YABANCILAR VE TÜRKİYE’DE KALMALARI

Türkiye; coğrafik konumu, genç ve dinamik nüfus yapısı, ekonomisindeki işgücü potansiyeli gibi çeşitli sebeplerle son dönemlerde çok sayıda insanın göç ettiği bir ülke konumuna gelmiş olup, toplam nüfusundaki yabancıların sayısında daima artan bir ivme yakalamıştır. Bu sebeple yabancılar, göçmen, mülteci, şartlı mülteci ve korunmaya muhtaç gibi birçok yeni kavram hukuki boyutta oldukça önem kazanıp detaylı […]