BABALIK DAVASI NEDİR?

BABALIK DAVASI NEDİR?

Çocuk ile baba arasında soybağının kurulmasını sağlayan yollardan biridir. Babalık davası Türk Medeni Kanunu madde 301 vd ile düzenlenmiştir. Babalık davası anne veya çocuk tarafından açılan bir dava olup dava sonucu verilecek hüküm yenilik doğurucu nitelik taşır. Babalık davası ile soybağının kurulabilmesi için çocuğun annesi ile halihazırda soybağının bulunuyor olması ve başka bir erkek ile soybağının kurulmamış olması gereklidir. TARAFLARI Davacı taraf, anne veya çocuk olabilir. Anne ve çocuğun dava açma hakları birbirinden bağımsız olduğundan anne ve çocuk ayrı ayrı dava açabilecekleri gibi birlikte de dava açabilirler. Bu sebeple anne veya çocuktan birinin açtığı davayı kaybetmesi, davadan feragat etmesi gibi durumlar diğerinin dava hakkını etkilemeyecektir. Babalık davası açma hakkı kişiye sıkı sıkıya bağlı bir haktır. Dava hakkı annenin mirasçılarına intikal etmez. Çocuğun ölümü halinde dava hakkının mirasçılarına geçip geçmeyeceği tartışmalı bir konudur. Ayırt etme gücüne sahip, küçük ya da kısıtlı anne ve çocuk yasal temsilcisinin rızasını almadan babalık davası açabilir. Ayırt etme gücünün yoksun olduğu durumlarda babalık davası anne ve çocuğun yasal temsilcisi tarafından açılabilir. Çocuğun ayırt etme gücüne sahip olamayacağı kadar küçük bir yaşta babalık davası açması durumunda kendisine kayyım atanmalıdır. Olası çıkar çatışmalarını önlemek adına annenin davacı çocuğun kayyımı olarak atanması kanunumuzca uygun görülmemiştir. Bu sebeple anne davacı çocuğun kayyımı olamaz. Babalık davasında çocuk için nafaka talep edilebilir. Anne ise TMK madde 304 ile düzenlenen mali hakları baba veya mirasçılarından isteyebilir. TMK madde 301’e göre açılan dava Cumhuriyet savcısına ve Hazineye, dava anne tarafından açıldığında kayyıma, kayyım tarafından açıldığında ise anneye ihbar edilmelidir. Babalık davasında davalı taraf, baba olduğu iddia edilen erkek, bu erkeğin ölümü halinde mirasçılarıdır. Babalık davası kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olduğundan davalı ayırt etme gücüne sahip bir küçük veya kısıtlı ise bile davayı kendisi yürütebilir. Baba olduğu iddia edilen erkeğim ölmesi durumunda babalık davası erkeğin mirasında hak sahibi olan tüm mirasçılara karşı açılır. Baba olduğu iddia edilen erkeğin açılan davayı kabul etmesi durumunda, kabul tanıma beyanı niteliğinde olacağından dolayı dava sona erer fakat mirasçılar için aynı durum söz konusu değildir. Mirasçıların davayı kabul etmesi durumunda dava sona ermez, hakim mirasçıların beyanlarını kanıtlarla birlikte değerlendirir ve serbestçe takdir eder.
babalık davası
Babalık Davası nedir?
BABALIK KARİNESİ Babalık karinesi TMK madde 302 ile düzenlenen ve kan muayenesi, genetik incelemeler gibi ispat yolları haricinde babalığın ispatını sağlamaya yarayan yollardan biridir. Düzenlemeye göre davalının anne ile çocuğun doğumundan önceki 300. Gün ile 180. gün arasında cinsel ilişkide bulunmuş olması babalığa dair karine oluşturur. Babalık karinesinden yararlanabilmek için davacı “kritik dönem” adı verilen dönemle anne ve davalı erkeğin cinsel ilişkide bulunduğu ispatlamalıdır. Cinsel ilişkide bulunulduğunun ispatı her türlü delille mümkün olup cinsel ilişkinin bir defa dahi gerçekleştiğinin ispatı halinde babalık karinesi oluşacaktır. Anne ve davalı erkeğin cinsel ilişkide bulunduğunun ispatı buna dair ciddi emarelerin bulunduğunu ortaya koyan delillere dayandırılmalıdır. Bu noktada yaklaşık ispat yeterli değildir. Babalık karinesinin ispatlanabilmesi için anne ve davalı erkeğin, kadının hamile kalmasını sağlayabilecek şekilde bedensel temas içinde bulunmasının ispatı yeterlidir. Söz konusu cinsel ilişki çocuğun doğumundan önceki 300. Gün ile 180. Gün arasında gerçeklemiş olmalıdır. Burada “kritik dönem” olarak bahsettiğimiz dönem 121 günden oluşmaktadır. Babalık karinesi TMK madde 302’ye göre iki türlü çürütülebilir. Bunlar: – Davalının çocuğun babası olmasının olanaksızlığının ispatlanması – Üçüncü bir erkeğin çocuğun babası olmasının davalıdan daha fazla olduğunun ispatlanmasıdır. Davalı erkek çocuğun babası olmasının olanaksız olduğunu ispatlayarak babalık karinesini çürütebilir. Davalı bu durumda çocuğun kendi çocuğu olmadığını, kendi cinsel ilişkisi ile çocuğun doğumu arasında illiyet bağının bulunmadığını ispatlamalıdır. Davalı bu hususu ispatlayabilmek için çocuğun babası olmadığına dair kesin deliller ortaya koymalıdır. Bunun için bilirkişi incelemesine ve tıbbi birtakım testlere başvurmak mümkündür. Davalı erkek aynı zamanda üçüncü bir erkeğin çocuğun babası olması ihtimalinin daha fazla olduğunu ispat ederek babalık karinesini çürütebilir. Bu yolla karineyi çürütmek isteyen davalı hem üçüncü bir erkeğin anne ile cinsel ilişkide bulunduğunu hem de bu üçüncü kişinin çocuğun babası olma ihtimalinin kendisine kıyasen daha fazla olduğunu birlikte kanıtlamak zorundadır. ZAMANAŞIMI TMK madde 303 ile dava hak düşürücü süreye bağlanmıştır. Buna göre babalık davası çocuğun doğumundan önce veya sonra açılabilir. Dava çocuğun doğumundan sonra açılması halinde 1 yıllık hak düşürücü süreye tabidir. YETKİLİ MAHKEME TMK madde 283’e göre yetkili mahkeme davacı veya davalının dava veya çocuğun doğumu sırasındaki yerleşim yeri mahkemesidir. Babalık davasında görevli mahkeme ise aile mahkemeleridir. BABALIK DAVASININ SONUCU Babalık davası sonunda verilen hükümle baba ve çocuk arasında soybağı kurulmuş olur. Ayrıca TMK madde 304 gereğince anne, babalık davasıyla veya ayrı olarak baba veya mirasçılarından bazı giderlerinin karşılanmasını isteyebilir. Annenin babalık davası ile veya ayrı olarak babadan talep edebileceği kalemler şunlardır: – Doğum giderleri – Doğumdan önceki ve sonraki altışar haftalık geçim giderleri – Gebelik ve doğumun gerektirdiği diğer giderler Söz konusu giderler çocuk ölü doğmuş olsa dahi istenebilir. Davalı, ödeme gücüne sahip olmasa dahi kendisine yükletilen bu giderleri ödemekle sorumludur. Bu konuda uzman bir aile hukuku İzmir avukat hukuki danışmanlık alarak süreci daha etkili bir şekilde yönetebilirsiniz. Diğer yazılarımıza göz atmak için linke tıklayabilirsiniz. Stj.Av.Çağla Ersungur Av.Harun Ümit Eren Sosyal Medyada Bizi Takip edin https://www.facebook.com/kapitalhukuk https://www.instagram.com/kapitalhukuk/ https://tr.linkedin.com/company/kapi%CC%87tal-hukuk            

Son Yazılar

Hukuki Yardım Al

Danışmak istediğiniz her konuda bize ulaşın!

BİZE ULAŞIN