COVID-19(CORONA),UZAKTAN ÇALIŞMA VE TELAFİ ÇALIŞMASI

COVİD-19 SALGINI KAPSAMINDA UZAKTAN ÇALIŞMA VE TELAFİ ÇALIŞMASI

Covid-19 salgını kapsamında alınan önlemler sonucunda işverenler nezdinde işçilerin çalışma şekli, çalışma düzeni, izin kullandırılıp-kullandırılmayacağı ve ne şekilde kullandırılacağı hakkında yanıtlanması gereken çok sayıda İş Hukuku anlamında soru bulunmaktadır. Bu yazımızda işverenlerin bu dönemde karşılaşabilecekleri mevcut veya olası sorunlara yönelik olarak alınması gereken önlem ve yükümlülükler dahilinde uzaktan çalışma ve telafi çalışması yapmak isteyen işverenler için hukuken yapabilecek hususların esaslarına değineceğiz.

UZAKTAN ÇALIŞMA DEĞERLENDİRMESİ

İşverenler işçilerden iş sözleşmesine ve yapılan işin niteliğine göre “uzaktan çalışma” talep edilebilir. Bu kapsamda uzaktan çalışma prosedürünün hukuki dayanağı İş Kanunun 14. Maddesinde belirtilen “İşçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisi” dayanmaktadır. Madde hükmünden de anlaşılacağı üzere uzaktan çalışma işçinin işyeri dışında evinden ya da teknolojik iletişim araçları ile çalışmadır. Bu çalışma talebi işveren tarafından yazılı olarak yapılmalı ve işçiden muvafakat alınmalıdır. Yazılı olarak yapılacak uzaktan çalışma talebinde, işin tanımı, nasıl yapılacağı, ne zaman başlayıp ne kadar süre devam edeceği, işin ifa edileceği yer, ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar, işveren tarafından sağlanan ekipmanın neler olacağı ve bunların korunmasına ilişkin yükümlülükler, işverenin işçiyle iletişim kurması ile genel ve özel çalışma şartlarına ilişkin hükümler yer almalıdır.

Uzaktan çalışmada işçiler, esaslı neden olmadıkça salt iş sözleşmesinin niteliğinden ötürü emsal işçiye göre farklı işleme tabi tutulamaz. İşveren, uzaktan çalışma ilişkisiyle iş verdiği çalışanın yaptığı işin niteliğini dikkate alarak iş sağlığı ve güvenliği önlemleri hususunda çalışanı bilgilendirmek, gerekli eğitimi vermek, sağlık gözetimini sağlamak ve sağladığı ekipmanla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür.

TELAFİ ÇALIŞMASI DEĞERLENDİRMESİ

İşveren tarafından zorunlu nedenlerle (salgın hastalık) işi durdurmak zorunda kalınırsa veya işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması kararı verilir ise “telafi çalışması” yoluna gidilebilir. Söz konusu bu husus, İş Kanunu’nun 64.maddesinde; “zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde” şeklinde düzenlenmiştir.

Bu kapsamda işyerinde belirlenecek ve İşveren tarafından duyurulacak tarihler arasında işin durdurulduğunu, hangi tarihte işe başlanacağını, hangi tarihler arasında ve kaçar saat telafi çalışması yaptırılacağının çalışanlara ilan edilmesi, takip eden süreçte bir problem ile karşılaşmamak adına yazılı onay alınması uygun olacaktır.

Çalışılmayan süre içerisinde çalışanlara maaşlarının ödenmesine ve SGK primlerinin yatırılmasına devam edilmesi gerekmekte olup, daha sonradan günlük toplam çalışma 11 saati aşmayacak şekilde yaptırılacak telafi çalışması için ise ilave ücret ödenmesi gerekmemektedir. 7226 Sayılı Kanun ile 2 ay olan Telafi Çalışması Süresi 26 Mart 2020 tarihi itibari ile 4 aya çıkarıldı ve Cumhurbaşkanına Telafi Çalışma Süresini 2 katına kadar çıkarma yetkisi verildi.

Covid-19 virüsü nedeniyle işlerine ara vermek zorunda kalan işverenler için yeniden gündeme gelen “Telafi çalışma” konusunda bahsi geçen 2 aylık süre 4 aya çıkarılmıştır ve uygulamadan yararlanma şartları şunlardır;

· Telafi çalışması yaptıracak işveren; bu çalışmanın 4857 sayılı İş Kanununun 64. maddesindeki nedenlerden hangisine dayandığını açık olarak belirtmek, hangi tarihte çalışmaya başlanacağını, ilgili işçilere bildirmek zorundadır.

· Telafi çalışmaları, raporlu olunan süreleri kapsamamakla birlikte, tatil günlerini içermemektedir. Ayrıca günlük telafi çalışma süresi 11 saatin üzerine çıkamamaktadır.

· Her şeyin normale döndüğü yani işletmelerin yeniden aktif olduğu tarihten itibaren işverenin, iki ay içinde çalışılmayan süre için telafi çalışması yaptırması gerekmektedir. Eğer işveren bu süreyi aşarsa hakkını kaybetmektedir.

· Telafi çalışması nedeniyle fazla mesai yapan çalışanlar mesai ücreti talep edememektedir; çünkü buradaki fazladan çalışılan her saat telafi çalışma amacıyladır. Bu nedenle çalışana ekstra ücret ödenmemektedir.

Son Yazılar

Hukuki Yardım Al

Danışmak istediğiniz her konuda bize ulaşın!

BİZE ULAŞIN