Haksız Rekabet Halinde Kimler Dava Açabilir?

Haksız rekabet halinde davacı sıfatına sahip olan kişiler şunlardır;

 • Zarar görmüş veya zarar görme tehlikesi bulunan kişiler: Bu sıfattaki kişiler genellikle haksız rekabet fiilini yaratan kişilerin veya kurumların rakipleridir. Fakat rekabet ilişkisinin bulunmadığı durumlarda bile kişilerin bu sıfata sahip olması mümkündür. Bu noktada önem arz eden konu rekabet ilişkisinin bulunması değil, haksız rekabete maruz kalan kişinin ekonomik menfaatinin olumsuz etkilenmesidir.
 • Alıcılar: Haksız rekabete sebep olan fiil yüzünden, ekonomik açıdan zarar görmüş veya görecek kişiler tazminat davası açabilirler.
 • Tüketici konumundaki kişilerin ekonomik çıkarlarını koruyan kuruş ve kurumlar: Esnaf odaları, borsalar, ticaret ve sanayi odalarına göre üyelerinin ekonomik zarara uğrama ve çıkarlarını korumak adına dava açmaya yetkilidirler. Buna ek olarak dernekler ve vakıflarda dava açma yetkisine sahiptir.

Haksız rekabet halinde davacı sıfatına maruz kalan kimseler, dava hakkının doğduğunu öğrendikleri zamandan itibaren bir veya üç sene içerisinde haklarını kullanmaları gerekir.

Haksız Rekabet Halleri

 • Dürüstlük kuralını ihlal eden reklamlar ve satış yöntemleri sergileyen davranışlar
 • Sözleşmeyi ihlal etmek veya sonlandırmayı yöneltmek
 • İnsanların iş ürünlerinden izinsiz yararlanma
 • İş sırlarını hukuka aykırı bir şekilde ifşa etmek
 • İş şartlarının dışına çıkmak
 • Dürüstlük kuralını ihlal eden işlem şartlarını kullanmak
 • Kendisine ait olmayan diploma veya ödülle, doğru olmayan meslek adı kullanmak
 • Satış kampanyaları hakkında gerçek dışı, yanıltıcı açıklamalar kullanmak
 • Kendisine emanet edilen hesaptan yetkisiz yaralanmak
 • Başka bir şahsa ait pazarlanmayı devralıp yararlanmak

Haksız Rekabet Halinde Açılabilecek Davalar Nelerdir?

Haksız rekabetin söz konusu olduğu durumlarda, haksız rekabet sebebiyle bir kimsenin ekonomik menfaatlerine zarar vermek veya böyle bir tehlikeyle karşılaşabilecek durumlarda kişilerin açabileceği davalar bulunmaktadır.

Tespit Davası: Tespit davalarında fiilin haksız olup olmadığı araştırılır ve tespit edilir. İleri zamanlarda açılması öngörülen men, ref veya tazminat davalarına dayanak olması için açılır.

Haksız Rekabetin Ref’i Davası: Haksız rekabete sebep olan, fiilden önceki durumun ortaya çıkması amaçlanır. Haksız rekabet sonucu olan ekonomik durumunun ortadan kaldırılması, yanlış veya yanıltıcı beyanlarla yapılan rekabetin düzeltilmesi ve malların imhası için açılır.

Haksız Rekabetin Men’i Davası: Haksız rekabet fiilinin devam etmesi halinde bu durumunun ortadan kaldırılması ya da ileride ortaya çıkması muhtemel olan ihlalin önlenmesi için açılır. Haksız rekabetten kaynaklanan, maddi zarara uğrayan ve zarar görme ihtimali olan kimse tarafından fiilin engellenmesi amaçlanır.

Tazminat Davası: Ekonomik menfaatleri, haksız rekabet sonucunda zarar gören kişiler maddi ve manevi iki biçimde tazminat davası açılabilir. Zarar tehlikesinin varlığı sonucunda davalının elde etmesi mümkün olan menfaatin karşılığına karar verilebileceği vurgulanmıştır.

Esnaf odaları, borsalar, ticaret ve sanayi odalarına göre kişilerin ekonomik menfaatlerini koruması sebebiyle tazminat davaları hariç yukarıda bahsi geçen davalar açılabilmektedir.

İzmir avukat, müvekkillerine haksız rekabet durumlarında hukuki destek sağlayarak haklarını korumalarına yardımcı olabilirler. Daha fazla detaylı bilgi için rekabet hukuku sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Son Yazılar

Hukuki Yardım Al

Danışmak istediğiniz her konuda bize ulaşın!

BİZE ULAŞIN