İzmir Şirket Avukatı Nasıl Bulunur?

İzmir Şirket Avukatı

Şirketler Hukuku özel bir hukuk dalıdır. Türkiye’de yasal olarak kurulmuş çok sayıda şirket vardır. Bu şirketlerin bir kısmı sermaye şirketi olarak kurulurken bazıları da şahıs şirketi olarak kurulur. Türk Ticaret Kanunu’nda Şirketler özel olarak düzenlenmiş olup şirket türlerine göre de kanun hükümleri değişiklik gösterecektir. Şahıs şirketleri ve ticaret şirketlerinin her birinin sorumluluk esası, uygulanacak genel hükümler, kefalet, şirket kurulları, yönetim ve daha fazlası ile ilgili işlem yaparken kanunu bilen uzman kişilerden yardım almak gerekir. İzmir şirket avukatı şirketin kuruluşundan diğer tüm işlemlerine kadar doğru hamleleri sizin için yapabilir. Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu’nda düzenlenen şirketlerin toplantı usulü, genel kurulda karar alınması, yönetim kuruluna yönetici atanması, sermaye artırımı yapılırken izlenen yola kadar şirket ile ilgili her türlü bilgi ve donanıma sahiptir. Usulüne uygun şekilde yapılmayan işlemler geçersiz olduğundan mali ya da hukuki olarak sorun yaşamamak için şirket avukatı ya da şirketler hukuku avukatına danışarak işlem yapmanız daha güvenli olacaktır. Şahıs şirketi ya da ticaret şirketi belli bir miktar mal varlığı ve parayı farklı şekillerde işletme içinde ya da dışında çevirerek şirkete gelir sağlar. Bu geliri sağlarken yasal prosedürlere takılmamak ya da maliye veya vergi dairesi tarafından kesilen ceza ile karşılaşmamak için şirket avukatı ya da şirketler hukuku avukatı ile çalışmalıdır. Maliye, vergi dairesi ya da SGK, prosedürlere ve şekil şartlarına oldukça dikkat eden kurumlardır. Maliye Bakanlığı’nın ortaya koyduğu mevzuata ya da kanunlara aykırı davranış sonucunda şirketiniz yaptırım ile karşı karşıya kalabilir. Bazen şirket yöneticileri hukuku çok iyi bilmediklerinde vergi dairesi tarafından kesilen özel usulsüzlük, vergi zıyaı gibi cezalara itiraz etmez. SGK’nın zorunlu olarak öngördüğü evraklara ve prosedürlere dikkat etmemek büyük miktarlarda cezalarla karşı karşıya kalınmasına neden olur. İzmir şirket avukatı sadece ticaret yapıp para kazanmanız konusunda size yardımcı olur. Şirketin alacakları, borçları, şirketin iflası ya da konkordato ilanı gibi icra iflas hukuku alanında da gerekli işlemleri yasalara ve mevzuata uygun şekilde yapar. Şirket malvarlığını çeşitli idari para cezaları, vergi cezaları, SGK tarafından kesilen cezaları ödeyerek tüketmemek için mutlaka İzmir şirket avukatı ile çalışmak gerekir. Aksi durumda hem yüksek miktarlarda para kaybedip hem de çeşitli ceza ve yaptırımlar ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

Şirket Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Şirket ile ilgili tüm vergi uyuşmazlıkları dışında şirkete karşı açılan ya da şirketin açması gereken davaların hepsine İzmir şirket avukatı bakar. Şirket avukatı Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Vergi Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu, İş Kanunu başta olmak üzere her türlü kanundan doğan uyuşmazlıklar için haklarınızı korur. Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen konularda İzmir şirket avukatı ihtiyaç duyduğunuz her işlemi yapacaktır. Bilmediğiniz birçok kanunu lehinize olacak şekilde şirketiniz için de uyarlar. Uygulamada en sık karşılaşılan davalardan biri de iş davalarıdır. İşveren yani şirketin işçiler ile arasında olan her türlü uyuşmazlıkta şirket avukatı davayı takip ederek işveren aleyhine icra takibi başlatılmasını önler. Zamanında tedbirler alarak işçi alacakları için şirket kaynaklarına haciz işlemleri yapılmasını da engellemiş olur. Ticaret avukatı şirketin üçüncü kişilerle yaptığı sözleşmelerde yer alan hak ve yükümlülükleri şirkete zarar vermeyecek şekilde hazırlar. Kanunda açık şekilde boşluk bulunan hallerde şirketin zarar görmemesi adına gerekli yasal prosedürleri işleterek bu maddeleri şirketin üçüncü kişilerle yaptığı sözleşmelere de ekler. Şirketlerin faaliyet gösterdiği alanlar çeşitli olduğundan Deniz Hukuku ve uluslararası sözleşmeler kapsamında taşımacılık işlemleri için de şirketleri bilgilendirir. Faaliyet gösteren şirketin, acentenin, sigorta şirketinin ve diğer şirket türlerinin tarafı olduğu her davadan en az zarar ile çıkmasına ticaret avukatı yardımcı olur. Şirketlerin taraf olduğu sözleşmelerin her biri spesifik alanlardır. Dolayısı ile de hukuk gibi toplumun her bilimini içine alan bir bölümü bitirmiş kişiler bu alanda ihtiyaç duyduğunuzdan daha fazlasını yapar. Şirket, sürekli yaşayan ve kendini geliştiren hukuki bir oluşumdur ve hayat ile iç içedir. Şirket sahibi ya da ticaret şirketleri daha az zarar görmek için mutlaka şirket avukatına başvurmak zorundadır. Bazen idare tarafından kesilen cezalar fazla hesaplanır ya da idari tasarrufla şirket aleyhine geri dönülmez karar verilebilir. İzmir şirket avukatı ya da şirketler hukuku avukatı şirket aleyhine yapılan işlemleri yargıya taşıyarak şirketin bu sorunlardan en az hasar ile kurtulmasını sağlar. İdari işlemler genelde yargı yolu ya da itiraz hakkı kullanılarak ortadan kaldırılabilir. Bu kararların ortadan kaldırılması ya da telafisi güç zararların ortaya çıkmasından önce yürütmenin durdurulması kararı verilmesini şirket avukatı ister.
İzmir Şirket Avukatı
İzmir Şirket Avukatı

Şirketler Hukuku Avukatı

Şirketler hukuku, ticaret hukukunun bir koludur. Şirketlerinin kurulması, birleşmesi, ayrılması, bölünmesi, değiştirilmesi, tasfiye edilmesi gibi konular şirketler hukukunu ilgilendirir. Ticaret şirketleri ya da şahıs şirketleri ile ilgili her konuda şirketler hukuku avukatı işlem yapar. Şirketler ile ilgili her işlem ve konu, Türk Ticaret Kanunu’nda tek tek düzenlendiği için de şirket avukatı ya da şirket hukuku avukatına ihtiyaç duyulur. Şirketler hukuku avukatı sadece yasal prosedür ya da işlemler ile ilgilenip davaları takip etmez. Aynı zamanda farklı yerlerde yapılacak yatırımların geliştirilmesi ve bu yatırımların hukuki bir zemine oturtulması konusunda da çok fazla görev üstlenir. Şirketlerin başarılı olmak için kendi içinde değişimine yardımcı olacak şüphesiz ki şirketler hukuku avukatıdır. Şirket iç işleyişinden imza sirkülerinin hazırlanmasına kadar her alanda bilgi sahibi olup gerekli işlemleri kısa sürede yapar. Çeşitli iş ortaklıkları, ortaklık sözleşmeleri, hisse devri, hisse satın alma, hisse rehini veya hesap rehini sözleşmeleri gibi çok sayıda sözleşmeyi de şirket için hazırlar. Dışarıdan şirketler hukuku avukatı ya da şirket avukatından danışmanlık alınabilir. Eğer her işlem için ulaşılacak bir şirket avukatı ya da şirketler hukuku avukatına ihtiyaç duyuluyorsa bu durumda sadece şirkette çalışacak şekilde bir avukatla da anlaşılabilir.

En İyi Şirket Avukatı

Şirketiniz ya da hukuki uyuşmazlıklarınız için en iyi şirket avukatı ile anlaşmak size her alanda kazanç sağlar. En iyi şirket avukatı; ticaret hukuku, borçlar hukuku, deniz hukuku, vergi hukuku, sigorta hukuku, iş hukuku ve icra iflas hukuku başta olmak üzere her alanda donanımlı kişidir. Diğer yazılarımıza göz atmak için linke tıklayabilirsiniz. İzmir avukat olarak, hukuki konularda size rehberlik etmek ve sorularınıza cevap vermek için buradayız. Sosyal Medyada Bizi Takip edin https://www.facebook.com/kapitalhukuk https://www.instagram.com/kapitalhukuk/ https://tr.linkedin.com/company/kapi%CC%87tal-hukuk

Son Yazılar

Hukuki Yardım Al

Danışmak istediğiniz her konuda bize ulaşın!

BİZE ULAŞIN