OBTAINING A WORK PERMIT IN TURKEY FOR FOREIGNERS

In this article, the main issues related to obtaining a work permit are discussed. However, first of all, the meaning and nature of it should be explained. 1.Right to Work Foreigners have the right to work in the country where they have a residence permit, provided that certain conditions are met, and they can benefit […]

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ NEDİR VE GEÇERSİZLİK HALLERİ NELERDİR? (2023)

Giriş Kira ilişkileri, toplumsal yaşamın önemli bir parçasıdır; günümüz sosyal yaşamında milyonlarca kişiyi ilgilendiren ve günlük hayatta en çok yapılan sözleşmeler kira sözleşmeleridir. Kira sözleşmeleri, Türk hukuk sisteminde Medeni Hukuk kapsamında Türk Borçlar Kanunu’nda ele alınır. 01.07.2012 tarihinden itibaren kira hukukunun dayanağını yalnızca 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu oluşturur, yani 818 sayılı Kanun ve 6570 sayılı […]

CONCORDAT AND THE MEETING OF CREDITORS

WHAT IS THE ORDINARY CONCORDAT? WHAT ARE THE MEETING OF CREDITORS’ QUORUMS? The Meaning of Ordinary Concordat Ordinary concordat is a forced agreement that an honest debtor makes with a certain majority of the creditors and is valid with the approval of the authorized Commercial Court. With this remedy, the creditors either waive a certain […]