İcra Davalarında Avukatlık Ücreti

İcra davalarında avukatlık ücreti davanın kazanılması halinde kaybetmiş olan taraftan alınan bir ücrettir. Bu durum Avukatlık Kanunu’nun 164. Maddesinde düzenlenmiştir. Son fıkrada yer alan ifadede ‘Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aitti.’ şeklinde belirtilmektedir.

Bu durumda avukatlık veya vekalet ücreti davayı kaybeden taraftan alınarak davayı kazanan tarafın avukatına ödenmektedir.

İcra Davalarında Avukatın Görevleri

Borçlu kimsenin alacaklı kimseye ödemekle yükümlü olduğu borcu ödememesi durumunda İcra ve İflas Müdürlüğü aracılığıyla borçlu olan kişinin taşınmaz ve taşınır malları tespit edilip borç İcra ve İflas Kanunu’nun belirttiği biçimde tahsil edilir.

Bu aşamaların her birinde hem borçlu hem de alacaklı taraf herhangi bir konuda mağduriyet yaşamamak adına bir icra avukatının vekaletine ihtiyaç duyabilir.

İcra Davalarında Avukatlık Ücreti
İcra Davalarında Avukatlık Ücreti

İzmir İcra Avukatı 

  • Her şeyden önce borçlu ile alacaklı arasında anlaşma sağlamaya ve borcu tahsil etmeye çalışmak,
  • Davanın sonuçlanmasına kadar geçen sürede herhangi bir hukuki olayda gerçek veya tüzel kişi olan müvekkilini en iyi biçimde savunarak mağdur olmasını engellemek,
  • Borçlunun yapılan görüşme sonrasında borcunu tahsil etmeyeceği durumda icra müdürlüğü aracılığı ile icra takibinin başlamasını talep etmek,
  • Borçlunun mal varlıkları üzerinden tahsil edilecek borç miktarı kadar mallarına haciz konması ve ilgili malların satış işlemlerinin gerçekleşmesi konularını takip etmek,
  • İpotek ve rehin gibi işlemlerin paraya çevrilerek borcu tahsil etmeye çalışmak,
  • Karşılıksız çek davası açmak ve davayı sonuçlanana kadar takip etmek,
  • Kredi sözleşmesi, finansal kiralama (Leasing) gibi işlemler sonucunda ortaya çıkan borç ilişkisinde işlemi takip altına almak,
  • Alınmış bir borca karşılık alacaklının kötü niyetli icra davası açması halinde itiraz etmek ve borçlunun mağdur olmasını engellemek adına süreci yakinen takip etmek,
  • Haciz işlemleri de dahil olmak üzere dava sürecinde gerçekleşen ve müvekkili ilgilendiren her türlü konu hakkında yaşanan gelişmeleri mümkün olan en kısa süre içerisinde müvekkiline bildirmek,
  • İcra veya borç konularında yapılacak/yapılmakta olan işlemler hakkında kendisine danışan bir kimseye hukuki olarak danışmanlık hizmeti vermek şeklindedir.

İcra davalarında avukatlık ücreti konusunda detaylı bilgi almak ve bir avukatla çalışmak istiyorsanız, İzmir avukat iletişime geçebilirsiniz.

Son Yazılar

Hukuki Yardım Al

Danışmak istediğiniz her konuda bize ulaşın!

BİZE ULAŞIN