ANLAŞMALI BOŞANMA NEDİR? ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ NASIL HAZIRLANIR?

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI

Boşanma davalarında genel hatlarıyla iki tür dava türü vardır diyebiliriz. Bunlar anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davalarıdır. Çekişmeli boşanma davaları boşanma sebeplerine göre birbirinden ayrılmakla birlikte her anlaşmalı boşanmada evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı kabul edilir.

Anlaşmalı boşanmada taraflar birbirine kusur atfetmez, herhangi bir boşanma sebebi öne sürmez ve boşanma sebeplerini ispatlamaya çalışmaz. Anlaşmalı boşanma, eşlerin evliliği karşılıklı olarak anlaşarak sona erdirmeleri ve boşanma protokolü hazırlayarak mahkemeye sunmaları sürecini ifade eder, bu protokolde mal paylaşımı, velayet, nafaka gibi konular belirtilir. Tarafların her ikisinin de başta boşanma hususu olmak üzere boşanmanın fer’i niteliğinde olan nafaka, tazminat ve velayet hususunda anlaşmış olmaları ve bu anlaştıkları her bir konuyu içeren boşanma protokolü imzaladığında Aile Mahkemesi hakimi tarafların evlilik birliklerinin temelinden sarsılmış olduğunu kabul ederek boşanmalarına karar verir.

Anlaşmalı boşanmanın tek önemli şartı taraflar arasındaki evliliğin en az 1 yıllık olmasına bağlıdır. Zira 1 yılın altındaki evlilikler bakımından anlaşmalı boşanma davalarının kabul edilmesi mümkün değildir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Neler Yer Alır?

Belirtildiği gibi protokolde yer alması gereken en önemli unsur her iki tarafın da anlaşmalı boşanmayı kabul ettiği ve bu hususta tam bir mutabakat içerisinde olduklarıdır.

Boşanmanın fer’i niteliğinde olan mali hakları açısından ise bazı evliliklerde taraflardan hiçbirinin birbirinden bu yönde bir talebi olmamakta ve protokolde bu hususun yer alması yeterli olmaktadır.

Tarafların söz konusu evlilik birliğinde doğan müşterek çocuğu olmaması halinde ise herhangi bir velayet hususu zaten söz konusu olmamaktadır. Ancak 18 yaşın altında müşterek çocuk veya çocukların olması halinde velayetin hangi ebeveynde olacağı ve velayet kendisine verilmeyen ebeveyn ile çocukların kişisel ilişki kurması açısından kararlaştırılan görüşme gün ve saatleri mutlaka protokolde yer almalıdır. Yine velayet kendisine verilmeyen ebeveynin müşterek çocuk için iştirak nafakası borcu doğmakta ve bu kısımda söz konusu iştirak nafakası bedeline de yer verilmelidir. Ancak tarafların bu hususta birbirinden iştirak nafakası talebi olmaması halinde bu husus da protokole yazılabilmektedir.

Burada en önemli husus her ne kadar protokole iştirak nafakası yönünden herhangi bir talebin olmadığı yazılsa da velayeti kendisinde olan ebeveyn çocuğun iştirak nafakası hakkında geri dönüşü olmayan bir karar veremeyeceğinden ve bu haktan feragat edemeyeceğinden boşanma gerçekleştikten sonra da iştirak nafakasına ilişkin davayı açabilecektir. Ancak bu detay maddi- manevi tazminat ve yoksulluk nafakası açısından söz konusu değildir.

Protokole yazılabilecek bir diğer madde ise mal paylaşımına ilişkindir. Tarafların anlaşmalı boşanma protokolüne mal paylaşımı hususunda herhangi bir ibareye yer vermemesi halinde mal paylaşımı davası boşanmanın fer’i niteliğinde olmadığı için bu hususta davalar yasal dava zamanaşımı süresi içerisinde de ayrıca açılabilmektedir. Ancak protokolde mal paylaşımına ilişkin anlaşmaya vardıklarına dair tek bir cümlenin dahi olması halinde tarafların bu konuda dava açabilmeleri mümkün değildir.

Neden Anlaşmalı Boşanma?

Boşanma davaları diğer dava türlerinden farklı olarak kişilerin aile yapılarına ilişkin, bazen özel hayatlarının konu edildiği bazen de kişiliklerinin ortaya konulduğu özel nitelikli davalardır. Konunun bu kadar hassas olması sebebiyle boşanmaya karar veren çiftler açısından en az yıpratıcı olan anlaşmalı boşanmanın tercih edilmesi en doğru olandır. Zira çekişmeli boşanma davaları başta taraflar, sonrasında müşterek çocuklar açısından oldukça yıpratıcı ve zorlu bir süreçtir. Elbette anlaşmalı boşanma sürecinde de her iki tarafın da yasadan kaynaklı haklarına sahip olması gerekmektedir.

Haklardan feragat edilerek yapılan bir anlaşmalı boşanma protokolü elbette adil değildir. Haklarınızın ne olduğunu bilmek açısından ise her türlü boşanma davasında mutlaka bir avukata danışmanız sizin için en faydalı olandır. Bu konuda Kapital Hukuk Bürosu alanında uzmanlaşmış bir büro olarak uzman boşanma avukatını bünyesinde istihdam etmekte ve müvekkillerinin hakkına halel gelmemesi adına etkin danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti vermektedir.

Unutulmamalıdır ki sağlıksız evliliklerdense sağlıklı boşanmalar her zaman en iyisidir.

 

Diğer yazılarımıza göz atmak için linke tıklayabilirsiniz.

Av.Harun Ümit Eren

Av.Özge Aktaş

 

Sosyal Medyada Bizi Takip edin
https://www.facebook.com/kapitalhukuk
https://twitter.com/kapital_hukuk
https://www.instagram.com/kapitalhukuk/
https://tr.linkedin.com/company/kapi%CC%87tal-hukuk

Son Yazılar

Hukuki Yardım Al

Danışmak istediğiniz her konuda bize ulaşın!

BİZE ULAŞIN