak için 3 farklı kategoriden alacak durumuna en uygun olanı seçilmeli ve sürecin başlatılması sağlanmalıdır.

İcra Davası Nasıl Açılır?

İcra Hukuku alanında danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti sağlıyoruz. İcra davası nasıl açılır?  Hangi türde icra davası açılmalıdır? Süreç nasıl yönetilir? Noktalarında alanında uzman avukatlarımız ile müvekkillerimize yardımcı oluyoruz.

İzmir icra avukatı müvekkillerine gerçekleştirilecek işlemler hakkında ayrıntılı bir şekilde bilgilendirmede bulunur ve alacağın şekline en uygun olan icra davası türünü belirler.

İcra davası türleri şu şekildedir;

  • İlamlı icra takibi
  • İlamsız icra takibi
  • Senede dayalı icra takibi

Açılacak olan icra davası türü belirlendikten sonra gerekli olan tüm bilgi ve belgeler hazırlanmalı ve ilgili kuruma başvuruda bulunulmalıdır. Başvuru esnasında ödeme emri ve takip talebi de icra dosyası içerisinde yer almalı ve ilgili kuruma sunulmalıdır.

İcra dosyasının ilgili kuruma sunulması ve gerekli harçların yatırılması ile beraber icra dava süreci başlatılmış olur.

İcra davası sürecinde icra konusunda uzman avukat ile çalışmak sürecin hızlanmasını ve alacağın biran önce tahsili noktasında önemlidir.

İcra Davası Ne Kadar Sürer?

İcra davası ne kadar sürer? Bu noktada izlenmesi gereken yol ve davalının takınacağı durum oldukça önemlidir.

Alacaklı tarafından gerçekleştirilen dava açma süreci sonucunda borçluya icra müdürlüğü aracılığı ile ödeme emri gönderilir. Ödeme emrinin borçluya ulaşması ile beraber dava süreci başlar. Ancak borçlunun ilgili ödeme emrine itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Belirlenen süre içerisinde gerçekleştirilen itirazın kaldırılması için alacaklı dava açmak zorundadır.

Gerçekleştirilecek olan itiraz dava süresini etkiler ve davanın daha geç sonuçlanmasına neden olur.

İcra Takibi Nasıl Yapılır?

İcra takibi, alacaklı kişinin, alacağını tahsil etmek amacıyla borçlunun malvarlığının haczedilmesi ve satılması sürecini içeren bir hukuki süreçtir. Bu neden ile icra takibi nasıl yapılır? Noktasında profesyonel destek almak  sürecin sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesi adına önemlidir. İcra avukatlarımız müvekkilimizi temsil yetkisi ile gerekli olan işlemlerin gerçekleştirilmesi ve sürecin hızlandırılması için gerekli çalışmaları titizlikle yerine getirir.

İcra takibi alacaklının ya da temsilcisinin icra müdürlüğüne başvurması ve borçluya ödeme emri gönderilmesi ile başlayan bir süreçtir.

İlamsız icra takibi, ilamlı icra takibi, icra davası, haciz kararı alınması, borcun tahsili ve pek çok alanda  icra avukatları gerekli çalışmaları gerçekleştirmektedir.

İcra avukatı İzmir bölgesinde gerekli icra takibinin başlatılması ve işlemlerin hızlı bir şekilde sonlandırılarak alacağın tahsilinin gerçekleştirilmesi noktasında yardımcı olmaktadır.

Son Yazılar

Hukuki Yardım Al

Danışmak istediğiniz her konuda bize ulaşın!

BİZE ULAŞIN