İŞ KAZALARININ İŞVERENE MALİYETİ

İŞ KAZALARININ İŞVERENE MALİYETİ, İŞVEREN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

İş kazaları yaralamalı veya ölümlü şekilde meydana gelebilmektedir. Meydana gelen bu iş kazasında işçinin ve işverenin kusurları oranında kazanın sonuçlarından sorumluluk doğması söz konusu olabilmektedir. Bu yazımızda işyerinde meydana gelen iş kazasının çeşitli etkilerine, iş kazalarının işverene maliyeti ne dair incelemeye yer verilecektir. Bu etkiler maddi olmakla birlikte manevi yönden de olabilmektedir. Peki, iş kazası sonrasında işvereni neler beklemektedir? iş kazalarının işverene maliyeti nedir ? İş kazasının işveren maddi yönden kaybı olmakla birlikte esasında maddi kaybın yanında dolaylı olarak pek çok olumsuz etkisi de bulunmaktadır. Çoğu zaman bu olumsuz etkiler akla gelmemektedir.

İşyerinde iş kazası geçirilmesi halinde işverenin yapması gerekenler nedir ?

  • İlk olarak işverenin yapması gereken, ilgili ekiplerce yardım gelene kadar gerekli sağlık ve tedavi yardımlarını yapması icap etmektedir.
  • Bununla birlikte iş kazası yetkili kolluk kuvvetlerine derhal bildirilmelidir.
  • Akabinde iş kazası bildirimi SGK’ya üç iş günü içerisinde yapılmalıdır. Burada şuna dikkat çekmek isteriz, iş kazası bildiriminin hiç ya da süresinde yapılmaması halinde işveren Kurum tarafında bazı yaptırımlara tabi tutulmakla birlikte iş kazasından kaynaklanan masraflara da katlanmak durumunda kalabilmektedir.
  • İş kazası geçirilmesi durumunda varsa tanık beyanlarının alınması ve işyeri kaza raporunun tutulması gerekmektedir.

İş kazalarının işverene maliyeti, maddi külfeti nedir ?

İşyerinde iş kazası geçirildiği durumda işverene maddi külfeti nedir işvereni ne gibi maliyetlere katlanmak durumunda kalır, iş kazalarının işverene maliyeti ne kadar olur ? Sağlık giderleri ve maddi-manevi tazminatlar: İş kazalarının işverene maliyeti nedir dendiğinde karşımıza çıkan ilk kalem sağlık gideri ve maddi-manevi tazminatlardır. Öncelikle iş kazası geçiren işçinin sağlık giderleri ve tazmnat talepleri işverenin katlanması muhtemel maddi giderlerin başında gelmektedir. Burada kaza geçiren işçinin kusur durumu, kalıcı moluluytet oluşup oluşmadığı, maluluyet oranı gibi etmenler tazminatın miktarında etkili olmaktadır. İş kazası nedeniyle zarar gören makine, alet gibi eşyaların tamiri, yenilenmesi masrafı: Şayet iş kazası neticesinde işyerinde kullanılan makine ya da işyeri ekipmanları zarar görmüşse işveren bu giderlere de katlanmak durumunda kalacaktır. İş kazalarının işverene maliyeti içerisinde iş kazası nedeniyle zarar gören makine ve malzemelerin tamiriönemli ölçüde yer almaktadır. Üretimin durması veya azalması: İşyerinde iş kazası geçirilmesi halinde şayet kaza geçirilen birim tüm işleyiş ile bağlantılı ise bu durumda işyerinde tüm işleyiş durmak zorunda kalabilir. İş kazası geçiren işçinin tedavi süreci, hastaneye nakli gibi aşamalarda işçinin işyeri arkadaşlarının da yardımcı olması gerekebileceğinden bu durumda diğer işçilerin yapacağı işler de duracaktır. Bu durumda işyerinde üretiminin durması söz konusu olacağından işverenin dolaylı olarak maddi kaybı söz konusu olacaktır. Bu kalem de iş kazasının işverene maliyeti önemli ölçüde arttırmaktadır. İşlerin süresinde yetiştirilememesinden kaynaklı kayıplar: İşyerinde iş kazası geçirilmesi halinde bir süreliğine üretimin durması ile işin niteliği ve mahiyetine göre alına siparişlerin yetiştirilememesinde kaynaklı olarak kayıp söz konusu olabilecektir. Efor kaydı: İş kazası geçiren işçide kalıcı maluliyet olması durumunda işçi eski verimli hali ile çalışamayacak iş gücü kaybı yaşayacaktır. Bu durumda işçi önceki pozisyonunda çalışamaz hale dahi gelebilme ihtimali söz konusudur. Bu durumda işçiye yeni bir pozisyon bulunması gerekli olabilecek ve boş kalan pozisyona da yei bir işçi alımı yapılması gerekli olabilecektir. Bu durumda hem kaza geçiren işçiden eski verimi alınamayacak hem yeni işçinin maliyetlerine katlanmak durumunda kalınabilecektir. İşyerinde çalışan diğer işçilerin iş kazasından olumsuz etkilenmesi: İşyerinde iş kazası geçirilmesi halinde iş kazalarının işverene maliyeti bakımından çoğu zaman atlanılan hatta bazen akla dahi gelmeyen bir diğer olumsuzluk ise işyerinde iş kazası sebebiyle diğer işçilerinde psikolojik olarak olumsuz etkiilenmesidir. Öyle ki mesai arkadaşları iş kazası geçirmesi halinde işçiler kendilerinin de iş kazası geçirebilme ihtimallerini düşünür ve çoğu zaman bu baskı altında çalışırken verimleri ve istekleri de gerileyebilmektedir. Bu etki azımsanmayacak şekilde işyeri işleyişini olumsuz şekilde etkilemektedir. İtibar kaybı yaşanması: İşyerin sıkça iş kazası geçirilmesi halinde gerek iş çevresinde gerekse de işçilerin kendi aralarındaki çevrede işyerinin olumsuz şekilde konuşulmasına neden olabilecektir. Öyle ki iş başvurusu yapmadan önce işyeri hakkında araştırma yapan işçiler bu tarz duyumlar alması halinde işe başvuru aşamasını erteleme ya da hiç başvuru yapmaması söz konusu olabilecektir. Bununla birlikte işveren ile çalışmak, ticaret yapmak isteyen diğer işverenler de şayet işyerinde sık sık iş kazası geçirildiğini öğrenmesi halinde söz konusu işverenden bir adım uzaklaşacağı şüphesizdir.
iş kazalarının işverene maliyeti
iş kazalarının işverene maliyeti
Yukarıda kısaca bahsetttiğimiz etkiler iş kazasının olumsuzluklarından, iş kazalarının işverene maliyeti nden sadece bir kaçı olup şayet işyerinde sıkça iş kazası geçiriliyorsa ve bu durum özellikle işverenin ihmalinden, önlem alamasında kaynaklanıyorsa maddi külfetlerin yanında yine dolaylı olarak maddi kayba sebep olan manevi külfetlere neden olabilecektir. Bu durumda iş kazası yaşanmaması için iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmasını, bu önemleri alırken Kanun ile bağlı kalınmayıp alınması mümkün olan tüm önlemlerin alınması her yönüyle faydalı olacaktır. En büyük temenni iş kazası geçirilmemesi yönünde olup şayet bir kaza yaşanmışsa bu durumda da sorumlulukların bilincinde olup gerekli yükümlülükleri yerine getirmesini ummaktayız. İş kazalarının işverene maliyeti bakımında incelemelerin yer aldığı bu yazının faydalı olmasını temenni ederiz. İşyerinizde iş kazası geçirilmişse bu durumda Uzman İş avukatı İzmir desteği ile bu süreci en az zarar ve maliyetle atlatmanızı temenni ederiz. Diğer yazılarımıza göz atmak için linke tıklayabilirsiniz. Av.Özlemnur Kaynak Av.Bahadır Gökhan Kaya Sosyal Medyada Bizi Takip edin https://www.facebook.com/kapitalhukuk https://www.instagram.com/kapitalhukuk/ https://tr.linkedin.com/company/kapi%CC%87tal-hukuk

Son Yazılar

Hukuki Yardım Al

Danışmak istediğiniz her konuda bize ulaşın!

BİZE ULAŞIN