YABANCI UYRUKLU EŞTEN BOŞANMA DAVASI

YABANCI UYRUKLU EŞTEN BOŞANMA DAVASI NEDİR?

İzmir ilinde faaliyet gösteren kapital hukuk bürosu olarak müvekkillerimizin danıştığı konular, başvurular ve dava portföylerinden yola çıkarak boşanma sürecinde en çok merak edilen konulardan birinin yabancı eşle boşanma süreci olduğunu gözlemledik. Senelere dayanan birikimimiz ve dinamik kadromuzun yaptığı çalışmalar ışığında bu yazımızda yabancı eşten nasıl boşanılır, yabancı eşe karşı boşanma davası nasıl açılır bunlardan bahsedeceğiz.

Aslında bu durum diğer boşanma davalarından farklı değildir. Eşler, yetkili mahkemeye yapacakları boşanma başvurusu ile dava açmalıdırlar. Fakat yabancı uyruklu eşten boşanma aşamasında bilinmelidir ki özellikle yurtdışında açılacak olan davalar, Türkiye’de direk olarak geçerli olmamaktadır. Yabancı uyruklu eşten yurtdışında boşanacak olan kişilerin, boşanma işlemleri kesinleştikten sonra Türkiye’de tanıma-tenfiz davası açmaları gerekir.

BOŞANMA DAVASI HANGİ MAHKEMEDE AÇILIR?

Milletlerarası özel hukuk mevzuatında 13.madde boşanma ve ayrılıkta uygulanacak hukuka işaret eder. Eşlerin ayrı vatandaşlıkları olması durumunda uygulanacak olan hukuk müşterek ikametgah hukuku, bulunmadığı takdirde müşterek mutad mesken hukuku bunun da bulunmaması halinde Türk hukukudur.

Çekişmeli boşanma davası varsa yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son altı aydan beri birlikte oldukları yer mahkemesidir. Boşanma davası anlaşmalı açılacaksa yer problemi yoktur taraflar dilediği yer mahkemesinde dava açabilirler.

Boşanma davasında görevli mahkeme ise Aile mahkemesidir.

 

yabancı uyruklu eşten boşanma davası
yabancı uyruklu eşten boşanma davası nedir

YABANCI UYRUKLU EŞTEN NASIL BOŞANILIR?

Yabancı uyruklu eşten boşanmak isteyen kişilerin açabilecekleri iki farklı dava türü bulunur. Bu davalar, anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davalarıdır. Anlaşmalı boşanma davalarında her iki taraf da boşanmak istemekte ve kanunun belirlediği anlaşmalı boşanma şartlarını yerine getirmektedir. Diğer boşanma türü olan çekişmeli boşanma davasında ise, taraflardan birisi boşanmak istemeyeceği gibi, boşanmanın maddi veya manevi herhangi bir sonucunda taraflar uzlaşamamış da olabilir. Yabancı uyruklu eşten boşanma sürecinde davanın Türkiye’de açılacak olması bir avantajdır. Türkiye’de açılacak boşanma davası ile bireyler ayrıca bir tanıma tenfiz davasına gerek duymadan boşanma işlemlerini sonlandırabilmektedir.

Ancak yabancı uyruklu eşten boşanma aşamasında davanın yurt dışı mahkemelerinde görülmesi ya da yurtdışında davanın açılacak olması, bu davanın bitiminden sonra Türkiye’de ikinci bir dava açılmasına neden olacaktır. Yurtdışındaki mahkeme kararları Türkiye’de geçerli değildir ve bu geçerliliğin sağlanması ancak tanıma ve tenfiz davası ile mümkündür.

Yabancı mahkemede yabancı uyruklu eşinden boşanacak olan kişi Türkiye’de bu davayı açmadığı zaman, eski eşi hala yasal eşi olarak kabul edilecek ve mirastan yabancı uyruklu boşandığı eşi de pay alabilecektir. Bu gibi hususların önüne geçilebilmesi adına yabancı uyruklu eşten boşanma işlemlerinde İzmir ilinde faaliyet gösteren Kapital Hukuk Bürosu müvekkile her adımda yardımcı olur.

BİR AVUKATTAN YARDIM ALMALI MIYIM?

Yabancı eşten boşanma süreci zor bir süreçtir. Bu süreçte bireyler mal paylaşımı, tazminat, nafaka, velayet gibi konularda sorun yaşayabilirler. Özellikle yabancı uyruklu eşten boşanma sonrası velayeti eşte kalan çocuk ile kişisel ilişki tesisinin kurulması oldukça zor olmaktadır. Zira boşanma sonrası yabancı uyruklu eş ülkesine dönebilmekte ve velayetini aldığı çocuğunu da yanında götürebilmektedir. O nedenle yabancı uyruklu eşten boşanma sürecinin mutlaka profesyonel bir şekilde, bir avukat tarafından yürütülmesi gerekir.

Yabancı uyruklu eşten boşanma süreci yalnızca velayet değil, mal paylaşımı ve nafaka gibi maddi sonuçlarda da hak kaybı yaşanma olasılığını içermektedir. Boşanmalarda kusur oranları boşanmanın maddi ve manevi tüm sonuçlarını etkilemektedir. Yabancı uyruklu eşe açılan boşanma davalarında kişi, yasal haklarını doğru bir şekilde savunmak ve hukuki prosedürleri etkili bir şekilde yerine getirmek durumundadır. Aksi halde boşanma sonrası hak kaybı yaşaması olasılığı her zaman bulunmaktadır.

YABANCI UYRUKLU EŞTEN YABANCI ÜLKEDE BOŞANMA KARARININ

TÜRKİYE’DE TANINMASI

Yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de tanınabilmesi için taraflardan biri Türkiye’de yaşıyor ise avukatıyla davasını açabilecektir. Yurt dışında olan tarafa tebligat yapılır bu şekilde davadan karşı taraf da haberdar edilir.

Katılmaması durumunda gıyaben tanıma işlemi ile karar alınır. Ne yabancı taraf ne de avukatı davaya katılmaz ise mahkeme tanık dinleyecek ve dava konusu apostil şerhi ile tercümesi yapılmış olan yabancı mahkeme kararına ilişkin tanıma ve tenfiz kararını vermesi gerekir.

(apostil: bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan bir belge onay sistemi)

Ancak tenfiz kararı kesinleştikten sonra boşanma işlemi Türkiye’de tanınır. Boşanma kararının Türkiye’de tanınabilmesi için, Türk hakimi tarafından tanınabilmesi için kararın asıl karar olması ve apostil şerhi onaylı olması gerekmektedir.

Tanıma tenfiz davası açarak yurtdışı boşanma işlemlerini ülkemizde geçerli kılma amacında olan kişilerin bu süreçte izleyeceği yol boşanma tanıma tenfiz davası süresini direkt olarak etkilemektedir. Yurtdışındaki boşanmanın ülkemizde tanınması ve tenfizi için her iki tarafın da Türkiye’de bulunan boşanma avukatları ile boşanma tanıma tenfiz davası açmaları önerilir. Bu şekilde gerekli hukuki prosedürler hızlı ve doğru bir biçimde yerine getirilebilmekte ve bireyler davanın açılacağı yer mahkemesinin iş yüküne göre 1 hafta ile 3 ay arasında bir sürede boşanma tanıma tenfiz işlemi gerçekleştirebilmektedir.

Tanıma tenfiz davalarında merak edilen bir diğer husus ise tanıma tenfiz davası ücreti olmaktadır. Bu konuda da bireylerin süreci yürütme şekilleri boşanma tanıma tenfiz davası ücretini belirlemektedir. Örneğin yabancı mahkemede boşanmış iki eşin de Türkiye’de tanıma tenfiz davalarıyla ilgilenen bir avukatla süreci yüretmeleri durumunda süreç hızlı bir şekilde sonuçlandırılacağından daha düşük maliyet ortaya çıkacaktır.Bir avukata vekalet vermemenin daha uygun bir yöntem olacağı düşünülse de davanın 2 – 3 yıl sürebileceği ve bireylerin sürekli duruşmalara katılıp davayı takip etmesi durumlarından dolayı maliyet daha fazla olabilmektedir.

Boşanma tanıma tenfiz davası belgeleri ile birlikte bireylerin uzman bir boşanma tanıma tenfiz davası avukatı ile bu davayı açmaları onların en kısa süre içerisinde boşanmalarının ülkemizde tanınması ve tenfizini sağlayacaktır.

BOŞANMA İLAMININ TENFİZİ

Boşanmanın Tenfizi kavramı, yabancı mahkemenin vermiş olduğu boşanmaya ilişkin maddi ve manevi sonuçların ülkemizde icra edilebilir olmasıdır. Örneğin yabancı mahkeme boşanma sonrası nafaka ödenmesine hükmetmiş olabilir. Bu noktada bu karar ülkemizde tanınmadığı için icra edilebilmesi de mümkün değildir. O yüzden Boşanmanın Türkiye’de tenfizi davası açılması gerekir. Bu dava aynı zamanda tanıma davası koşullarını da barındırması nedeniyle iki dava açmadan yalnızca boşanma tenfiz davası açarak yurtdışı boşanmaların ve sonuçlarının ülkemizde geçerli olmasını sağlayabilirsiniz.

Boşanma Tanıma Tenfiz Davası için Gerekli Belgeler

– Yabancı Mahkemenin vermiş olduğu boşanma kararının aslı

– Yabancı mahkemede verilen boşanma kararının kesinleşmiş olduğunu belirten şerh ya da apostilşerhi

-Yurtdışı mahkemelerinde verilen boşanma kararının Türkçe’ye yeminli tercüman tarafından çevrilmesi ve bu tercümenin noter ya da konsolosluklar aracılığı ile onaylatılması

– Yurtdışında boşanan kişilerin pasaport ve nüfus cüzdanı fotokopileri

– Boşanma tanıma tenfiz davası için avukata vekalet verilmişse vekaletname

Boşanma Tanıma Tenfiz Davası Konusu Olan Ülkeler

Almanya, Hollanda, İngiltere, Amerika, Avusturya, Kanada, İsviçre, Belçika, Fransa, Norveç, Avustralya,Azerbaycan,Türkmenistan,Rusya,Ukrayna,İsveç,Slovakya,Macaristan,İtalya,İspanya,Mısır,Japonya,Çin,Gürcistan,Bulgaristan,Yunanistan,Makedonya

Yabancı uyruklu biri ile evli bir kişinin boşanması durumunda dava süresinde azalma aynı zamanda davanın doğru şekilde sürecine devam edebilmesi için bir avukat yardımı ile bu süreç halledilmelidir. İzmir/Bayraklı’ da faaliyet gösteren Kapital Hukuk Bürosu, uluslararası hukuk alanında uzman avukatları ile yazımızın bütününde bahsetmiş olduğumuz hususları en kısa sürede ve en doğru yollarla çözmeye devam ediyor ve her geçen gün çalışmalarımıza bir yenisini ekliyoruz. İzmir boşanma avukatı, bu sürecin karmaşıklıklarıyla başa çıkabilmek ve müvekkillerin haklarını korumak adına uzman bir hukuki danışmana başvurmak önemlidir.

Diğer yazılarımıza göz atmak için linke tıklayabilirsiniz.

Avukat Harun Ümit Eren 

Sosyal Medyada Bizi Takip edin.
https://www.facebook.com/kapitalhukuk
https://www.instagram.com/kapitalhukuk/
https://tr.linkedin.com/company/kapital-hukuk

 

 

Son Yazılar

Hukuki Yardım Al

Danışmak istediğiniz her konuda bize ulaşın!

BİZE ULAŞIN