Çekişmeli Boşanma Kaç Yıl Sürer?

Çekişmeli boşanma davaları, çiftlerin anlaşmazlık yaşadığı ve boşanma sürecinde uzlaşma sağlayamadığı durumlarda mahkemeye başvurmaları sonucu ortaya çıkar. Çekişmeli boşanma kaç yıl sürer? sorusu, 2024 yılında da çiftler arasında merak edilen konuların başında gelmektedir. Çekişmeli boşanma davalarının ne kadar süreceğini etkileyen faktörleri ve süreci hızlandırmanın yollarını ele alarak, okuyucularımıza bu zorlu süreçte rehberlik etmeyi amaçlıyoruz.

Çekişmeli Boşanma Davası Nedir?

Çekişmeli boşanma davası, çiftlerin boşanma konusunda uzlaşamadığı durumlarda açılan bir dava türüdür. Bu davalarda, taraflar arasında mal paylaşımı, velayet, nafaka gibi konularda anlaşmazlık yaşanır ve bu anlaşmazlıklar mahkeme kararıyla çözülür.

Çekişmeli boşanma davaları, eşlerin boşanma sürecinde anlaşma sağlayamaması sonucu ortaya çıkar. Taraflardan biri boşanmak istemezse veya boşanma şartlarında anlaşma sağlanamazsa, çekişmeli boşanma davası açılır. Bu tür davalar, genellikle uzun ve karmaşık bir süreç içerir.

Çekişmeli Boşanma Davasına Neden Olabilecek Durumlar

Çekişmeli boşanma davasına neden olabilecek durumlar şunlardır:

 • Mal Paylaşımı: Evlilik süresince edinilen malların nasıl paylaşılacağı konusunda taraflar arasında anlaşmazlık yaşanabilir. Özellikle değerli gayrimenkuller ve araçlar gibi varlıkların paylaşımı, çekişmeli boşanma davalarının en sık karşılaşılan nedenlerinden biridir.
 • Velayet: Çocukların kiminle kalacağı konusunda anlaşmazlık, çekişmeli boşanma davalarında önemli bir rol oynar. Ebeveynler, çocuklarının velayetini almak için mücadele ederken, bu durum davanın uzamasına neden olabilir.
 • Nafaka: Eşler arasındaki ekonomik dengesizlik, nafaka taleplerine yol açabilir. Nafaka miktarı ve süresi konusunda anlaşma sağlanamazsa, çekişmeli boşanma davası kaçınılmaz hale gelir.

Gerçek Hayattan Örnek Olaylar

 • Nafaka Anlaşmazlığı: Ali ve Ayşe, 10 yıllık evliliklerinin ardından boşanma kararı alır. Ayşe, çalışmadığı için yüksek miktarda nafaka talep eder. Ali ise, bu talebi karşılayamayacağını öne sürerek daha düşük bir nafaka miktarı teklif eder. Taraflar arasındaki bu anlaşmazlık, davanın çekişmeli hale gelmesine neden olur.
 • Tazminat Talebi: Evlilik süresince maddi ve manevi olarak yıprandığını iddia eden Melek, eşi Murat’tan yüksek miktarda tazminat talep eder. Murat, bu talebi haksız bularak reddeder. Bu durum, davanın çekişmeli olmasına yol açar.
 • Velayet Mücadelesi: Hasan ve Elif, boşanma kararı aldıklarında, çocuklarının velayeti konusunda anlaşamazlar. Elif, çocukların kendisiyle kalmasını isterken, Hasan da çocukların babalarıyla kalmasının daha iyi olacağını savunur. Bu velayet mücadelesi, davanın çekişmeli bir hal almasına neden olur.

Çekişmeli boşanma davaları, tarafların uzlaşamadığı konular nedeniyle uzun sürebilir. Çekişmeli boşanma ne kadar sürer? sorusunun yanıtı, davanın karmaşıklığına ve mahkemenin iş yüküne bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ancak, genellikle bu tür davalar 1 ila 3 yıl arasında sonuçlanabilir. Tarafların deneyimli avukatlarla çalışması ve gerekli delilleri sunması, sürecin daha hızlı ve sağlıklı ilerlemesine yardımcı olacaktır.

Çekişmeli Boşanma Davası Şartları Nelerdir?

Çekişmeli Boşanma Davası Şartları Nelerdir?

Çekişmeli Boşanma Davası Açmak İçin Gerekli Yasal Şartlar

 • Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması
 • Sadakatsizlik
 • Şiddet ve Kötü Muamele
 • Terk
 • Ağır Kusur

Gerekli Belgeler ve Başvuru Süreci

 • Dava Dilekçesi
 • Kimlik Fotokopisi
 • Evlenme Cüzdanı
 • Deliller

Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Noktalar

 • Avukat Desteği
 • Eksiksiz Delil Sunumu
 • Mahkeme Sürecine Hazırlık
 • Uzlaşma Çabası

Tarafların belirli yasal şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Bu davalar, evlilik birliğinin temelden sarsılması, sadakatsizlik, şiddet ve kötü muamele, terk veya ağır kusur gibi sebeplerle açılabilir. Gerekli belgeler arasında dava dilekçesi, kimlik fotokopisi, evlenme cüzdanı ve deliller bulunur.

Deneyimli bir avukat desteği almak, delilleri eksiksiz sunmak, mahkeme sürecine iyi hazırlanmak ve mümkünse uzlaşma çabasında bulunmak, davanın daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde sonuçlanmasına yardımcı olur. Bu süreçte dikkatli ve bilinçli olmak, tarafların daha sağlıklı bir boşanma süreci geçirmelerine katkı sağlar.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası açma süreci aşağıdaki gibidir:

 1. Dava Dilekçesi Hazırlanması
 2. Yetkili Mahkemeye Başvuru
 3. Duruşma Tarihinin Belirlenmesi
 4. Taraflara Tebligat Yapılması

Nereye ve Nasıl Başvurulur?

Yetkili Mahkemeye Başvuru:

 • Aile Mahkemesi: Çekişmeli boşanma davaları, aile mahkemelerinde açılır. Aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde ise asliye hukuk mahkemeleri aile mahkemesi sıfatıyla davaya bakar.
 • Başvuru Yeri: Davacı, ikamet ettiği yerin aile mahkemesine başvurarak davayı açabilir. Davalı tarafın ikamet ettiği yer mahkemesi de yetkili olabilir.

Gerekli Belgeler ve Dilekçenin Hazırlanması

Gerekli Belgeler:

 • Dava Dilekçesi: Boşanma talebinde bulunan tarafın, boşanma gerekçelerini ve taleplerini (nafaka, tazminat, velayet vb.) içeren bir dilekçe hazırlaması gerekir.
 • Kimlik Fotokopisi: Davacıya ait kimlik fotokopisi gereklidir.
 • Evlenme Cüzdanı: Evliliğin varlığını kanıtlayan evlenme cüzdanı veya nüfus kayıt örneği sunulmalıdır.
 • Deliller: Boşanma sebeplerini destekleyen deliller (mesajlar, e-postalar, tanık ifadeleri, fotoğraflar vb.) dava dilekçesi ile birlikte sunulmalıdır.

Dilekçenin Hazırlanması:

 • Açık ve Net İfade: Dilekçede boşanma sebepleri açık ve net bir şekilde belirtilmelidir.
 • Taleplerin Belirtilmesi: Nafaka, tazminat, velayet gibi talepler ayrıntılı olarak dilekçede yer almalıdır.
 • Delillerin Eklenmesi: Dava dilekçesi ile birlikte sunulacak deliller dilekçeye eklenmelidir.
 • Avukat Desteği: Dilekçenin hukuki çerçevede doğru hazırlanması için deneyimli bir aile hukuku avukatından veya boşanma avukatından yardım almak önemlidir. Avukat desteği, dava sürecinin daha sağlıklı ve hızlı ilerlemesine katkı sağlar.:

Çekişmeli boşanma davası açma süreci, dava dilekçesinin hazırlanması ile başlar. Boşanma gerekçelerini ve talepleri içeren dilekçe, yetkili aile mahkemesine sunulur. Mahkeme, dilekçeyi değerlendirdikten sonra duruşma tarihini belirler ve taraflara tebligat yapar. Dava sürecinde gerekli belgelerin eksiksiz sunulması ve mahkeme sürecine iyi hazırlanılması, davanın daha hızlı ve sağlıklı sonuçlanmasına katkı sağlar. Ayrıca, dava sürecinin karmaşıklığı göz önünde bulundurulduğunda, deneyimli bir avukattan yardım almak tarafların lehine olacaktır. Avukatlar, hukuki prosedürlerin doğru bir şekilde yerine getirilmesine ve tarafların haklarının korunmasına yardımcı olur.

Çekişmeli Boşanma Davası Süresi

Çekişmeli boşanma davaları, ortalama olarak 1 ila 3 yıl arasında sürebilir. Bu süre, mahkemenin iş yüküne, tarafların uzlaşma sağlama durumuna ve delillerin toplanması gibi birçok faktöre bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Davanın süresini etkileyen faktörler:

 • Delillerin Toplanması: Delillerin eksiksiz ve doğru bir şekilde toplanması, dava süresini kısaltabilir. Delillerin geç sunulması ise davanın uzamasına neden olabilir.
 • Tanıkların Dinlenmesi: Tarafların tanıklarının dinlenmesi süreci de davanın süresini etkiler. Tanıkların mahkemeye çağrılması ve ifadelerinin alınması zaman alabilir.
 • Mahkeme Yoğunluğu: Mahkemelerin iş yükü, duruşma tarihlerinin belirlenmesinde önemli bir faktördür. Yoğun mahkemelerde davaların sonuçlanması daha uzun sürebilir.
 • Tarafların Uzlaşma Durumu: Taraflar arasındaki anlaşmazlıkların bazı konularda çözülmesi, davanın hızlanmasını sağlar.

Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer? sorusu, yukarıdaki faktörlerin ışığında değişiklik gösterir. Tarafların avukatlarıyla birlikte sürece iyi hazırlanmaları ve delilleri zamanında sunmaları, davanın daha hızlı sonuçlanmasına yardımcı olacaktır.

Çekişmeli Boşanma Davası İlk Celsede Biter Mi?

Çekişmeli boşanma davası ilk celsede biter mi? sorusu, birçok kişi tarafından merak edilir. Genellikle çekişmeli boşanma davaları, ilk celsede sonuçlanmaz. Bunun başlıca nedenleri, davanın karmaşıklığı ve tarafların anlaşmazlıklarının detaylı bir şekilde incelenmesi gerekliliğidir.

İlk Celsede Davanın Bitme Olasılığı

Davanın ilk celsede sonuca ulaşabilmesi için aşağıdaki şartların sağlanması gerekmektedir:

 • Tarafların Uzlaşması: Eğer taraflar, boşanma ve boşanma şartları konusunda duruşma öncesinde uzlaşmaya varırlarsa, dava ilk celsede sonuçlanabilir.
 • Yeterli Delil Sunulması: Tarafların sunduğu delillerin yeterli ve ikna edici olması durumunda, hakim davayı ilk celsede karara bağlayabilir.
 • Tanıkların Hazır Bulunması: İlgili tanıkların ilk duruşmada hazır bulunması ve ifadelerinin alınması, sürecin hızlanmasına katkı sağlar.

İlk Celsede Sonuca Ulaşılamayan Durumlar

Genellikle çekişmeli boşanma davaları, aşağıdaki durumlar nedeniyle ilk celsede sonuçlanmaz:

 • Delillerin İncelenmesi: Delillerin detaylı bir şekilde incelenmesi ve değerlendirilmesi zaman alır.
 • Tanıkların Dinlenmesi: Tanıkların ifadelerinin alınması ve karşı tarafın sorularının cevaplanması süreyi uzatır.
 • Mahkeme İş Yükü: Mahkemelerin yoğunluğu, duruşmaların ertelenmesine ve sürecin uzamasına neden olabilir.

Bu nedenle, çekişmeli boşanma davası ilk celsede biter mi? sorusunun cevabı çoğunlukla hayır olacaktır. Ancak, taraflar arasındaki anlaşmazlıkların minimal olduğu ve yukarıdaki şartların sağlandığı durumlarda, davanın ilk celsede sonuçlanması mümkündür.

Çekişmeli Boşanma Davasında İki Tarafın da Boşanmak İstemesi Süreci Hızlandırır Mı?

Çekişmeli boşanma davasında her iki tarafın da boşanmak istemesi, sürecin hızlanmasına önemli ölçüde katkı sağlar. Bu durum, tarafların daha uzlaşmacı bir yaklaşım sergilemesine ve anlaşmazlıkların azalmasına neden olur. Anlaşmazlıkların azalması, mahkemenin daha hızlı karar vermesini sağlar.

Taraflar boşanma konusunda hemfikir olduklarında, delil sunma ve tanık dinleme süreçleri daha kısa sürebilir. Bu da duruşma sayısının azalmasına ve davanın daha hızlı sonuçlanmasına yardımcı olur. Ayrıca, nafaka, mal paylaşımı ve velayet konularında karşılıklı kabul sağlanması, bu konuların hızlıca çözümlenmesine olanak tanır.

Hakim, tarafların boşanma konusunda hemfikir olduğunu gördüğünde, karar verme süreci hızlanır. Avukatlar da, süreci hızlandırmak için daha etkili stratejiler geliştirebilir. Böylece, iki tarafın da boşanmak istemesi, çekişmeli boşanma davasının daha hızlı ve daha az stresli bir şekilde sonuçlanmasına katkı sağlar.

Duruşmaya Gelmemesi Süreci Uzatır Mı?

Çekişmeli boşanma davası sürecinde, taraflardan biri veya her ikisinin duruşmaya gelmemesi, davanın uzamasına neden olabilir. Duruşmalara katılım, sürecin sağlıklı ve hızlı ilerlemesi için önemlidir.

Tarafların Duruşmaya Gelmemesi Durumunda Neler Olur?

 • Duruşmanın Ertelenmesi: Taraflardan biri veya her ikisi duruşmaya gelmezse, hakim duruşmayı erteleyebilir. Bu, davanın planlanan takvimine göre ilerlemesini engeller.
 • Tekrar Çağrı: Mahkeme, gelmeyen tarafları tekrar duruşmaya çağırmak zorunda kalır. Bu durum, sürecin daha fazla uzamasına neden olur.
 • Delil ve Tanıkların Sunulamaması: Tarafların yokluğu, delillerin sunulmasını ve tanıkların dinlenmesini engelleyebilir. Bu, davanın incelenmesi gereken hususların tamamlanamamasına yol açar.

Süreci Nasıl Uzatır ve Sonuçları Nelerdir?

 • Duruşmaların Sayısının Artması: Duruşmaya gelmeyen taraflar nedeniyle, duruşma sayısı artar. Her ek duruşma, davanın sonuçlanma süresini uzatır.
 • Yargılama Sürecinin Kesintiye Uğraması: Duruşmalara düzenli katılımın olmaması, yargılama sürecinin kesintiye uğramasına ve hakimin karar verme sürecinin gecikmesine neden olur.
 • Mahkeme Masraflarının Artması: Uzayan dava süreci, taraflar için ek mahkeme masraflarına yol açar. Bu, hem maddi hem de manevi yük oluşturur.

Çekişmeli boşanma davalarında, tarafların duruşmalara düzenli katılımı, davanın daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde sonuçlanması için kritiktir. Taraflardan birinin veya her ikisinin duruşmaya gelmemesi, süreci uzatır ve davanın sonuçlanmasını geciktirir. Bu nedenle, davanın taraflarının duruşmalara zamanında katılması büyük önem taşır.

Çekişmeli Boşanma Davasında Çıkan Karar Ne Zaman Kesinleşir?

Çekişmeli boşanma davasında çıkan karar, mahkeme tarafından verildikten sonra hemen kesinleşmez. Kararın kesinleşmesi, belirli bir sürecin tamamlanmasıyla mümkün olur. Bu süreç, tarafların itiraz haklarını kullanmalarına olanak tanıyan bir süreyi içerir.

Kararın Kesinleşme Süreci

 1. Kararın Tebliği: Mahkeme tarafından verilen boşanma kararı, taraflara tebliğ edilir. Tebliğ, kararın taraflara resmi olarak bildirilmesi anlamına gelir.
 2. İtiraz Süresi: Taraflar, kararın kendilerine tebliğ edilmesinden itibaren 2 hafta içinde karara itiraz edebilirler. Bu itiraz, temyiz başvurusu şeklinde olabilir.
 3. Temyiz İncelemesi: Taraflardan biri karara itiraz ettiğinde, dosya temyiz incelemesi için Yargıtay’a gönderilir. Yargıtay, kararı inceleyerek onaylar veya bozabilir.
 4. Kararın Kesinleşmesi: Eğer taraflar 2 hafta içinde karara itiraz etmezse, karar kesinleşir. Temyiz başvurusu yapıldığında ise Yargıtay’ın kararı onaylaması durumunda karar kesinleşir.

Kesinleşme Sürecinin İşleyişi

 • İtirazın Olmaması Durumu: Tarafların karara itiraz etmemesi durumunda, 2 haftalık itiraz süresinin dolmasıyla birlikte karar kesinleşir.
 • Temyiz Başvurusu: Temyiz başvurusu yapıldığında, dosya Yargıtay’a gider ve Yargıtay’ın kararı incelemesi beklenir. Yargıtay onayladığında karar kesinleşir.
 • Yargıtay’ın Kararı Bozması: Yargıtay, kararı bozarsa dosya yeniden incelenmek üzere mahkemeye geri gönderilir. Bu durumda, kararın kesinleşmesi süreci uzar.

Çekişmeli boşanma davalarında çıkan kararın kesinleşmesi, tarafların itiraz durumuna ve Yargıtay’ın inceleme sürecine bağlı olarak değişir. İtiraz edilmediği takdirde, kararın tebliğinden itibaren 2 hafta sonra kesinleşir. Temyiz başvurusu yapıldığında ise Yargıtay’ın onaylaması durumunda karar kesinleşir. Bu süreçler, boşanma kararının resmileşmesi ve hukuki olarak geçerlilik kazanması için gereklidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Çekişmeli boşanma süreci en az ne kadar sürer?

Çekişmeli boşanma davaları genellikle en az 1 yıl sürer. Ancak, mahkemenin iş yükü, tarafların uzlaşma durumu ve delillerin toplanma süreci gibi faktörlere bağlı olarak bu süre değişebilir.

Eşlerden biri boşanmayı istemezse nasıl bir süreç izlenir?

Eşlerden biri boşanmayı istemezse, diğer eş çekişmeli boşanma davası açabilir. Mahkeme, deliller ve tanık beyanları doğrultusunda karar verir. Eşlerden birinin boşanmayı istememesi, davanın uzamasına neden olabilir, ancak boşanma talebinin haklı sebeplere dayanması durumunda mahkeme boşanma kararı verebilir.

Çekişmeli boşanma davasının düşmesi için ne gerekir?

Çekişmeli boşanma davasının düşmesi için tarafların barışması veya davacının davayı geri çekmesi gereklidir. Ayrıca, mahkeme, delil yetersizliği veya hukuki eksiklikler nedeniyle davayı reddedebilir.

2024 yılında çekişmeli boşanma süresi ne kadardır?

2024 yılında çekişmeli boşanma süresi, ortalama olarak 1 ila 3 yıl arasında değişebilir. Süre, mahkemelerin iş yükü, tarafların uzlaşma durumu ve sunulan delillerin niteliğine bağlıdır.

Çekişmeli boşanma davalarında hakim hangi kriterlere bakar?

Hakim, çekişmeli boşanma davalarında evlilik birliğinin temelden sarsılması, sadakatsizlik, şiddet ve kötü muamele, terk gibi sebeplerin varlığına bakar. Ayrıca, nafaka, mal paylaşımı ve çocukların velayeti gibi konularda tarafların taleplerini değerlendirir.

Hangi durumlarda boşanma gerçekleşmez?

Boşanma, evlilik birliğinin temelden sarsılmadığı, delil yetersizliği bulunduğu veya tarafların uzlaşma sağladığı durumlarda gerçekleşmez. Ayrıca, mahkeme, boşanma talebinin geçersiz veya hukuki eksiklikler taşıdığını tespit ederse boşanma gerçekleşmez.

Erkekler neden boşanma davası açamaz?

Bu bilgi yanlıştır. Erkekler de kadınlar gibi boşanma davası açabilirler. Boşanma davası açma hakkı cinsiyetle sınırlı değildir; her iki taraf da boşanma davası açabilir.

Çekişmeli boşanma davasının reddedilme sebepleri nelerdir?

Çekişmeli boşanma davasının reddedilme sebepleri arasında delil yetersizliği, boşanma talebinin hukuki dayanağının bulunmaması ve davacının iddialarını ispat edememesi bulunur. Ayrıca, usul hataları ve gerekli belgelerin eksik sunulması da davanın reddine yol açabilir.

Çekişmeli boşanmada kadının hakları nelerdir?

Çekişmeli boşanmada kadın, nafaka, mal paylaşımı, çocukların velayeti ve tazminat talep edebilir. Kadının hakları, mahkemenin verdiği karara ve delillerin niteliğine bağlı olarak belirlenir. Kadın, ekonomik durumu kötüleşirse veya şiddet gibi olumsuz durumlara maruz kalmışsa ek haklar talep edebilir.

Taraflardan biri boşanmak istemezse hakim boşanma kararı verir mi?

Evet, taraflardan biri boşanmak istemese bile hakim, boşanma talebini haklı ve yeterli delillere dayalı bulursa boşanma kararı verebilir. Hakim, evlilik birliğinin temelden sarsıldığını tespit ederse boşanma kararı alabilir.

Hakim hangi durumlarda boşanma kararı vermez?

Hakim, evlilik birliğinin temelden sarsılmadığını, boşanma sebeplerinin yeterli olmadığını veya tarafların barışma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünürse boşanma kararı vermez. Ayrıca, delillerin yetersiz olduğu durumlarda da boşanma kararı verilmez.

Hakim boşanma kararı vermezse ne olur?

Hakim boşanma kararı vermezse, taraflar evli kalmaya devam eder. Ancak, taraflardan biri karara itiraz ederek temyiz yoluna gidebilir. Yargıtay, mahkemenin kararını inceleyerek onaylayabilir veya bozabilir. Kararın bozulması durumunda dava yeniden görülür.

Son Yazılar

Hukuki Yardım Al

Danışmak istediğiniz her konuda bize ulaşın!

BİZE ULAŞIN